30 sierpnia 2009

3D Doctor

Oprogramowanie 3D Doctor umożliwia przekształcenie obrazu z tomografii komputerowej (CT) oraz rezonansu magnetycznego (MRI) na model 3D (formaty: STL, IGS, OBJ 3DS, VRML, PLY, XYZ i inne). […]