fbpx
Menu Zamknij

EspritCAM Frezowanie 3-osiowe – Potężny zestaw 3-osiowych cykli do obróbki złożonych części o dowolnym kształcie.

ESPRIT oferuje potężny zestaw 3-osiowych cykli obróbkowych do obróbki zgrubnej, półwykańczającej, wykańczającej i obróbki resztek złożonych części o dowolnym kształcie. ESPRIT SolidMill FreeForm™ jest szeroko wykorzystywany przez klientów w różnych obszarach: produkcji form i matryc, produkcji narzędzi, małych części i modelarstwa. Każdy z 3-osiowych cykli obróbkowych firmy ESPRIT jest zoptymalizowany do obróbki modeli 3D, które mogą zawierać powierzchnie, bryły i geometrię STL. Dzięki Modeless Programming™ firmy ESPRIT, cykle FreeForm mogą być używane na każdej konfiguracji frezarki, tokarki, frezarko-tokarki i maszyn typu szwajcarskiego. Te 3-osiowe cykle mogą być również połączone w ramach dowolnego innego cyklu ESPRIT, aby stworzyć jeden kompletny program dla całej części.

 • Potężny zestaw 3-osiowych cykli do obróbki złożonych części o dowolnym kształcie, wykorzystywanych przez klientów w branży form i matryc, produkcji narzędzi, małych części i modelarstwa

Wysokowydajna obróbka zgrubna

Cykle zgrubne ESPRIT obrabiają przygotówki do zbliżonego kształtu siatki, wykorzystując najwyższe możliwe prędkości usuwania materiału, co skutkuje najkrótszymi czasami cyklu. ProfitMilling robi to poprzez utrzymywanie stałego kąta opasania narzędzia, obciążenia wiórami, siły bocznej freza i przyspieszenia maszyny, aby osiągnąć optymalne wyniki.

Obróbka półwykańczająca

Po obróbce zgrubnej, ESPRIT posiada wiele dostępnych cykli obróbki półwykańczającej, aby zapewnić utrzymanie wymaganego naddatku we wszystkich obszarach powierzchni przedmiotu obrabianego. W rezultacie, narzędzie lub narzędzia wykańczające mają stałą ilość materiału do usunięcia, co skutkuje maksymalizacją trwałości narzędzia i optymalnym wykończeniem powierzchni.

Obróbka resztek

Zmaksymalizuj jakość części i zminimalizuj pracę na stanowisku poprzez ponowną obróbkę obszarów, gdzie promień końcówki frezu wykańczającego nie mógł nadążyć za powierzchnią. Cykle obróbki resztek ESPRIT automatycznie obliczają, gdzie materiał pozostaje z większych frezów i tworzą ścieżki narzędzia dla mniejszego frezu, aby wykończyć tylko te obszary. Usuwaj materiał w ciasnych miejscach bez ryzyka złamania narzędzia dzięki strategiom dla pionowych narożników, poziomych narożników oraz obróbek ołówkowych.

Ścieżka narzędzia uwzględniająca aktualną przygotówkę

Cykle frezowania FreeForm firmy ESPRIT są dynamicznie optymalizowane na podstawie stanu materiału w czasie rzeczywistym, narzędzia skrawającego, uchwytu narzędzia, ustawienia przedmiotu obrabianego i obrabiarki, co skutkuje zminimalizowaniem zmian pozycji, wyeliminowaniem skrawania w powietrzu (bez materiału) i bezkolizyjną obróbką. Pozwala to na tworzenie programów o krótszych czasach cyklu, które są bezpieczne dla maszyny.

 • Obróbka zgrubna i obróbka resztek zoptymalizowana do pozostałego materiału w czasie rzeczywistym
 • Natychmiastowa wizualizacja wyników obróbki
 • Automatyczne pochylenie korzysta z 3+2 osi, co umożliwia dotarcie do głębokich kieszeni
 • ESPRIT obsługuje wielowątkowość, wiele procesorów graficznych i obliczenia w tle dla maksymalnej wydajności

Obróbka z dużymi prędkościami (HSM)

Obróbka szybkościowa (HSM) jest wbudowana we wszystkie cykle obróbki FreeForm firmy ESPRIT dla skrócenia czasu cyklu i wydłużenia żywotności narzędzia. Opatentowany ProfitMilling® firmy ESPRIT pozwala na usunięcie większej ilości materiału w krótszym czasie poprzez utrzymanie stałego obciążenia freza podczas procesu obróbki. Cykle FreeForm zapewniają możliwość obróbki utwardzonych materiałów w minimalnym czasie poprzez wykorzystanie płynnych, ciągłych ruchów, które są tak krytyczne w 3D HSM.

