fbpx
Menu Zamknij

EspritCAM Toczenie CNC – pomoże Ci programować cykle toczenia, przemieszczenia części dla dowolnej klasy tokarki CNC, frezarki lub frezarko-tokarki.

Rozwiązanie tokarskie o szerokim zakresie zastosowań

Użyj cykli obróbkowych SolidTurn na każdej maszynie CNC zdolnej do realizacji zadań toczenia, w tym na tradycyjnych tokarkach z poziomymi lub pionowymi wrzecionami oraz na frezarkach z możliwością toczenia. Dla centrów tokarskich, ESPRIT obsługuje rzeczywiste uzbrojenie maszyny, przemieszczanie części i wysoce wyspecjalizowane konfiguracje, takie jak wrzeciona z osiami tokarskimi, zamontowane w dowolnym miejscu maszyny. ESPRIT oferuje naturalny przepływ pracy dla programowania, optymalizacji i symulacji pełnego zestawu tradycyjnych cykli toczenia, po czym następuje płynne wygenerowanie zoptymalizowanego maszynowo G-kodu. Poza tradycyjnymi cyklami, ESPRIT oferuje opcjonalne wsparcie dla:

 • Wielowrzecionowej obróbki z przemieszczaniem detali i podziałem na części dla obróbki od przodu i od tyłu
 • Wielowrzecionowej i wielokanałowej obróbki synchronicznej
 • Frezowania z toczeniem i obróbek wielokanałowych (z synchronizacją wrzecion) dla równoczesnej obróbki w 5 osiach
 • Koników, podpór i urządzeń podtrzymujących
 • Osi współliniowych i 3+ osi obrotowych

Prostota i kontrola toczenia CNC

ESPRIT wyróżnia się unikalnym połączeniem automatyzacji i kontroli użytkownika, co skutkuje szybkim, łatwym programowaniem, dając jednocześnie pełną kontrolę nad procesem obróbki. Dostosuj każdy aspekt ruchów maszyny, włączając w to automatycznie obliczane ścieżki zagłębiania i wycofania, wejścia i wyjścia z materiału przy uwzględnieniu naddatków materiału, które mogą się różnić wzdłuż powierzchni obrabianego przedmiotu, aby umożliwić obróbkę wykańczającą. ESPRIT automatycznie przycina ścieżkę narzędzia do pozostałego materiału, eliminując skrawanie powietrza i minimalizując czas cyklu.

 • Szybkie, łatwe programowanie z pełną kontrolą nad procesem obróbki
 • Dostosowanie ścieżki narzędzia do pozostałego materiału, eliminując skrawanie powietrza i minimalizując czas cyklu
 • Ruchy zagłębiania i wycofywania są automatycznie obliczane dla bezkolizyjnego pozycjonowania

Obróbka zgrubna w toczeniu CNC

SolidTurn zawiera wydajny zestaw cykli obróbki zgrubnej, które są szybkie i łatwe w zdefiniowaniu dla standardowych zadań, a także charakteryzują się elastycznością i kontrolą dla wymagających zastosowań. Wybierz spośród sześciu schematów obróbki zgrubnej i trzech strategii definiowania głębokości skrawania (z ang. DOC: depth-of-cut), aby zoptymalizować czasy cyklu dla materiału części, geometrii i założonych celów obróbki. Użyj stałej głębokości skrawania, aby uzyskać stałe siły skrawania w całym cyklu i możliwość stosowania optymalnych prędkości skrawania dla minimalnego czasu cyklu. Zmienna głębokość skrawania umożliwia cyklowi obróbki zgrubnej wytworzenie stałego naddatku materiału na wszystkich średnicach przedmiotu dla optymalnej obróbki wykańczającej. Alternatywnie, zmniejszająca się głębokość skrawania minimalizuje ugięcie części na delikatnych fragmentach podczas usuwania materiału.

