fbpx
Menu Zamknij

EspritCAM – Rozbudowany pakiet cykli pomiarowych, który łączy obróbkę i kontrolę w jednym kompletnym programie.

ESPRIT oferuje rozbudowany pakiet wieloosiowych cykli pomiarowych dla dowolnego typu obrabiarki CNC, sterowania i producenta sond pomiarowych. Cykle pomiarowe wieloosiowe 3+2 w ESPRIT mogą być dodawane w dowolnym momencie programu dla przedmiotu obrabianego i łączone z innymi cyklami ESPRIT w jeden kompletny program przedmiotu obrabianego, aby obsłużyć wszystkie potrzeby związane z obróbką i kontrolą na maszynie. Używając symulacji maszynowej ESPRIT, cykle pomiarowe są automatycznie dobierane na podstawie geometrii przedmiotu wybranego do kontroli. Symulacja jest wykonywana przed obróbką w celu weryfikacji pomiarów i jest realizowana w połączeniu z wszystkimi innymi procesami obróbki. W ostatnim etapie generowany jest nie wymagający edycji G- kod, który aktywuje odpowiednie cykle pomiarowe wbudowane w sterowanie fizycznej maszyny.

 • Zaawansowany pakiet cykli pomiarowych
 • Wbudowany w proces roboczy ESPRIT
 • Uniwersalnie dostępne dla każdej maszyny CNC, sterowania i sondy pomiarowej

Połączenie obróbki i kontroli w jeden kompletny program

Położenie przedmiotu obrabianego

Wieloosiowe cykle pomiarowe ESPRIT mogą być stosowane na przygotówce lub przedmiocie obrabianym w celu dynamicznej aktualizacji offsetów roboczych, które następnie dostarczają dokładnych danych możliwych do wykorzystania w kolejnych operacjach. W przypadku, gdy materiał jest zamocowany w uchwycie, ustalane są nowe punkty odniesienia dla dokładnej lokalizacji przygotówki, uwzględniające różnice w mocowaniu i umieszczeniu części. W przypadku części o zmiennych przygotówkach, takich jak odlewy i odkuwki, cykle pomiarowe ESPRIT są wykorzystywane do ustalenia dokładnych punktów odniesienia i wyrównania w celu zapewnienia dostosowania kolejnych procesów obróbki do zmian w przygotówce.

 • Pomiary detalu sondą i ustalenie punktów odniesienia
 • Dynamiczna aktualizacja offsetów roboczych
 • Uwzględnianie różnic w obróbce i przygotówkach
 • Punkty bazowe i wyrównanie dla odlewów oraz odkuwek

Wykrywanie błędów mocowania

Nieoczekiwane ustawienie lub nieprawidłowe załadowanie detalu po transporcie wprowadza ryzyko uszkodzenia przedmiotu obrabianego lub kolizji z maszyną. Cykle pomiarowe ESPRIT mogą być wykorzystywane do wykrywania niedokładności w umiejscowieniu materiału, instalacji uchwytów i pozycjonowaniu elementów uchwytów. Używając cykli pomiarowych, można zweryfikować ustawienie przedmiotu przed rozpoczęciem obróbki, zapewniając uruchomienie programu w przewidywalnym i z góry określonym środowisku.

 • Potwierdzenie właściwego umieszczenia części i weryfikacja mocowań
 • Zapewnienie, że program jest uruchamiany w określonym z góry i przewidywalnym środowisku
 • Uniknięcie ryzyka uszkodzenia przedmiotu i maszyny

Kontrola detalu na maszynie CNC

Kontrola części na maszynie po jej obróbce zapewni spójne i dokładne pomiary poprzez wyeliminowanie błędów pomiaru ręcznego. Wszystkie najczęściej używane procedury kontroli są łatwo dostępne w ESPRIT do wykorzystania na dowolnej klasie obrabiarki CNC. Wybierając geometrię części do pomiaru, ESPRIT automatycznie zidentyfikuje procedurę pomiarową i jej wymagane parametry. W przypadku obróbki 4- lub 5-osiowej, cykle pomiarowe 3+2 oprogramowania ESPRIT będą orientować przedmiot przy użyciu osi obrotowych przed aktywacją cyklu pomiarowego obrabiarki w celu dokładnego pomiaru przedmiotów wieloosiowych.

