3D Doctor - 3D MASTER - programy CAD / CAM, skanery, drukarki.
Eureka
30 sierpnia 2008
ZBrush – nowy wymiar sztuki cyfrowej
28 sierpnia 2010

3D Doctor

Oprogramowanie 3D Doctor umożliwia przekształcenie obrazu z tomografii komputerowej (CT) oraz rezonansu magnetycznego (MRI) na model 3D (formaty: STL, IGS, OBJ 3DS, VRML, PLY, XYZ i inne).

Obraz tomograficzny jest przekrojem przez daną warstwę obiektu, przedstawiającym w skali szarości rozkład współczynnika osłabiania promieniowania przez poszczególne struktury.

Komputerowe metody analizy obrazu oraz programy graficzne umożliwiają tworzenie trójwymiarowej rekonstrukcji danego obiektu na podstawie siatki przestrzennych elementów objętości zwanych „vokselami”. Każdy voksel posiada 12 bitów informacji i osiąga od -1000 (powietrze) do +3000 (szkliwo/materiał dentystyczny) jednostek Hounsfielda. Urządzenia są przeważnie skalibrowane na wartość 0 jednostek Haunsfielda dla wody i -1000 dla powietrza.

Programy do wizualizacji 3D umożliwiają określenie progu wartości współczynnika Haunsfielda dla struktur, które będą ukazywane lub traktowane jako niewidoczne. Rendering ten pozwala na analizowanie obrazów tylko wybranych struktur.

Za pomocą programu 3D doctor możemy przekształcić format DICOM na STL. Uzyskany w ten sposób model 3D może mieć różne i wszechstronne zastosowania, m.in.: wizualizacja efektów pooperacyjnych, symulacja komputerowa zabiegu, szczegółowa analiza medyczna.

Model 3D ułatwia także projektowanie indywidualnie dopasowanych implantów, protez lub ortez. Modele 3D uzyskane za pośrednictwem oprogramowania 3D Doctor mogą również posłużyć do stworzenia fizycznych modeli anatomicznych.