fbpx
Menu Zamknij

3D Doctor

3D DOCTOR – PROGRAM DLA EDUKACJI, MEDYCYNY I PRZEMYSŁU

3D-DOCTOR jest zaawansowanym narzędziem do obrazowania i modelowania 3D, przekształcającym obraz z Rezonansu Magnetycznego (MRI), Tomografii Komputerowej (CT), PET oraz mikroskopów na model 3D. Pozwala na przekształcenie obrazów zapisanych np. w formacie DICOM na format STL. Oprócz możliwości stworzenia modelu 3D-CAD danej struktury, pozwala również na przeprowadzenie dokładnych pomiarów. Program znalazł zastosowanie w medycynie, edukacji oraz przemyśle.

Oprogramowanie 3D Doctor obsługuje obrazy zapisane w formacie DICOM, TIFF Interfile, GIF, JPEG, PNG, BMP, PGM, RAW lub innych formatach graficznych.

Potrafi w szybkim czasie z dwuwymiarowych obrazów utworzyć na Twoim komputerze powierzchniowe modele 3D i rendering wolumetryczny.

Pozwala na eksportowanie powierzchni modeli do formatu STL, DXF, IGES, 3DS, OBJ, VRML, PLY, XYZ lub innych służących do planowania operacji, symulacji, pomiarów ilościowych i szybkiego prototypowania. Umożliwia również przeprowadzanie analizy ilościowej. Pozwala na obliczanie objętości modelu oraz wykonywanie pomiarów w trójwymiarowej przestrzeni

docotr 3d czaszka

Poniżej zostały przedstawione niektóre z głównych cech oprogramowania 3D DOCTOR:

 1. Unikalne technologie oparte na wektorach- pozwalają na lepsze tworzenie siatki modelów 3D i łatwiejszą edycję;
 2. Zapis modeli za pomocą optymalnej ilości trójkątów- zmniejsza liczebność trójkątów do minimum, zachowując tym samym ich wystarczającą liczbę do zachowania wszystkich niezbędnych szczegółów i wysokiej jakości druku 3D;
 3. Inteligentne zarządzanie pamięcią, brak ograniczeń na liczbę używanych warstw- może być używany do przetwarzania obrazów z ponad 2000 warstwami na komputerze z 256MB RAM.
 4. Pojedyncze polecenia do obliczania objętości i ilościowej analizy;
 5. Pozwala na pracę na plikach zapisanych w formacie DICOM oraz innych, takich jak: TIFF, JPEG, PNG, GIF, BMP, Interfile i RAW.
 6. Pozwala na pracę zarówno w skali szarości jak i w kolorze (klasyfikacja i separacja kolorów);
 7. Umożliwia na prace na danych uzyskanych z CT, MRI, PET oraz mikroskopii;
 8. Formaty wyjściowe: STL, VRML, DXF, 3D Studio, IGES, OBJ, PLY i inne;
 9. Opcja 3DBasic pozwala na opisanie własnych programów w celu automatyzacji często powtarzanych kroków;
 10. Niezawodność oprogramowania- błędy są naprawiane od razu, gdy zostaną zgłoszone;
 11. Przystępna cena;
 12. Zatwierdzony przez FDA (Food and Drug Administration);
 13. Wszystkie funkcje są zintegrowane w jednym pakiecie, łatwym w użyciu. Nie ma potrzeby kupowania dodatkowych, drogich modułów;
 14. Zawsze jesteśmy tutaj, aby pomóc. Wystarczy wysłać e-mail, aby dostać i wypróbować 3D DOCTOR już dzisiaj.
3d doctor skan reki

ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA 3D DOCTOR

Oprogramowanie 3D Doctor znalazło zastosowanie nie tylko w medycynie, ale również w różnego rodzaju centach badawczych. Może być stosowane wszędzie, gdzie istnieje potrzeba  przekształcenia obrazów pochodzących z Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, PET, ultrasonografii oraz mikroskopów na model 3D. Może być również stosowane do wykonywania pomiarów i szczegółowych analiz.