 • Dowolna orientacja narzędzia dla obróbki zgrubnej: obróbka zewnętrznych konturów, wewnętrznych oraz czoła
 • Optymalizacja czasów cyklu dzięki sześciu schematom obróbki zgrubnej (szyk zgrubny: równolegle do osi, odsunięcie konturu, pod kątem, ProfitTurning – równolegle, ProfitTurning – odsunięcie konturu oraz ProfitTurning – pod kątem) i trzem strategiom głębokości skrawania (stała, równe kroki, zmniejszanie)
 • Dynamiczne zarządzanie przygotówką dla zoptymalizowanej obróbki bezkolizyjnej

Konturowanie tokarskie

ESPRITCAM oferuje cykl konturowy do obróbki profili, toczenia czołowego i toczenia zewnętrznego/wewnętrznego profilu. Ten uniwersalny cykl obróbkowy obsługuje narzędzia jednoostrzowe dla szerokiej gamy zadań obróbek zgrubnych i wykańczających. Z cyklem konturowym, obrabiaj cały profil w jednym ciągłym przejściu, z lub bez obszarów podcięcia. Alternatywnie, użyj różnych kierunków lub strategii obróbki dla różnych powierzchni i średnic obrabianego przedmiotu. Podczas pracy z geometrią 3D, element może znajdować się w dowolnej płaszczyźnie, która przecina oś toczenia, eliminując potrzebę manipulowania geometrią.

 • Uniwersalny cykl obróbczy do różnorodnych zastosowań w zakresie obróbki zgrubnej i wykańczającej
 • Jeden ciągły przejazd lub różne strategie dla wybranych obszarów obrabianego przedmiotu

Rowkowanie i gwintowanie w toczeniu CNC

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej rowków na średnicy zewnętrznej, czołowej i wewnętrznej obrabianego przedmiotu, ESPRIT oferuje prostotę programowania z kompleksową kontrolą narzędzia oraz elastyczność wyboru spośród czterech schematów obróbki zgrubnej i dwóch sposobów wykańczania.

Opcje gwintowania obejmują jedno- lub wielopunktowe, z prostym lub stożkowym gwintem oraz stałym lub zmiennym skokiem. ESPRIT automatycznie oblicza głębokość i liczbę przejść wykorzystując bazę danych standardowych gwintów branżowych, wszystko z opcją ręcznej modyfikacji.

 • Proste programowanie z kompleksową kontrolą narzędzi
 • Elastyczność rowkowania: Wybierz spośród czterech schematów zgrubnych (pojedyncze zagłębienie, wielokrotne zagłębiania, zigzag, zigzag po przekątnej oraz ProfitTurning) i dwóch metod wykańczania (konturowanie i na stronę).
 • Gwintowanie jedno- lub wielopunktowe, z gwintem prostym lub stożkowym, ze stałym lub zmiennym skokiem.

Wykonywanie otworów podczas toczenia CNC

Zestaw cykli do wykonywania otworów firmy ESPRIT pozwala na uzyskanie szerokiego zakresu typów otworów: nieprzelotowych, przelotowych, z przerwami, głębokich, gwintowanych, pogłębionych, pogłębionych stożkowo i innych. Z opcją użycia narzędzia obrotowego, obrotowego detalu lub obu, te cykle tworzenia otworów są przeznaczone do użycia na frezarce lub tokarce. Pracując ze strukturą (cechą) otworu zawierającą zbiór właściwości, które określają rodzaj otworu i jego kształt geometryczny, cykle tworzenia otworów ESPRIT szybko tworzą ścieżki narzędzia zoptymalizowane dla minimalnego czasu cyklu dla dowolnej liczby otworów w dowolnej orientacji.

 • Ścieżka narzędzia zoptymalizowana dla minimalnego czasu cyklu dla dowolnej liczby otworów w dowolnej orientacji
 • Możliwość użycia narzędzia obrotowego, obracającego się przedmiotu lub obu tych elementów
 • Wiercenie poza centrum z obracaniem części i profilowaniem otworów

Przemieszczanie części i obsługa przygotówki w EspirtCAM

ESPRIT zawiera cykle przemieszczania części i obsługi przygotówki, aby zaprogramować cały proces na maszynie, od przygotówki do gotowej części. Cykle przemieszczania części obejmują wsparcie dla podajników prętów, odbioru podwrzeciona, odcinania elementów i chwytaków (odbieraków) gotowych części. SolidTurn oferuje opcjonalne cykle dla pozycjonowania konika i czasu załączenia oraz pozycjonowania i mocowania podpory stałej. Użyj tych cykli w dowolnym punkcie programu w połączeniu z innymi cyklami frezowania, toczenia lub kontroli (pomiarów) ESPRIT. Świadome programowanie maszynowe dla przemieszczania części i obsługi przygotówki obejmuje unikanie kolizji, dokładną symulację dla weryfikacji procesu oraz zoptymalizowany dla maszyny G-kod.

