fbpx
Menu Zamknij

SimWise- analiza MES

Program do analizy wytrzymałościowej do ZW3D CAD/CAM

SimWise FEA jest programem umożliwiającym statyczną analizę wytrzymałościową. Swoją funkcjonalnością obejmuje pełną kompatybilność z ZW3D. Model możemy wczytać za pomocą jednego kliknięcia.

Dzięki intuicyjności programu geometria modelu zostaje wczytana automatycznie. Zawarta w SimWise biblioteka materiałów ułatwia dobór właściwego – nie trzeba definiować materiału za każdym razem podając wszystkie parametry.

Siatka elementów skończonych jest dla całego elementu tworzona automatycznie, z określoną gęstością. Ale każdy użytkownik może ją modyfikować (dogęszczać na wybranych powierzchniach).

Automatycznie jest także definiowana masa elementu (z uwzględnieniem siły ciążenia).

 

Analiza złożeń

[image src=”https://3dmaster.pl/wp-content/uploads/simwise-analiza-mes-1.jpg”]

Istotna jest także możliwość przeprowadzania analizy na złożeniach. Możemy wówczas badać działanie naprężeń w różnych położeniach złożenia, oddziaływanie sił na poszczególne części.

H Adaptively Mesh – automatyczne dogęszczanie siatki elementów skończonych

Jest to funkcja, w której program automatycznie dogęszcza siatkę MES tam, gdzie gradient obliczonych wartości jest największy i występuje ryzyko uszkodzenia elementu.

Intuicyjność oraz łatwość obsługi programu sprawia, że jest on dużym wsparciem dla projektantów pracujących w ZW3D.

 

[image src=”https://3dmaster.pl/wp-content/uploads/simwise-analiza-mes-2.jpg”]