Cykle adaptacyjne ESPRIT mogą być stosowane ze strategią 3+2, w której czwarta lub piąta oś orientuje przedmiot przed obróbką. Skutkuje to możliwością stosowania krótszych, bardziej sztywnych narzędzi, co ma znaczący wpływ na skrócenie czasu cyklu i poprawę wykończenia powierzchni. Dodatkowo, cykle 3D FreeForm wspierają obróbkę obrotową (wykorzystanie osi obrotowych) w celu obejścia problemów związanych z przekroczeniem limitów przemieszczeń maszyny.

 • Obróbka z dużą prędkością umożliwia skrócenie czasu cyklu i wydłużenie żywotności narzędzia
 • ProfitMilling® usuwa więcej materiału w krótszym czasie dzięki płynnym, ciągłym ruchom
 • Zastosowanie strategii 3+2 osie pozwala na skrócenie czasu cyklu i poprawę jakości wykończenia powierzchni
 • Cykle 3D FreeForm wspomagają obróbkę obrotową w celu uniknięcia nadmiernego wychylenia narzędzia i przekroczenia limitów osi

Symulacja i weryfikacja

Sprawdź dokładnie co się stanie na maszynie, zanim rozpoczniesz rzeczywistą obróbkę i zaczną lecieć wióry. Zobacz całe środowisko obróbkowe, w tym przygotówki, uchwyty i zaciski w dynamicznej symulacji. Wszystkie działania kinematyczne maszyny są wyświetlane w czasie rzeczywistym, zapewniając niewiarygodnie dokładną weryfikację całego procesu obróbki. Używając wbudowanej kontroli części ESPRIT, oryginalna część „jak zaprojektowana” może być porównana z obrobionym przedmiotem „jak obrobiono”, aby sprawdzić i zapewnić dokładność części.

 • Analiza zapewnia szczegółowy widok ścieżki narzędzia
 • Porównanie detalu przed i po obróbce oferuje kolorową mapę pozostałych naddatków
 • Symulacja oferuje animowany widok procesu obróbki
 • Analizy zapewniają widoki potencjalnych kolizji, nadmiernego wychylenia osi i wyjątków przyspieszenia
 • Obliczenie minimalnej wymaganej długości narzędzia dla optymalizacji narzędzia i procesu

3-osiowe cykle FreeForm

 • Konturowanie 3D: Frezowanie wzdłuż przedmiotu obrabianego prowadzone przez jedną lub więcej krzywych 3D
 • Wykończenie między krzywymi: przekształcone, równoległe lub prostopadłe między dwoma krzywymi
 • Koncentryczna obróbka wykańczająca: po przesunięciu granicy części lub zestawu krzywych
 • Obróbka narożników: Usuwa nadmiar materiału w ciasnych narożnikach, których nie zdołały obrobić poprzednie, większe narzędzia
 • Wykończenie dna: Użyj w połączeniu z wykończeniem na poziomie Z, aby zapewnić doskonałe wykończenie na wszystkich strefach obrabianego przedmiotu
 • Wykończenie globalne: Połączenie wykończenia na poziomie Z dla stromych obszarów i wykończenia koncentrycznego dla obszarów płaskich
 • Płaszczyzny równoległe: Obróbka zgrubna lub wykańczająca dla powierzchni pionowych, pochyłych lub poziomych
 • Obróbka parametryczna: Śledzenie parametrycznych linii przepływu wybranej powierzchni na części
 • Obróbka ołówkowa: Do wykończenia wewnętrznych narożników
 • Cykl promienisty: Obróbka zgrubna lub wykańczająca z frezem prowadzonym promieniście od lub do punktu środkowego
 • Cykl spiralny: Ciągły szyk spiralny na zewnątrz do obróbki zgrubnej lub wykańczającej.
 • Obróbka poziom Z: Obróbka całej części lub wybranych obszarów przy użyciu maksymalnie dwóch narzędzi
 • Obróbka zgrubna poziom Z: Utrzymuje stałe obciążenie frezów dla gładkich ścieżek z dużą prędkością

Chcesz rozpocząć programowanie CNC Twoich maszyn?

Napisz do nas udostępnimy Ci darmową wersję oprogramowania i pomożemy w testach

Filmy CAM do frezarki CNC – EspritCAM