W medycynie, umożliwia modelowania zarówno tkanek miękkich jak i twardych. Poniżej została przedstawiona procedura tworzenia modeli 3D z obrazów pochodzących z Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego oraz inne zastososowania oprogramowania.

czaszka doctor 3d

MODELOWANIE KOŚCI

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA (CT) – MODELOWANIE KOŚCI

Tomografia komputerowa (CT) jest techniką obrazowania, która wykorzystuje specjalne urządzenie rentgenowskie do uzyskania poprzecznych przekrojów ciała.

Obraz z Tomografii Komputerowej ma inny zakres intensywności pikseli dla kości, narządów i innych tkanek poprzez różną zdolność tych tkanek do pochłaniania promieniowania.

Dzięki opcji interaktywnej segmentacji „interactive segmentation” bazującej na wartościach progowych łatwością stało się przekształcenie obrazu CT na model trójwymiarowy.

 

Wystarczą 3 kroki aby stworzyć  model 3D z obrazu CT:

Krok 1: Otwórz obraz CT. Jeśli chcesz otworzyć tylko część obrazów z całego badania należy użyć polecenia „New Stack”.

Krok 2. Użyj ” interactive segmentation” do generowania krawędzi obiektów. W przypadku małych rozmiarów i tkanek miękkich można również zastosować ręczne metody edycji. Utworzone granice mogą być w każdej chwili edytowane.

Krok 3. Stwórz model 3d za pomocą polecenia „surface rendering”. „. Modele mogą być eksportowane do STL (ASCII i binar), DXF, VRML, 3DS, OBJ, PLY i innych formatów umożliwiających między innymi pomiary 3D, symulację, planowanie leczenia oraz wydruk metodą szybkiego prototypowania.

 

Step 1. Original CT image

Step 2. Segmentation

Step 3. 3D mesh model created

MODELOWANIE TKANKI

Aby stworzyć model 3D z obrazu MRI należy wykonać 3 główne kroki:

Krok 1. Otwórz obraz MRI.
Krok 2. Segmentacja obrazu i wygenerowanie krawędzi obiektów.
Można to zrobić przy użyciu polecenia „Automatic Segmentation” lub „Segment Object”. Metoda ta jednak, oparta na wartości progowej, w przypadku obrazów z MRI jest zazwyczaj mało skuteczna i w przypadku małych wielkości tkanek miękkich zaleca się ręczną edycję. Wygenerowane granice mogą być w każdej chwili edytowane.
Krok 3. Stwórz model 3D za pomocą polecenia „surface rendering”. Modele mogą być stosowane do obliczania objętości, szybkiego prototypowania, symulacji lub planowania leczenia.

 

ZASTOSOWANIE PROGRAMU W OBRAZOWANIU MIKROSKOPOWYM

3D-DOCTOR jest używany przez użytkowników na całym świecie do tworzenia wizualizacji 3D, a także ilościowej analizy obrazów pochodzących z mikroskopii.
W pełni automatyczne i interaktywne funkcje programu umożliwiają łatwe i precyzyjne renderowanie 3D oraz analizę.
Oto kilka próbek obrazu wykonanych przez naukowców Lambot M-A, Mendive F, Vanderhaeghen P i Vassart G w IRIBHM, Uniwersytetu w Brukselii.
Badania przeprowadzono w celu potwierdzenia odmienności anatomii przewodu gruczołu krokowego myszy z gruczołem człowieka.

ANALIZY

OBLICZANIE OBJĘTOŚCI 3D, POMIARY I ANALIZY ILOŚCIOWE

3D-DOCTOR oferuje bogaty zestaw narzędzi do obliczania objętości 3D, pomiarów i analizy ilościowej. Dzięki architekturze wektorowej, objętość i powierzchnia obiektu może zostać łatwo obliczona poprzez zastosowanie tylko jednego polecenia.

Pomiary 3D:

 • ”Object volume”- objętość obiektu,
 • ”Object surface area”- powierzchnia obiektu,
 • „Length on 3D object”- Długość obiektu,
 • ”Digitize 3D points”- Digitalizacja punktów 3D,
 • ”Crop 3D object”- zaznaczanie obiektu,
 • ”Cut 3D object”- cięcie obiektu.

