fbpx
Menu Zamknij

DataERP

DATAERP – POLSKI SYSTEM USPRAWNIAJĄCY DZIAŁANIE PRZEDSIĘBIORSTWA NA KAŻDYM ETAPIE 

Program do planowania produkcji DataERP wywodzi się od modułu służącego planowaniu produkcji, który nie może istnieć bez dobrze zorganizowanego magazynu, kontroli nad technologią czy czasem pracy i wydajnością maszyn i pracowników. Dzięki systemowi ERP zintegrujesz wszystkie procesy biznesowe i produkcyjne w całym swoim przedsiębiorstwie. Ponadto zintegrujesz z nim inne systemy działające w twojej firmie.

ZALETY PROGRAMU DATAERP

 • integracja procesów biznesowych i produkcyjnych w całym przedsiębiorstwie,
 • dobrze zorganizowany magazyn,
 • kontrola nad technologią, czasem pracy, wydajnością maszyn i pracowników,
 • możliwość integracji z innymi systemami działającymi w firmie.

 

Branże w jakich działamy:

 • produkcja,
 • handel,
 • serwis i usługi,
 • e-commerce,

MODUŁY DATAERP

 • handel,
 • portal zamówień dla klienta,
 • produkt konfigurator,
 • rejestracja i rozliczanie czasu pracy,
 • logistyka i zarządzanie magazynem,
 • CRM,
 • planowanie produkcji,
 • zarządzanie serwisami,
 • aplikacja mobilna.

 

Handel

Program DataERP najlepiej sprawdzi się firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, a dzięki możliwości importu danych zaoszczędzisz sporo czasu. Program umożliwia kontrolę nad obiegiem dokumentów w firmie jak i cen materiałów.

 

Najważniejsze funkcje modułu Handel:

 • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach,
 • obsługa produkcji jednostkowej i seryjnej,
 • portal zamówień dla Klientów,
 • import linii ofertowanych z zewnętrznego programu,
 • podgląd na jakim etapie znajduje się zlecenie klienta,
 • szacowanie terminu realizacji zlecenia,
 • sprzedaż bezpośrednio z magazynu,
 • rozbudowany proces kalkulacji,
 • oddzielone opcje ofertowania i zleceń produkcyjnych,
 • umowy i faktury cykliczne,

 

Portal zamówień dla klientów

Moduł ten został zaprojektowany abyś mógł łatwiej komunikować się z firmami handlowymi lub produkcyjnymi. Logując się na stronę www z dowolnej przeglądarki możesz stworzyć zamówienia z wcześniej zdefiniowanych parametrów – rodzaj konfiguratora. W firmach handlowych moduł też może zostać połączony ze sklepem internetowym dając możliwość automatyzacji procesu sprzedaży.

Funkcje modułu Portal zamówień dla klientów:

 • automatyzacja tworzenia zamówień,
 • przyspieszenie wystawiania ofert,
 • zmniejszenie ilości błędnie wprowadzonych zamówień,
 • łatwy dostęp do potrzebnych informacji.

 

Produkt konfigurator

Moduł wykorzystywany jest w produkcji montażowej seryjnej lub produkcji jednostkowej na zamówienie, która jest wykonywana z typowych komponentów z wieloma wariantami.

Cechy modułu Projekt konfigurator:

 • szybsze wprowadzanie danych,
 • poprawność i kompletność wprowadzanych danych,
 • konfiguracja oferty przerzucona na klienta.

 

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

Rejestracja czasów pracy polega kontrolowaniu obecności pracowników w danej firmie. Dodatkowo istnieje możliwość rejestrowania kolejno wykonywanych operacji w ramach danego zlecenia.

Zalety modułu Rejestracja i Rozliczanie czasu pracy:

 • harmonogram graficzny pracy pracowników,
 • porównywanie czasów/kosztów zadanych przez technologa z czasami/kosztami rzeczywistymi,
 • status zlecenia produkcyjnego,
 • raportowanie zakończenia produkcji,
 • raportowanie defektów na zleceniach produkcyjnych.

 

Logistyka i zarządzanie magazynem

Moduł przeznaczony jest dla firm produkcyjnych oraz handlowych, dla których sprawne zarządzanie logistyką magazynową jest elementem kluczowym.

Główne funkcje modułu Logistyka i zarządzanie magazynem:

 • zarządzanie magazynem,
 • zamówienia/zakupy materiałów,
 • produkcja wewnętrzna,
 • numery seryjne i certyfikaty,
 • dokładna gospodarka materiałami skrawkami, odpadami,
 • rezerwacje materiałów na zlecenia produkcyjne oraz alokacje materiałów,
 • zapotrzebowanie materiałowe na postawie stanów magazynowych, minimum magazynowego, zleceń handlowych,
 • przechowywanie materiału na magazynie w jednostce księgowej oraz produkcyjnej,
 • obsługa magazynu z podziałem a miejsca składowania i bez miejsca składowania,
 • kontrola jakości przyjmowanych partii materiałów.

 

CRM

Moduł CRM pomaga w planowaniu kontaktów, gromadzeniu informacji odnośnie przeprowadzonych spotkań,  rozmów telefonicznych oraz przypisywać określone zadania pracownikom.

Funkcje modułu CRM:

 • CRM kalendarz – zarządzanie spotkaniami, które w najbliższym czasie będą miały miejsce oraz planowanie rozmów telefonicznych,
 • CRM wiadomości – przesyłanie wiadomości w DataERP pozwala łączyć je z dowolnymi dokumentami,
 • CRM korespondencja – generowanie kompletnej  historii korespondencji prowadzonej z danym klientem,

 

Planowanie produkcji

Moduł planowania produkcji ma możliwość tworzenia technologii detalu. Technologia łączy materiały wykorzystywane do produkcji oraz wcześniej zdefiniowane operacje z zadanymi czasami, dzięki czemu bardzo łatwo tworzone jest pełne „drzewo” Bill of Materials (BOM).

Funkcje modułu Planowanie produkcji:

 • optymalizacja – ciągłość wykonywanych zleceń,
 • wąskie gardła – wykrywa i eliminuje wąskie gardła,
 • realność – bieżące i realne dane produkcyjne,
 • wydajność  – lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i maszyn.

 

 

Zarządzanie serwisami

Moduł serwisowy służy do wprowadzania zgłoszeń od Klientów związanych z nieprawidłowym działaniem dostarczonych produktów.

Zalety modułu serwisowego:

 • łatwe przypisanie zlecenia do serwisanta,
 • pełna obsługa zdarzenia serwisowego za pomocą aplikacji mobilnej,
 • otwarte zlecenia serwisowe można delegować innym serwisantom,
 • okresowe przeglądy oraz ich historia.

 

Aplikacja mobilna

Usprawnia pracę magazyniera udostępniając stanowisko mobilne, które jest połączone z systemem oraz bazą danych.

Funkcje Aplikacji mobilnej:

 • rejestracja czasu pracy,
 • obsługa zleceń,
 • obsługa magazynu,
 • logistyka,
 • serwis.

DataERP WEB

DataERP WEB to aplikacja działająca w przeglądarce internetowej, wykorzystująca usługę serwisową. Komunikuje się ona z serwerem przy pomocy interfejsu WebAPI. Posiada wszystkie funkcjonalności rejestracyjne wraz z dodatkowymi opcjami.

Wersja WEB programu DataERP

 

 

Rozbudowane Raporty

DataERP posiada kreator własnych raportów oraz platformę, dzięki którym użytkownicy mogą się dzielić między sobą swoimi raportami.

 

Raporty z programu DataERP

Podobne wpisy