 • Spójne i dokładne pomiary
 • Automatyczna identyfikacja procedury pomiarowej i wymaganych parametrów
 • Eliminacja błędów pomiarów ręcznych

Dynamiczne offsety narzędzi

W przypadku cech geometrycznych przedmiotów o niewielkich tolerancjach, cykle pomiarowe ESPRIT są wykorzystywane do dynamicznej aktualizacji offsetów narzędzi przed ostateczną obróbką, bazując na pozostawionym naddatku mierzonym w czasie rzeczywistym przez cykl pomiarowy. Umożliwia to automatyczne dostosowanie programu do potencjalnego zużycia narzędzia, pozwalając na obróbkę kluczowych elementów przedmiotu z zachowaniem dokładnych tolerancji.

 • Automatyczne dostosowanie programu do zużycia narzędzia
 • Obróbka kluczowych elementów części z zachowaniem dokładnych tolerancji
 • Dynamiczna aktualizacja offsetów narzędzi przed końcową obróbką

Pomiary sondą z uwzględnieniem maszyny CNC

Wykorzystując kombinację systemu wieloosiowego pomiaru 3+2 oprogramowania ESPRIT i obrabiarek CNC wyposażonych w sondy, firmy zyskują na wzroście wydajności istniejącego sprzętu przy jednoczesnym obniżeniu liczby interwencji operatora. Korzyści te idą w parze ze zwiększeniem zgodności i jakości części.

Zaczynając od cyfrowego „bliźniaka” (czyli symulatora identycznego jak rzeczywista maszyna) ESPRIT i dokładnej cyfrowej reprezentacji sondy, ESPRIT zapewnia naturalny tok pracy dla lokalizacji przedmiotu obrabianego, wykrywania błędnego ustawienia, dynamicznych przesunięć narzędzia oraz kontroli na maszynie. W ESPRIT cykl pomiarowy jest tworzony i traktowany jak wszystkie inne cykle obróbkowe, łącznie z wykorzystaniem płaszczyzny roboczej do określenia orientacji sondy, automatycznego wyboru cyklu na podstawie wybranej geometrii oraz wizualizacji przebiegu pomairu. Generator połączeń dostarcza wszystkich przemieszczeń niezbędnych do pozycjonowania sondy dla cyklu pomiarowego. Zarówno połączenia do ruchów pozycjonowania, jak i procedury pomiarowe uwzględniają ilość pozostałego materiału, dlatego wszystkie ruchy są bezkolizyjne i zoptymalizowane pod kątem czasu cyklu.

Symulacja pokazuje dokładnie to, co będzie się działo na obrabiarce, zanim jeszcze zostanie obrobiony przedmiot i zanim zostanie puszczona obróbka na maszynie, w tym ruch procedur pomiarowych oraz cykle addytywne i ubytkowe, zapewniając podgląd całego procesu obróbki. Uniwersalne podejście ESPRIT do pomiarów eliminuje potrzebę rozumienia szczegółów cykli pomiarowych obrabiarek i ich parametrów, dostarczając nie wymagający edycji G-kod dla dowolnej obrabiarki NC, układu sterowania i producenta sond stykowych.

 • Automatyczny wybór cyklu na podstawie wybranej geometrii
 • Płaszczyzna robocza określa orientację sondy
 • Podgląd przebiegu pomiaru
 • Automatyczne generowanie połączeń dla wszystkich ruchów pozycjonowania
 • Uwzględnianie przygotówek, bezkolizyjność i optymalizacja czasu cyklu
 • Pełna symulacja procesów obróbki i kontroli
 • Nie wymagający edycji G-kod z wykorzystaniem cykli pomiarowych CNC

Właściwości pomiaru sondą

 • Cykle pomiaru sondą 3+2 dla dowolnej klasy obrabiarki CNC
 • Dostępne w każdym punkcie programu
 • Wykorzystanie płaszczyzny roboczej do określenia orientacji sondy
 • Automatyczna weryfikacja cyklu na podstawie wybranej geometrii
 • Wizualizacja szyku pomiarowego (przebiegu pomiaru_
 • Obsługiwane cykle pomiarowe obejmują:
  • Pojedyncza powierzchnia
  • Wnęka/kieszeń
  • Narożnik
  • Otwór / Pogłębienie
  • Otwór / Pogłębienie na okręgu podziałowym
  • Otwór / Pogłębienie w 3 punktach
  • Pomiar osi obrotowych
  • Cecha do cechy

Chcesz rozpocząć programowanie CNC Twoich maszyn?

Napisz do nas udostępnimy Ci darmową wersję oprogramowania i pomożemy w testach

Filmy poświęcone EspritCAM sondy pomiarowe