Pomiary obiektu 3D:

 • „Total pixel density”- całkowita gęstość pikseli,
 • „Average pixel density”- średnia gęstość pikseli,
 • „Area and volume”- powierzchnia i objętość,
 • „Number of object”- liczba przedmiotów,
 • „Min and max pixel density”- minimalna i maksymalna gęstość pikseli,
 • „Calibrated density”- kalibrowanie gęstości,
 • „Variance and standard deviation”- wariancja i odchylenie standardowe,
 • „Histogram data”- tworzenie histogramu.

WIZUALIZACJA

DO SYMULACJI ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH I APLIKACJI DO PLANOWANIA LECZENIA

3D-DOCTOR eksportuje modele 3D do formatów: STL (zarówno ASCII jak i BINARY) kompatybilnego z drukarkami 3D i maszynami do szybkiego prototypowania, DXF dla AutoCAD, 3DS dla 3DStudio oraz OBJ i VRML umożliwiającego bezproblemowe dzielenie się modelami w internecie z innymi osobami.

Po stworzeniu modelu 3D w 3D-DOCTOR możesz go wydrukować za pomocą drukarki 3D lub maszyny do szybkiego prototypowania. Jeśli nie masz dostępu do drukarki 3D, istnieje wiele firm oferujących usługi drukowania 3D.

Modelowanie 3D I przykłady szybkiego prototypowania

Siatka trójkątów wygenerowana przez 3D-DOCTOR Model 3D, wydrukowany z drukarki 3D
Wygląd czaszki w programie 3D Doctor Wydruk 3D czaszki
Wygląd kości ramiennej w programie 3D Doctor Wydruk 3D kości ramiennej
Wygląd kości miednicy w programie 3D Doctor Wydruk kości miednicy
Wygląd kości szczęki w programie 3D Doctor Wydruk 3D kości żuchwy
Model kości stopy w programie 3D Doctor Wydrukowany w 3D Model kości stopy
Czaszka w programie 3D Doctor Wydruk czaszki

MODELOWANIE SZCZĘKI

MODELOWANIE SZCZĘKI Z CT

Tomografia komputerowa znalazła zastosowanie również w stomatologii. Wykorzystując specjalny sprzęt rentgenowski można uzyskać obrazy szczęki w różnych przekrojach. Modele 3D kości mogą być tworzone w celu wytworzenia szablonów chirurgicznych służących do wprowadzenia implantu lub innych zastosowań stomatologicznych.

Model 3D może być utworzony z obrazu CT w 3 głównych etapach:

Krok 1. Otwórz obraz CT. Jeśli chcesz otworzyć tylko część obrazów z całego badania należy użyć polecenia „New Stack”.

Krok 2. Użyj ” interactive segmentation” do generowania krawędzi obiektów. W przypadku małych rozmiarów i tkanek miękkich można również zastosować ręczne metody edycji. Utworzone granice mogą być w każdej chwili edytowane.

 

Dental CT segmentation

 

 

Krok 3. Stwórz model 3D za pomocą polecenia „surface rendering”. Modele mogą być eksportowane do STL (ASCII i binar), DXF, VRML, 3DS, PLY, OBJ i innych formatów stosowanych m.in. do szybkiego prototypowania oraz planowania operacyjnego.

OBRAZY Z MIKROSKOPU

OBRAZY Z MIKROSKOPU

Zastosowanie programu 3D-DOCTOR w obrazowaniu mikroskopowym

3D-DOCTOR jest używany przez użytkowników na całym świecie do tworzenia wizualizacji 3D, a także ilościowej analizy obrazów pochodzących z mikroskopii.

W pełni automatyczne i interaktywne funkcje programu umożliwiają łatwe i precyzyjne renderowanie 3D oraz analizę.

Oto kilka próbek obrazu wykonanych przez naukowców Lambot M-A, Mendive F, Vanderhaeghen P i Vassart G w IRIBHM, Uniwersytetu w Brukselii.
Badania przeprowadzono w celu potwierdzenia odmienności anatomii przewodu gruczołu krokowego myszy z gruczołem człowieka.

