fbpx
Menu Zamknij

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU 3D

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest
3D MASTER, z siedzibą na ul. Jakobinów 23 w Warszawie
(zwany dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do
przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane
przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez
Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Konkurs jest prowadzony na stronie 3D MASTER (zwanej dalej “Fanpage”).
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji
na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

Aby przeczytać więcej kliknij poniższy przycisk.