fbpx
Menu Zamknij

ZWSim Structural – symulacja mechaniczna i termiczna

ZWSim Structural  jest to oprogramowanie, które przeznaczone jest do symulacji mechanicznej i termicznej. Dzięki niemu możliwe jest niezwykle szybkie oraz łatwe przeprowadzenie wstępnego pre-procesingu dla wybranego rozwiązana symulacji: jest to między innymi szybkie modelowanie, naprawa geometrii, stworzenie siatki, ustalenie warunków brzegowych ustalenie kroków do analizy i przesłania tych danych do rozwiązania. Dzięki otrzymanym wynikom można wykonać analizę porównawczą.

ZWSim Structural 2021 umożliwia:

 • Szkicowanie (na ścianie lub płaszczyźnie odniesienia), a także wykorzystanie gotowych kształtów 3D
 • Modelowanie 3D części (modelowanie hybrydowe: powierzchniowe i bryłowe)
 • Modelowanie parametryczne
 • Import i naprawę modeli z formatów zewnętrznych
 • Zamianę geometrii modeli importowanych, dzięki bezpośredniej edycji
 • Edycję geometrii modelu zaprojektowanego w Zw3d i ponowne przeliczenie istniejącej analizy
 • Zapisywanie modeli 3D do PDF 3D
symulacja

Poznaj lepiej ZWSIM Structural i obejrzyj nasz film!

Wykorzystanie ZWSim!

ZWsim może być wykorzystywany do różnego rodzaju analiz!

Poznajcie je lepiej!

Analiza liniowa – statyczna

Analiza liniowa, statyczna jest najbardziej powszechnie używaną analizą przez inżynierów. Pozwala na sprawdzenie czy dany model spełnia zakładane oczekiwania pod względem wytrzymałości.

Badana wytrzymałość bazuje na liniowej charakterystyce materiału, odkształcenia sprężystego. Materiał po zdjęciu obciążenia powróci do stanu początkowego, nie nastąpi zniszczenie jego struktur wewnętrznych Rysunek 5.


Rysunek 5 Analiza liniowa pokazująca przemieszczenia w wózku wagonu kolejowy

Wyboczenie

Kolejnym zjawiskiem występującym w życiu codziennym jest wyboczenie. Element pod wpływem wywieranego na niego obciążenia jest ściskany, w przypadku gdy obciążenie to jest dostatecznie duże może zajść zjawisko deformacji, zwane wyboczeniem. Zjawisko to zależy o kilku czynników: rozmiaru elementu ściskanego, jego długości, materiału użytego do jego budowy czy też wielkości obciążenia.

W praktyce inżynierskiej przyjęło się, że wystąpienie zajścia zjawiska opisywane jest przy użyciu wartości liczbowej, gdy ta wynosi poniżej 1, istnieje ryzyko wystąpienia  wyboczenia. Oprócz tego cenną informacją dla użytkownika jest schemat deformacji – graficzny podgląda jak wygląda zdeformowany element.

Przykładowe schematy badania wyboczenia:

Takie samo obciążenie kolumn o różnej średnicy Takie samo obciążenie kolumn o różnej długości

Rysunek 7. Schematy wyboczenia.

Analiza modalna

W przypadku wirujących elementach, należy wspomnieć o zjawisku rezonansu. Przykładowym elementem wirującym jest wiertło do betonu. Parametry wiertła, takie jak sztywność, masa są dobierane odpowiednio, aby zjawisko rezonansu nie wystąpiło lub pojawiło się przy prędkościach nie występujących podczas normalnej pracy np. 10 Hz.

Analiza modalna zapewnia możliwość sprawdzenia jaka jest częstotliwość drgań własnych oraz jak wyglądają postacie drgań własnych. Pod pojęciem częstotliwości drgań własnych rozumie się wartości częstotliwości, które pobudzają nasz model, powodując zjawisko rezonansu. Sam rezonans jak wiemy zazwyczaj jest niepożądany- powoduje nagły wzrost amplitudy, a przez to ma destrukcyjny wpływ na element. Poniżej przykładowa analiza łożyska tocznego (Rysunek 11), pokazująca jakie są postacie drgań oraz przy jakich częstotliwościach występują.

Rysunek 11. Analiza modalna łożyska tocznego.

Analiza termiczna w stanie ustalonym

Analiza termiczna w stanie ustalonym to jedna z dwóch możliwości symulacji termicznej w ZWSim Structural. Polega na sprawdzeniu jak wygląda rozkład temperatur w modelu po ich wyrównaniu – stan ustalony. Użytkownik może sprawdzić czy zakres temperatur jest odpowiedni dla danego materiału lub czy też należy zmienić izolację/ dodać dodatkowe chłodzenie. Do dyspozycji użytkownik ma kilka poleceń (Rysunek 13):

– temperatura wstępna,

– dostarczone ciepło,

– przepływ ciepła,

– konwekcja,

– radiacja.

Rysunek 13. Typy warunków termicznych

Analiza przewodności cieplnej

Analiza przewodności cieplnej polega na sprawdzeniu jaki będzie rozkład temperatur po danym kroku czasowym, czyli jaką temperaturę będzie mieć element przy danych warunkach brzegowych po np. 15 minutach.

Pobierz demo!  Rozwiń

  symulacja mechaniczna