 

 

Obraz uzyskany z mikroskopu w skali źródłowej
Obraz uzyskany z mikroskopu w skali źródłowej

 

Widok prawdziwego, spreparowanego gruczołu najądrza również oddającego skalę macierzystą
Widok prawdziwego, spreparowanego gruczołu najądrza również oddającego skalę macierzystą

RENDERING OBJĘTOŚCIOWY

OBJĘTOŚCIOWY RENDERING 3D I WIZUALIZACJA

 

3D-DOCTOR umożliwia kilka metod renderowania objętościowego 3D. Modele 3D mogą być przecinane i wizualizowane w szybkim czasie pod dowolnym kątem dzięki realizowaniu przez program efektywnych algorytmów. Do renderowania objętościowego (3D) może być wykorzystywany nie tylko komplet zdjęć uzyskanych podczas badania, ale również tylko wyznaczone obszary zainteresowania oraz fragmenty obrazu o określonych wartościach progowych.

Istnieją następujące metody wizualizacji 3D:

 1.  Skala szarości, nieprzezroczyste voxele: voxele obrazu są traktowane, jako nieprzezroczyste. Po określeniu progu współczynnika pochłaniania promieniowania dane woksele zostają zidentyfikowane i zacienione przy użyciu odpowiedniej skali szarości, pozostałe voxele pozostają niewidoczne.
 2. Skala szarości z przezroczystymi voxelami: po określeniu progu współczynnika pochłaniania promieniowania, voxele które w pierwszej metodzie są niewidoczne, tutaj są traktowane jako przezroczyste, umożliwiając wgląd we wnętrze obiektu 3D.
 3. Kolor, nieprzezroczyste voxele: voxele obrazu są traktowane, jako nieprzezroczyste. Po określeniu progu współczynnika pochłaniania promieniowania dane woksele zostają zidentyfikowane i zacienione określonym kolorem, pozostałe voxele pozostają niewidoczne.
 4. Kolor, przezroczyste voxele: wszystkie voxele są traktowane jako przezroczyste. Kolory mogą być zmieniane interaktywnie.
 5. Mapa kolorów zdefiniowana przez użytkownika: voxele odpowiadające zadanemu progowi przybierają kolor określony przez użytkownika.

 

Przykład renderingu objętości:

IMPLANTY INDYWIDUALNE

IMPLANTY INDYWIDUALNE – TECHNOLOGIA TWORZENIA IMPLANTÓW

Źródło informacji

Stanowi pierwszy element tworzenia. Oprogramowanie pozwala na modelowanie modelu anatomicznego na podstawie analizy obrazów pochodzących z Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego. Umożliwia segmentację fragmentów tworząc np. model 3D czaszki z brakiem kostnym.

 

Import do oprogramowania CAD

Dane uzyskane w programie 3D DOCTOR są następnie importowane do oprogramowania CAD w celu zaprojektowania implantu

 

Produkcja

Tak zaprojektowany implant, może być następnie wytworzony za pomocą urządzeń szybkiego prototypowania bądź maszyn CNC.

Istnieje wiele firm, które świadczą usługi z tego zakresu.

Główne zalety:

 • wszechstronność zastosowania;
 • dokładność zaplanowania przebiegu operacji;
 • wybór optymalnego kształtu implantu;
 • zminimalizowanie komplikacji śródoperacyjnych oraz pooperacyjnych;
 • możliwość symulacji zabiegu operacyjnego na trójwymiarowym modelu;
 • znaczna ulepszenie jakości świadczonych usług oraz wzrost wydajności

WYDRUKI MODELI 3D

INDYWIDUALNE MODELE WYKONANE METODĄ DRUKU 3D

Nasza firma zajmuje się produkcją indywidualnych modeli anatomicznych, tworzonych na podstawie plików pochodzących m.in. z CT (Tomografii Komputerowej), MRI (Rezonansu Magnetycznego), które zostają przekształcone na format STL. Pliki w tym formacie mogą być następnie użyte przez drukarki 3D w celu stworzenia modeli wykorzystywanych do symulacji zabiegu.

