fbpx
Menu Zamknij

Esprit CAM – Potężne programowanie, optymalizacja i symulacja dla frezarko-tokarek wielokanałowych.

ESPRIT zapewnia naturalny przepływ pracy z szeroki możliwościami programowania, optymalizacji i symulacji wielofunkcyjnych, wielozadaniowych i wielokanałowych frezarko-tokarek. Wspierając dowolne konfiguracje i gabaryty maszyny, ESPRIT jest doskonałym wyborem dla firm z różnych branż, od przemysłu lotniczego i energetycznego po mikroobróbkę w sektorze elektronicznym czy medyczny. Dzięki potężnemu zestawowi cykli maszynowych połączonych z zaawanasowaną synchronizacją procesów, optymalizacją programów, dokładną wirtualną symulacją maszynową oraz swobodnie edytowalnym G-kodem, ESPRIT wykorzysta pełne możliwości obrabiarki.

Dla każdej maszyny, branży czy aplikacji ESPRIT jest doskonałym wyborem!

 • Potężny zestaw cykli obróbkowych
 • Zaawansowany możliwość synchronizacji procesów i optymalizacji
 • Dokładna wirtualna symulacja maszyny
 • Zoptymalizowany G-kod

Świadoma wielozadaniowa obróbka CNC

ESPRIT korzysta z identycznej cyfrowej maszyny dla ustawień, programowania, optymalizacji i symulacji. Tą świadomość i wiedzę o możliwościach i ograniczeniach maszyny ESPRIT wykorzystuje do zaawansowanych funkcji – od szybkościowego frezowania (High Speed Machininig) do post-procesingu – upraszczając proces programowania przy jednoczesnym wykorzystaniu pełnych możliwości maszyny. Dzięki temu programiści CAM mogę dokonywać lepszych wyborów oraz poprawiać wydajność samej maszyny.

 • Wykorzystanie cyfrowej kopii maszyny dla programowania, optymalizowania i symulacji
 • Zapewnia świadomość i wiedzę o rzeczywistej maszynie
 • Pozwala programistom na pełne wykorzystanie możliwości obrabiarki
 • Znacznie poprawia wydajność maszyny w parku maszynowym

Frezowanie w toczeniu, toczenie w procesie frezowania

Cykle frezowania FreeForm firmy ESPRIT są dynamicznie optymalizowane w czasie rzeczywistym na podstawie stanu przygotówki, narzędzia skrawającego, uchwytu, ustawienia przedmiotu obrabianego i obrabiarki, co skutkuje bezpieczniejszym, krótszym cyklem, bezkolizyjną obróbką z minimalną liczbą zmian położenia i bez frezowania w powietrzu.

 • Obróbka zgrubna i wtórna zgrubna (resztek) optymalizowana w czasie rzeczywistym na podstawie pozostałego naddatku
 • Natychmiastowa wizualizacja wyników obróbki
 • Wielowątkowość, obliczenia wspomagane układem GPU oraz obliczenia w tle dla maksymalnej wydajności

Synchroniczna obróbka

ESPRIT automatycznie synchronizuje cykle obróbki podczas ich tworzenia, ręczna synchronizacja jest dostępna dla zaawansowanej optymalizacji programu. W rezultacie czasy cykli na maszynie są zminimalizowane i wykorzystywana jest pełna wydajność maszyny. Wykorzystaj tryb sekwencyjny, aby zoptymalizować czasy cykli i zsynchronizować cykle obróbki dla krótkich serii pojedynczego przedmiotu obrabianego. Osiągnij maksymalną wydajność w trybie równoległym, w którym dwie części są obrabiane jednocześnie za pomocą wrzeciona głównego i pomocniczego. Podczas skrawania dwoma lub więcej narzędziami jednocześnie tego samego detalu wybierany jest kanał główny do sterowania wspólnym wrzecionem lub osiami obrotowymi. Rezultatem jest kompletny, zoptymalizowany program, który synchronizuje cykle obróbki z elementami przestrzeni roboczej i zmianami ustawień, w tym podawaniem pręta, zmianą położenia detalu, odcinaniem, przechwytywaniem, przenoszeniem i ponownym mocowaniem.

 • Automatyczna synchronizacja cykli maszynowych oraz urządzeń przestrzeni roboczej
 • Automatyczna obróbka jednego, dwóch lub więcej detali
 • Minimalizacja czasu cykli oraz pełne wykorzystanie możliwości maszyny

Automatyczny generator połączeń

Podczas wielozadaniowej obróbki, gdzie odbywa się wiele różnych ruchów narzędzi, wrzecion itd. ryzyko kolizji stanowi wyzwanie dla programisty. Generator połączeń w ESPRIT automatycznie tworzy w pełni zoptymalizowane, bezkolizyjne połączenia wykorzystujące ruchy szybie w celu maksymalnego oszczędzenia czasu zarówno na maszynie jak i na etapie programowania. Generator połączeń jest niezwykle przydatnym narzędziem, które zapewnia szybkie i wydajne pozycjonowanie jednoczenie generując bezpieczne ruchy z uwzględnieniem narzędzia, przedmiotu obrabianego i komponentów maszyny.

