fbpx
Menu Zamknij

GoNet – CRM dla wielu branż z modułami

GoNet – system CRM dla każdej firmy

[image src=”https://3dmaster.pl/wp-content/uploads/gonet-tani-crm.jpg”]

Idea CRM polega na budowaniu, utrzymywaniu i poprawianiu relacji z klientami.

 

Nowoczesna firma powinna stworzyć taką strategię działania, aby realizować swoje cele. W ten sposób ma możliwość trwale zaistnieć na rynku oraz zapewnić sobie stabilny rozwój.

Skuteczne zarządzanie relacjami z klientem jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w biznesie. System CRM opracowany przez grono specjalistów praktyków sprzyja komunikacji z klientem, efektywnie wspiera działania marketingowe i wspomaga proces sprzedaży. Koncepcja CRM skupia się głównie na potrzebach i wymaganiach konsumenta.

Program CRM może przynieść firmie wiele korzyści, wpłynąć na wzrost sprzedaży i skutecznie ograniczyć koszty poniesione na nierentownych nabywców. Istotną sprawą jest także satysfakcja klienta, która ma bezpośrednie przełożenie na wyniki sprzedażowe. Lojalność klienta wzrasta nie tylko dzięki atrakcyjnej ofercie firmy czy produktom wysokiej jakości, lecz dzięki długotrwałym relacjom stworzonym pomiędzy firmą a konsumentem. W praktyce koncentracja na kluczowym kliencie oraz działania mające na celu jak najlepszą obsługę klientów, wpływa na lojalność klientów, lecz również pomaga obniżyć koszty sprzedaży i marketingu nawet o 80-90%.

Wdrożenie systemu CRM w przedsiębiorstwie obejmuje dwa podstawowe etapy:

 1. Strategiczny – prowadzi do większej satysfakcji klientów, obniżenia ilości skarg i reklamacji, zwiększeniu lojalności klientów, a w konsekwencji wpływa na wzrost sprzedaży.
 2. Operacyjny – zwiększa skuteczność działań sprzedawców (między innymi dzięki ograniczeniu części działań administracyjnych),przyczynia się do większej efektywności kampanii reklamowych i promocyjnych (poprzez ograniczenie działań nie przynoszących pozytywnych rezultatów), uporządkowania informacji wewnątrz firmy, a także łatwemu dostępowi do potrzebnych informacji.
[image src=”https://3dmaster.pl/wp-content/uploads/keyshot-rendery-wizualizacje-3d-2.jpg”]

 

GoNet CRM – skuteczne zarządzanie relacjami z klientami

System CRM GoNet ma budowę modułową. Moduł podstawowy stanowi punkt wyjścia do pracy w systemie CRM, w oparciu o efektywne zarządzanie informacjami o kliencie, łatwym dostępie do prowadzonej korespondencji, zadań, zarządzania dokumentami, raportowania, administracyjny). Moduły dodatkowe wykorzystywane są w zależności od potrzeb danej branży Obejmują m.in. takie tematy jak:

 • ofertowanie i obsługa zamówień,
 • praca projektowa (realizacja, rejestracja szans sprzedaży, prognozowanie zysków i planowanie długoterminowych celów sprzedaży),
 • integracja z systemem fakturującym (F++, Optima, Subiekt, Symfonia, WF MAG, Raks, Fakt, CDN XL)
 • serwis (ewidencja serwisu zainstalowanych urządzeń, maszyn, oprogramowań – dostosowany do każdej branży),
 • rezerwacja zasobów firmy, zarówno osób zatrudnionych, jak i kapitał rzeczowy (samochody, sale konferencyjne, maszyny wykorzystywane w procesie produkcji)
 • integracja z centralą telefoniczną Slican – możliwość wykonywania połączeń bezpośrednio z programu,
 • kreator raportów,
 • praca zdalna (online/offline),
 • wersja mobilna – GoNet for Android

MODUŁ PODSTAWOWY

Zarządzanie informacjami o kontrahentach

Informacje o kliencie są to wszystkie dane, które mogą przydać się podczas współpracy z danym kontrahentem takie jak:

 • dane teleadresowe (adresy, telefony, osoby kontaktowe, …)
 • dane rejestracyjne (NIP, REGON, Urząd Skarbowy, …)
 • typ kontrahenta (klient, dostawca, partner, …)
 • status (klient aktywny, stały klient, …)
 • grupa, podgrupa (np. podział ze względu na branżę)
 • oraz inne specyficzne dla danej branży np. grupa cenowa, źródło kontaktu itp.

Elastyczność systemu pozwala również na stworzenie własnych pól dodatkowych, gdzie można przechowywać informacje, których brakuje w domyślnej konfiguracji.

[image src=”https://3dmaster.pl/wp-content/uploads/gonet-crm-modul-kontrahenci.jpg”]

Rejestr kontrahentów

Do kartoteki każdego kontrahenta aplikacja daje możliwość dopisywania notatek, komentarzy oraz dodawania informacji w postaci dokumentów elektronicznych – załączników.
Z poziomu kartoteki kontrahenta użytkownik ma dostęp do wszystkich informacji zapisanych w bazie danych i powiązanych z danym kontrahentem historia składanych zamówień. Ważną cechą systemu jest to, że współpracuje on:

 • z zewnętrznymi programami fakturującymi,
 • umożliwiając import zawartych w nich danych, obejmujących dostępne informacje o kontrahentach, osobach kontaktowych, kartotekach towarowych i historii wszystkich transakcji związanych z kontrahentem.