Modele mogą być stosowane m.in. w celu:

 • szczegółowego zaplanowania oraz przećwiczenia przebiegu zabiegu operacyjnego przy użyciu takich samych narzędzi, jakie stosuje się na sali operacyjnej,
 • poprawy komunikacji pomiędzy zespołem bądź też pomiędzy lekarzem a pacjentem,
 • doboru optymalnej wielkości implantu,
 • wyboru odpowiednich instrumentów, pasowań,
 • wykonania próby nawiertów,
 • zaprojektowania indywidualnych implantów.
Zalety zastosowania modeli:
 • redukcja czasu operacji,
 • obniżenie kosztów,
 • minimalizacja ryzyka niepowodzeń poprzez dokładność zaplanowania przebiegu operacji,
 • znaczna ulepszenie jakości świadczonych usług oraz wzrost wydajności.

PRZEKSZTAŁĆ OBRAZ Z TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ LUB REZONANSU MAGNETYCZNEGO NA FIZYCZNY MODEL I DOKŁADNIE ZAPLANUJ PRZEBIEG OPERACJI.

Prześlij wirtualny model zapisany w formacie STL (spakuj go do archiwum), zaznacz do jakich celów miałby być używany, a dobierzemy odpowiednią metodę druku i materiał oraz poinformujemy Cie o koszcie produkcji, sposobie płatności oraz opcji wysyłki.

Jeżeli nie masz możliwości przesłania modelu w formacie STL, skontaktuj się z nami. Przekształcimy surowy plik z CT lub MRI na model 3D CAD i wydrukujemy za pomocą drukarki 3D.

REFERENCJE 3D DOCTOR

3D-DOCTOR jest używany przez użytkowników na całym świecie.

Komentarze z wiodących czasopismach, magazynach i klientów:

„Chce podziękować za wspaniałą pomoc, którą otrzymaliśmy od firmy. Zakupiliśmy oprogramowanie 3D-Doctor w marcu 1999 r. Jest ono intensywnie wykorzystane od tego czasu.” TA Koster, wiceprezes i dyrektor generalny MINUS9 TECHNOLOGIES INC
(„Just a note to thank you for the excellent support we have received from your company. We purchased the 3D-Doctor software in March 1999 and have used it extensively since that time.” T. A. Koster, Vice-President & General Manager, MINUS9 TECHNOLOGIES INC.)

„3D-DOCTOR obejmuje rendering obrazu 3D, wizualizację objętościowo ilościową, przetwarzanie i analizę obrazu z CT, MRI, mikroskopii, badań ultrasonograficznych i przemysłowych.” Advanced Imaging czerwiec 1998
(„3D-DOCTOR includes 3D image rendering, volume visualization, image processing and image analysis for CT, MRI, microscopy, ultrasound and industrial testing.” Advanced Imaging, June 1998)

„Rendering 3D jest wykonany z plastrów obrazu 2D w kilka sekund.” NASA Tech Briefs, za sierpień 1998
(„A 3D rendering is constructed from 2D image slices in a few seconds.” NASA Tech Briefs, August 1998)

„3D-DOCTOR dostarcza narzędzi potrzebnych do wizualizacji 3D obrazu i analizy objętości danych zapisanych w formacie DICOM, TIFF, BMP i innych.” Nature Medicine, wrzesień 1998
(„Improve Your Image: 3D-DOCTOR provides the tools needed to visualize 3D image and volumetric data stored in DICOM, TIFF, BMP and other formats.” NATURE MEDICINE, Sept. 1998)

