fbpx
Menu Zamknij

Jak stworzyć model róży na Dzień Matki w programie Zw3D?

Na świecie znanych jest 200 gatunków róży, dzisiaj postaramy się wykonać model jednego z nich. Róża od zawsze odgrywała dużą role w różnych dziedzinach naszego życia od literatury przez architekturę, aż po symbolikę czy obrzędowość. Dzisiejsza róża ma na celu okazanie wdzięczności wszystkim Matkom z okazji Dnia Matki, który w Polsce obchodzimy 26 maja.

Krok 1:

Pracę zaczynamy od sporządzenia szkicu 2D na płaszczyźnie XZ. Krzywe budujemy poprzez użycie polecenia Krzywa punktowa. Ostatnim wstawionym elementem jest Linia, która posłuży do wykonania obrotu naszkicowanych wcześniej krzywych.

Krok 2:

Użyj polecenia Przez obrót, w celu stworzenia powierzchni płatków róży. Wybierz krzywą 1 i obróć według Linii od 0 do 360°, dla krzywej 2 wybierz wartości 0° do 55°, dla krzywej 3 od -20° do 30° dla 4 od -10° do 45° oraz dla ostatniej krzywej nr 5 40° do 100°.

Krok 3:

Ponieważ krawędź płatka róży jest zbyt ostra, musimy ją przyciąć. Użyj polecenia Krzywa punktowa, aby narysować krzywą, do której będziemy przycinać płatki.

Krok 4: 

Użyj polecenia Przytnij do krzywych, w celu stworzenia modelu bardziej naturalnego.

Krok 5:

Użyj polecenia skorupa w celu nadania grubości płatkom.

Krok 6:

Użyj polecenia Szyk geometrii do stworzenia większej ilości płatków róży, liczbę elementów możesz dowolnie zmieniać w celu osiągniecia pożądanego efektu.

Krok 7:

Stworzony model kwiatu róży.

Krok 8:

Stwórz kształt profilu do wyciągnięcia łodygi, następnie użyj polecenia Wyciągnięcia po ścieżce, możesz wykonać profil, którego średnica będzie się zmniejszać ku górze, dzięki włączeniu opcji skala liniowo od 4 do 0.75.

Krok 9:

Następnie na stworzonej wcześniej łodydze przy użyciu polecenia Szkic i Wyciągniecie pręta stwórz płaszczyznę na której narysujesz kształt liścia. Użyj polecenia Wyciągniecie do stworzenia powierzchni.

Krok 10: Powtórz kroki 5-7 do stworzenia liści.

Krok 11:

W celu stworzenia bardziej realistycznych liści możesz użyć polecenia Rozwiń na powierzchni, następnie wykonać szkic i wyciągnąć go. W celu powrotu do wstawionego modelu liścia wybierz jedno z poleceń operacji morficznych Zawiń na ścianach.

Po zatwierdzeniu operacji morficznych otrzymamy ostateczny model.

Rysunek . 11 Gotowy model róży wykonany w ZW3D.

Krok 12:

Wyrenderuj model używając programu Keyshot. Jeśli chcesz wykonać inne modele postępuj zgodnie z powyższymi krokami, a to wszystko dzięki niesamowitej technologii modelowania hybrydowego ZW3D.

Rysunek . 12 Końcowy efekt modelowania róży.