Obsługa poczty e-mail/wysyłka faksów

Sprawny przepływ informacji wewnątrz firmy, zarządzanie korespondencją, prowadzenie archiwum, tworzenie historii kontaktów to podstawowe działania każdej nowoczesnej firmy. Aby ograniczyć czynności z tym związane system GoNet CRM został wyposażony w klienta poczty e-mail, który poza standardowymi funkcjami innych programów oferuje również:

 • automatycznie przypisywanie wiadomości do kontrahenta
 • dodawanie załączników bezpośrednio z bazy dokumentów – przyśpiesza czas potrzebny na przygotowanie wiadomości
 • opcja wybierania wiadomości, które mają być zapisane do bazy – minimalizuje ilość niechcianych wiadomości w systemie
 • automatyczne rozpoznawanie nadawcy – umożliwia szybkie sprawdzenie wcześniejszych ustalenń z danym kontrahentem
 • zoptymalizowany sposób pobierania wiadomości – system pobiera tylko listę nagłówków, a dopiero po wybraniu konkretnej wiadomości pobiera jej treść.

Rozbudowane narzędzia mailingu pozwalają na przygotowanie seryjnych wiadomości np. newsletter’a.

 

Integracja z MS Outlook

Integracja daje możliwość importu wiadomości e-mail do GoNet CRM.

Moduł wysyłania/odbierania faksów z poziomu aplikacji

Moduł umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów z poziomu aplikacji. Wysyłka jest możliwa zarówno do pojedynczych kontrahentów jak i do grupy (korespondencja seryjna). Moduł jest dostępny dla klientów korzystających z systemów efaks.pl, telepoland.pl oraz programu RelayFax.

Praca zadaniowa

System zadań i przypomnień systemu GoNet CRM ułatwia pracę zadaniową w firmie, dzięki czemu wykorzystanie czasu staje się bardziej efektywne. Zarząd firmy zyskuje również bardzo dokładne narzędzie służące do monitorowania zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników.

[image src=”https://3dmaster.pl/wp-content/uploads/gonet-crm-modul-kontrahenci.jpg“]

W celu uproszczenia tego zadania, system GoNet CRM został wyposażony w szereg funkcjonalności. Do najważniejszych należą, możliwość:

 • dodawania zadań powiązanych z danym kontrahentem, korespondencją lub konkretnym projektem
 • przeglądania zadań przy pomocy intuicyjnego graficznego widoku
 • tworzenia zadań cyklicznych – Zadania cykliczne pozwalają na wyświetlanie ich treści co pewien określony interwał czasowy. Zdefiniowane zadania wyświetlane są po każdorazowym uruchomieniu aplikacji GoNet CRM – każdy z zalogowanych operatorów widzi swoje zadania do wykonania.
 • automatycznego generowania zadań przez system (np. po dodaniu nowego klienta do bazy zadanie przypominające o kontakcie po kilku dniach)
 • stworzenia przypomnienia o zadaniu, które będzie ostrzegało z zbliżającym się zadaniu (np. poprzez rzucający się w oczy komunikat, SMS lub e-mail)

Dokumenty – Sprawny obieg dokumentów w firmie

Współpraca z wieloma klientami i kontrahentami generuje znaczną ilość dokumentacji. Zarządzanie wszystkimi plikami gromadzonymi przez lata może być kłopotliwe.

Rejestr dokumentów służy ujednoliceniu wzorców dokumentów w obrębie firmy, dzięki czemu wszystkie oferty przygotowane dla klientów, niezależnie od pracownikaj, będą jednolite np. w identycznej szacie graficznej.

 

Zgodnie z procedurami ISO dostęp do dokumentów jest nadawany za pomocą uprawnień.     
Załączniki można także przeglądać z poziomu kartotek kontrahenta i projektu. Znajdziemy tam ogół dokumentów dotyczących współpracy z daną firmą, podzielonych wg źródła pochodzenia.

 

Raporty i analizy

Dzięki użyciu nowoczesnych narzędzi system daje możliwość zaprezentowania wszystkich wprowadzonych danych w postaci czytelnych raportów i analiz.
Przykładowe raporty, które mogą przydać się w każdej firmie:

 • raport braku aktywności, generujący listę np. klientów do których nie było kontaktu przez określony czas
 • skuteczność handlowców – czyli raport w którym pokazane jest zestawienie sprzedaży przez poszczególnych pracowników działu sprzedaży
 • statystyka zadań – pokazuje ile zadań wykonał dany pracownik w określonym przedziale czasowym
[image src=”https://3dmaster.pl/wp-content/uploads/gonet-crm-modul-raporty.jpg“]

Wszystkie wygenerowane raporty mogą być wydrukowane lub zapisane do pliku np. PDF. Istnieje możliwość automatycznego generowania raportów (np. pod koniec każdego miesiąca), a także automatyczne wysłanie go na wskazany adres e-mail.

Administracja

System CRM umożliwia elastyczną edycję danych, definiowanie wielu parametrów pracy bez angażowania osób spoza firmy. GoNet CRM posiada rozbudowany panel administracyjny umożliwiający swobodne zarządzanie ustawieniami, funkcjami, parametrami oraz użytkownikami systemu.

Z poziomu modułu administracyjnego możliwe jest:

 • Zarządzanie systemem oraz jego parametryzacja,
 • Definiowanie uprawnień użytkowników,
 • Tworzenie pól dodatkowych,
 • Dowolna konfiguracja paska bocznego,
 • Łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji,
 • Personalizacja sposobów wyszukiwania i prezentacji danych na rejestrach,
 • Tworzenie grup operatorów i poziomów uprawnień,
 • Parametryzacja dostępu do danych i narzędzi.

 

Aby uzyskać wersję DEMO oraz poznać szczegółów dotyczących programu GoNet, modułu podstawowego i modułów dodatkowych, skontaktuj się z naszym działem handlowym==>> KONTAKT