Przykłady organizacji korzystających z Doctor 3D

• Mass. General Hospital (Harvard Medical School),
• Brigham Women Hospital (Harvard Medical School),
• MIT (Massachusetts Institute of Technology),
• Harvard University,
• Stanford Univ. Medical Center,
• Johns Hopkins Univ.,
• US Food and Drug Administration (US FDA),
• National Institute of Health (US NIH)
• National Institute of Standards and Technologies (US NIST)
• Univ. College Cork (Ireland)
• University of Iowa
• SUNY Buffalo Imaging Center,
• NASA Glenn Research Center,
• General Mills,
• Oakland Univ.,
• Columbia Univ.,
• Univ. of Saskatchewan (Canada),
• US Navy,
• US Naval Research Lab.,
• US Army,
• Institute of Surgical Research, US Army
• Volkswagen AG (Germany),
• ABB Combustion Eng. Sys.,
• Univ. of Pittsburgh,
• Alberta Research Council (Alberta, Canada),
• The Research Institute of Molecular Pathology (Austria),
• Monash Univ. (Australia),
• American Science & Engineering Inc (USA),
• MicroVision (France),
• Eberhard-Karls-Universitat Tuebingen (Germany),
• Minus 9 Technology (Canada),
• Kanazawa Institute of Technology (Japan),
• Univ. of Zilina (Slovakia),
• Kyung Hee University (South Korea),
• Univ. Di Catania (Italy),
• Staten Island Univ. Hospital,
• Univ. of Virginia,
• M.D. Anderson Cancer Center, Univ. of Texas,
• Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (NYC),
• Max-Planck-Institut (Germany),
• Knolls Atomic Power Lab (USA),
• Univ. of Minnesota,
• Trial Practice (FL, USA),
• National Hospital of Norway,
• City Univ. of Hong Kong (Hong Kong, China)
• The Univ. of Michigan
• Carnegie Mellon Univ.
• Medical Univ. of South Carolina
• InVision Technologies, Inc. (CA, USA)
• Clinical Educations Inc. (MA, USA)
• AAData (NYC, USA)
• Wayne State Univ. (MI, USA)
• Tufts Univ. Medical School (MA, USA)
• Northern California Institute for Research and Education (CA, USA)
• Medical College of Georgia (GA, USA)
• Simon Fraser Univ. (Canada)
• Vutek Systems Inc (CA, USA)
• Arkansas Children’s Hospital (AK, USA)
• University La Sapienza of Rome (ITALY)
• School of Dentistry, Dan Kook Univ. (KOREA)
• New York Univ. Medical School (NY, USA)
• Rutgers – The State Univ. of New Jersey
• ARTIS – Prototipagem Biomédica (BRAZIL)
• St. Olaf College (MN, USA)
• Dept. of Diagnostic Radiology, Universitaetsklinikum Leipzig (GERMANY)
• Hiroshima Univ. (JAPAN)
• Cytronics (TX, USA)
• Loma Lida Univ., School of Dentistry (CA, USA)
• McGill Univ. (CANADA)
• HOSPIMEDICA SA DE CV (MEXICO)
• Institute of Cardiology of Montreal (CANADA)
• Aramco (Saudi Arabia)
• Axis 3D (Taiwan)
• Rapid Technology Solutions Sdn Bhd (MALAYSIA)
• Washington State Univ.
• Keio University (Japan)
• Shibaura Industrial University (Japan)
• National Taiwan University (Taiwan)
• Sunnybrook & Women’s College Health Science (CANADA)
• Ottawa Heart Institute (CANADA)
• Medical College of Virginia (USA)
• Xenogen Corp. (CA, USA)
• Thomas Jefferson Univ. Hospital (PA, USA)
• FORSCHUNGS-UNDTECHNOLOGIE ZENTRUM WESTKUS (Germany)
• Sciperio Inc (USA)
• JAYCOR (USA)
• Riverview Hospital (IN, USA)
• National College of Physical Edu. & Sport (Taiwan)
• Tokyo Metropolitan University (Japan)
• NDC (CA, USA)
• UT SW Medical Center (TX, USA)
• Systematic Computer Animations, Inc. (FL, USA)
• UC San Francisco (CA, USA)
• University of Southampton (UK)