 • Automatycznie tworzy zoptymalizowane, bezkolizyjne szybkie połączenia
 • Uwzględnia wszystkie narzędzia, przedmiot obrabiany czy komponenty maszyny
 • Znacznie oszczędza czas pracy maszyny oraz czas programowania

Obróbka Adaptacyjna

Adaptacyjne cykle obróbki zapewniają dużą elastyczność w wykorzystaniu pełnych możliwości maszyny CNC. Przy pomocy jednego interfejsu można zaprogramować dowolny cykl obróbki z wykorzystaniem dowolnej kombinacji kanałów, głowicy rewolwerowej czy wrzeciona. Skorzystaj z szybkich cykli obróbki ESPRIT ProfitMilling i ProfitTurning, aby uzyskać krótszy czas cyklu, lepszą jakość powierzchni i dłuższą żywotność narzędzia. Wykorzystaj cykle obróbki z osiami obrotowymi, aby obejść ograniczony zakres osi X, zaawansowane cykle toczenia z narzędziami wielofunkcyjnymi oraz rozbudowane opcje wiercenia z obracaniem części i/lub narzędzia osiowo lub nieosiowo. ESPRIT automatycznie zaktualizuje Twoje programy w czasie rzeczywistym, gdy wprowadzasz zmiany w narzędziach, głowicy rewolwerowej lub kanałach.

 • Użyj dowolnej kombinacji kanału, głowicy rewolwerowej i wrzeciona
 • Obróbka z dużymi prędkościami zapewnia krótsze czasy cykli, lepszą jakość powierzchni i dłuższą żywotność narzędzia
 • Obróbka z osiami obrotowymi w celu obejścia ograniczonego zakresu w osi X
 • Aktualizacje w czasie rzeczywistym w miarę wprowadzania zmian w oprzyrządowaniu, głowicy rewolwerowej lub kanałach

Pełna symulacja maszynowa i weryfikacja

Wszystkie wielozadaniowe czynności maszyny są wyświetlane w czasie rzeczywistym. Zapewnia to niezwykle dokładną, animowaną symulację całego procesu obróbki, w tym zsynchronizowanych ruchów wszystkich elementów maszyny: narzędzi skrawających, głowic, głowic rewolwerowych, wrzecion, uchwytów i konika. Zacznij symulację w dowolnym punkcie programu korzystając z wiedzy ESPRIT na temat aktualnego stanu przedmiotu obrabianego i każdego kanału maszyny. Dostępna jest analiza umożliwiająca przeglądanie szczegółów każdego cyklu, podczas gdy analiza zapewnia raporty dotyczące:

 • Potencjalnego uszkodzenia części i kolizji
 • Monitorowania limitów osi i wykrywania przekroczenia zakresu ruchu
 • Wyjątki przyspieszenia osi
 • Konflikty kanałów w przypadku niezgodnych instrukcji

Wielozadaniowe rozwiązania

Frezowanie (SolidMill)

 • Wszystkie tradycyjne 2.5-osiowe frezowanie, ProfitMilling, plus opcjonalnie:
  • Indeksowana oś C oraz frezowanie obrotowe
  • Oś Y, 3+1, frezowanie indeksowane
  • Oś B, 3+2, frezowanie indeksowane
  • Trzecia oś obrotowa, 3+3, frezowanie indeksowane

Toczenie (SolidTurn)

 • Wszystkie 2-osiowe toczenia, ProfitTurning, włączając:
  • Podajnik pręta, przechwytywanie detalu i cykle obsługi uchwytów
  • Tuleja zaciskowa i uchwyt szczękowy, szczęki modułowe i miękkie
  • Modułowe zespoły narzędzi skrawających z głowicami rewolwerowymi i elementami adaptacyjnymi
  • Wiele wrzecion

Wiele wrzecion i wiele kanałów

 • Obsługa wielu głowic i kanałów z synchronizacją

Podtrzymka tokarska

 • Dodatek do pełnego wsparcia podtrzymek, koników i innych urządzeń podporowych

Osie współliniowe

 • Dodatek do obsługi programowalnych osi współliniowych

Chcesz rozpocząć programowanie CNC Twoich maszyn?

Napisz do nas udostępnimy Ci darmową wersję oprogramowania i pomożemy w testach

Filmy maszyn wielozadaniowych w EspritCAM