 • Zaprogramuj cały proces na maszynie, od przygotówki do gotowego detalu
 • Przemieszczanie części za pomocą podajników prętów, odbioru detalu przez przeciwwrzeciono, odcinania elementów i obsługi odbieraka uciętych detali

Obsługa obrabianego przedmiotu z wykorzystaniem pozycjonowania i czasu załączenia konika oraz pozycjonowania i mocowania podpory stałej

ProfitTurning® – Nowoczesna technologia toczenia CNC

Dla szybkościowego toczenia zgrubnego i rowkowania, ESPRIT oferuje ProfitTurning, innowacyjny cykl skrawania, który pozwala na znacznie wyższe prędkości skrawania w stosunku do klasycznych metod toczenia. ProfitTurning używa algorytmu, który ściśle zarządza obciążeniem freza, generując ścieżkę narzędzia, która ma stałą wielkość wiórów i siły skrawania, mniej wibracji i niższe naprężenia szczątkowe na części, co czyni ją szczególnie przydatną dla cienkich ścianek lub twardych materiałów, takich jak superstopy. ProfitTurning zwiększa produktywność maszyny i wydłuża żywotność narzędzia.

 • 25% redukcji czasu cyklu
 • 300% zwiększenia trwałości narzędzia

Cykle modułu toczenia SolidTurn

 • Obróbka zgrubna: Wielokrotne przejścia z przyrostem głębokości do toczenia zgrubnego i toczenia czołowego, z regularnie lub nieregularnie ukształtowanego materiału z opcją przejścia wykańczającego
 • Rowkowanie: Na średnicy zewnętrznej, wewnętrznej lub czole części, z przejściami zgrubnymi, wykańczającymi lub obydwoma. W całej operacji używane jest to samo narzędzie skrawające
 • Konturowanie: Uniwersalny cykl toczenia czołowego, toczenia średnicy wewnętrznej oraz toczenia średnicy zewnętrznej
 • Wiercenie: Użyj narzędzia obrotowego, obracającego się przedmiotu lub obu tych elementów
 • Toczenie gwintu: Gwintowanie jedno- lub wielopunktowe gwintów prostych, stożkowych, stałych i o zmiennym skoku
 • Odcinanie: Usunięcie obrabianego detalu z maszyny lub przeniesienie go na drugie wrzeciono; obsługiwane są również chwytaki detali
 • Toczenie ręczne: Tworzenie operacji toczenia wzdłuż ręcznie wybranych pozycji Z,X przy użyciu szybkich ruchów lub posuwu w zależności od potrzeb
 • Przechwyt: Przełożenie obrabianego przedmiotu z jednego wrzeciona na drugie lub przytrzymanie przedmiotu w obu wrzecionach w celu dodatkowego wsparcia
 • Wysuw pręta: Realizowane z  lub bez narzędzia zatrzymującego, lub z wykorzystaniem drugiego wrzeciona lub głowicy obrotowej, aby pociągnąć pręt do przodu
 • Uwolnienie (otwarcie szczęk): Do przemieszczenia części lub do wypuszczenia części po zakończeniu obróbki
 • Konik: Kontrola pozycjonowania i zamocowania
 • Podtrzymka: Kontrola pozycjonowania i mocowania, zaciskania i odblokowywania urządzenia

Chcesz rozpocząć programowanie CNC Twoich maszyn?

Napisz do nas udostępnimy Ci darmową wersję oprogramowania i pomożemy w testach

Toczenie CNC program CAM – EspritCAM filmy