• Univ. of California, Irvine (CA, USA)
• Hand Innovations (FL, USA)
• Advanced Bio-Surfaces, Inc. (MN, USA)
• Univ. of Wales Swansea (UK)
• Bloorview MacMillan Children’s Centre (Canada)
• Univ. of Pittsburgh at Johnstown (PA, USA)
• Univ. of Manitoba (Canada)
• Univ. of Pennsylvania, Surgery (PA, USA)
• UCL HistoPathology (UK)
• Free Univ. of Brussels (Belgium)
• Temasek Engineering School (Singapore)
• University of the Witwatersrand (South Africa)
• Columbia Univ., Center for Radiological Research (NY, USA)
• Modena and Reggio Emilia University (ITALY)
• University of Toronto (CANADA)
• The Hong Kong Polytechnic Univ. (Hong Kong, China)
• Advanced Dermatology Management (FL, USA)
• Nippon Institute of Technology (JAPAN)
• VA Medical Center (Gainsville, FL)
• Industrial Technology Research Institute (Taiwan, ROC)
• University of Ljubljana (Slovenia)
• OSF St. Francis Medical Center (IL, USA)
• Woods Hole Oceanographic Institution (MA, USA)
• Loma Linda University, Radiation Medic (CA, USA)
• UCHSC at Fitzsimons, Biomechanics Labs (CO, USA)
• Neurological Surgery, Cleveland Medical Center (OH, USA)
• St. Jude Children’s Research Hospital (TN, USA)
• Univ. of Arizona, Orthopaedic Surgery (AZ, USA)
• Lawrence Livermore National Lab. (CA, USA)
• Boston Scientific SciMed Inc. (USA)
• The Univ. of Georgia (GA, USA)
• CLINICA METROPOLITANA (Ecuador)
• GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GA, USA)
• High Impact Graphics (CO, USA)
• Acuity Services (CO, USA)
• Instrument Development Corp (WI, USA)
• Marshall Univ. (WV, USA)
• Tel Med Technologies (TX, USA)
• The Univ. of Hong Kong (Hong Kong, China)
• UMDNJ-SHRP, Dept. of Health Informatics (NJ, USA)
• Univ. of Cincinnati (OH, USA)
• Univ. College Dublin (Ireland)
• Univ. of Illinois (IL, USA)
• Technical University of Liberc (Czech Republic)
• US Army Research Lab
• CHUNG SHAN MEDICAL UNIVERSITY (Taiwan, ROC)
• Univ. of CA, Irvine
• EON Reality, Inc.
• Univ. of Kansas Medical Center
• Northumbria University (UK)
• Rare Collections (MN, USA)
• Biuro Uslug Informatycznych BIUINF sp.j. (Poland)
• The Univ. of Melbourne (Australia)
• Univ. of Ottawa (Canada)
• Palo Alto Institute for Research & Edu. (CA, USA)
• Univ. of Nebraska (USA)
• Univ. of CA, Irvine (USA)
• National Univ. of Ireland Galway, Centre for Nursing and Midwifery Studies (Ireland)
• New York Chiropractic College (USA)
• The Titan Corp. (USA)
• Fukuoka Dental College (Japan)
• Tsurumi Dental Univ. (Japan)
• Wake Forest Univ. Health Sciences (USA)
• Takata Automotive Systems Lab, Inc.(USA)
• East Carolina Univ. (USA)
• Barnes-Jewish Hospital (USA)
• Case Western Reserve Univ., Medical School
• Klinikum Neustadt (Germany)
• Univ. of Ottawa, Mechanical Engineering (Canada)
• Copenhagen Univ. (Denmark)
• Univ. of Toronto (Canada)
• Cardio Thoracis Systems (USA)
• Restore Medical (USA)
• National Univ of Singapore
• The Research Institute of the MUHC (Canada)
• Auckland University of Technology (New Zealand)
• Weizamnn Instetute of Science (Israel)
• Innervision Medical Technologies (Canada)
• Cordis Corp. (USA)
• Mitralign, Inc. (USA)
• Boston Scientific/Mountain View (USA)
• Rochester Inst. of Technology (USA)
• Rensselaer Polytechnic Institute (USA)
• Johnson & Johnson Products (Canada)
• Childrens Hospital Central California (USA)
• MEDORO s.r.o. (Czech Republic)
