fbpx
Menu Zamknij

Szkolenie Meblarz 3D

SZKOLENIE MEBLARZ 3D

Przewidywany czas trwania:4h

 

1. Wstęp: omówienie interfejsu program:

a. Omówienie podstawowej nawigacji w programie
b. Omówienie podstawowych ustawień programu, skrótów klawiszowych
c. Omówienie zakładek i menu programu

2. Omówienie podstawowych zalet programu:

a. Parametryczne projektowanie mebli

 • Dostosowanie obszaru roboczego
 • Budowanie mebli z formatek
 • Zmiana wymiarów i właściwości formatek
 • Sterowanie położeniem formatek
 • Nadawanie materiału
 • Dodawanie oklein

b. Edycja 2D formatek

 • Ręczne dodawanie oklein
 • Dodawanie wykończeń krawędzi
 • Modyfikacja narożników, krawędzi

c. Przegląd wbudowanych bibliotek

 • Wyrobów
 • Elementów
 • Materiałów
 • Frontów
 • Oklein
 • Tekstur

d. Dodawanie złączy

 • Automatyczne
 • Ręczne

e. Integracja z aplikacją Blum – Dynalog

 • Projektowanie i eksport korpusów w Dynalog
 • Import plików do Meblarza

f. Tworzenie dokumentacji technicznej

 • Generowanie rysunków
 • Ustawienia arkuszy

g. Wbudowana baza postprocesorów – integracja z maszynami CNC

 • Wybór postprocesora
 • Właściwości i zasady postprocesorów

h. Eksport formatek do program 4Nest-R

3. Omówienie kolejno bibliotek i sposoby ich modyfikacji:

a. Biblioteka wyrobów

 • Wstawianie gotowych wyrobów do projektu
 • Dodawanie własnych wyrobów do biblioteki

b. Biblioteka elementów

 • Wstawianie gotowych elementów do projektu
 • Dodawanie własnych elementów do biblioteki

c. Biblioteka materiałów

 • Nadawanie materiału do wyrobu
 • Dodawanie własnych materiałów do biblioteki

d. Biblioteka frontów

 • Nadawanie frontów do wyrobu
 • Dodawanie własnych frontów do biblioteki

e. Biblioteka oklein

 • Nadawanie oklein do wyrobu
 • Dodawanie własnych oklein do biblioteki

f. Biblioteka tekstur

 • Nadawanie tekstur do elementów architektonicznych
 • Dodawanie własnych tekstur do biblioteki

g. Katalog wykończeń krawędzi

 • Dodawanie własnych wykończeń do biblioteki

h. Katalog mocowań

 • Edycja istniejących mocowań
 • Dodawanie własnych mocowań do biblioteki

4. Definiowanie zawartości etykiet

 • Przykład 1
 • Przykład 2
 • Przykład 3
 • Generowanie kodu i raportów

WYŚLIJ PYTANIE LUB ZAPISZ SIĘ  Administratorem serwisu jest 3D MASTER s.c. R. Lis R. Wypysiński z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa, NIP: 5223009526, REGON: 146907936. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo wglądu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do eksportu danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

   

  NASZA KADRA

  Poznaj trenerów

  Zapoznaj się z regulaminem szkoleń