• University of Twente (The Netherlands)
• CUI- University of Geneva (Switzerland)
• Reveal Imaging Technologies (USA)
• Univ. of Cincinnati, BioMed Eng. (USA)
• Republic Polytechnic Singapore (Singapore)
• Montreal Heart Institute (Canada)
• University of Iowa Healthcare,
• Temple Univ.
• ReDent-Nova-Ltd (ISRAEL)
• The Hebrew Univ. of Jerusalem (ISRAEL)
• Health Canada,
• Univ. of Minnesota, Neurology
• DATA, Inc.
• Univ. of Michigan,
• VA Medical Center, MIS Lab (NY)
• University of Zagreb (Croatia)
• Univ. of Ottawa, Mech Eng. (Canada)
• National Univ. of Ireland,
• Boston Police Crime Lab.
• Copenhagen Univ. (Denmark)
• Univ. of Toronto (Canada)
• Guidant Corp. Cardiac Surgery,
• National Univ of Singapore (Singapore)
• The Research Institute of the MUHC (Canada)
• Auckland University of Technology (New Zealand)
• Weizamnn Instetute of Science (ISRAEL)
• 4T TECHNOLOGIES (SINGAPORE)
• THE UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO
• NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SINGAPORE)
• Stennis Space Center (USA)
• ValleyLab (CO, USA)
• UC Irvine (CA, USA)
• Union College (NY, USA)
• La Trobe University (Australia)
• Neurological Institute of New Jersey (NJ, USA)
• Strojarski fakultet (Croatia)
• University of Glasgow (UK)
• Institut de Cardiologie de Montreal (CANADA)
• Edwards Lifesciences (CA, USA)
• California State University, Long Beach
• Medical Univ. of Graz (AUSTRIA)
• Eastern Washington Univ. (WA, USA)
• National Tsing Hua University (TAIWAN, ROC)
• Collegium Medicum of Jagiellonian University (Poland)
• Core Education and Consulting, Inc (GA, USA)
• Nagoya Institute of Technology (Japan)
• National Defence Medical College (Japan)
• Missouri State Univ. (USA)
• Contec Temperature Technology (Germany)
• Honda (Japan)
• Osaka University (Japan)
• Washington State Univ (WA, USA)
• Purdue Univ. (IN, USA)
• MD Anderson Cancer Center (TX, USA)
• University of Iowa, Engineering School (USA)
• THE UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO (TX, USA)
• Catholic University (Korea)
• University of Cape Town (South Africa)
• The Univ. of Toledo (USA)
• The Health Care District of V-S (FINLAND)
• Radiation Protection Bureau (CANDA)
• Ethicon, Inc (USA)
• National University of Singapore, Surgery (SINGAPORE)
• The University of Auckland (New Zealand)
• Akron General Medical Center (USA)
• Xenobiotic Laboratories, Inc. (USA)
• Serica Technologies Inc (USA)
• The Univ. of Hong Kong (Hong Kong)
• Purdue Univ., Chemistry Dept (USA)
• Korea Research Institute of Standard and Science
• The Ohio State Univ (USA)
• ProCure Treatment Centers (USA)
• La Trobe University (Australia)
• VA Medical Center (NYC, USA)
• Columbia Univ., Radilogy (USA)
• PCS Engineering, Inc. (USA)
• MEDORO s.r.o. (Czech Republic)
• Univ. De Sherbrooke (CANADA)
• i wielu innych

POBIERZ 3D DOCTOR – PROGRAM CAD DO MEDYCYNY

Oprogramowanie 3D Doctor jest zaawansowanym programem, który służy do obrazowania oraz modelowania 3D obrazem uzyskanym podczas Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej itp. Pozwala on na przekształcanie uzyskanych obrazów, tworzenie z nich modelu 3D-CAD oraz uzyskanie dokładnych wymiarów.
3D Doctor znajduje zastosowanie głównie w medycynie, przemyśle oraz edukacji (podczas przeprowadzania badań)  Rozwiń


  3d doctor