fbpx
Menu Zamknij

Szkolenie CAD – ZW3D Professional

Temat szkolenia: Moduł Professional

Poziom: Podstawowy

Liczba dni: 3

W module CAD Professional użytkownik zapoznaje się z elementami, które zostały już poruszone przy szkoleniu z modułu Standard i Lite, a także z dodatkowymi zakładkami: Formy i Tłoczniki oraz Elektrody. Kursant zaznajomi się z procesem projektowania formy wtryskowej na podstawie zamodelowanego wcześniej produktu. Poznaje też sposoby analizy istniejącej geometrii modelu takie jak zbadanie grubość czy pochylenia ścian, które są bardzo istotne przy projektowaniu form. Zostaje zapoznany z automatycznymi funkcjami tworzenia matrycy i stempla, a także  możliwościami wstawiania korpusu formy z  bazy programu. Dowiaduje się także o sposobach dodawania standardowych elementów do formy.

Analiza i dostosowywanie modelu

 • Wyrównanie modelu do położenia zgodnego z kierunkiem podziału formy
 • Analiza poprawności importowanego modelu
 • Sprawdzanie pochyleń i uwzględnianie skurczu materiału
 • Zbadanie grubości ścian modelu

Tworzenie stempla i matrycy

 • Tworzeni linii podziału i ścian podziałowych przy pomocy automatycznego wykrywania regionów
 • Wstawienie łat w modelu
 • Dzielenie modelu na obszar stempla i matrycy

Formy i tłoczniki

 • Umieszczanie formy w korpusie
 • Dostosowanie wielkości poszczególnych elementów korpusu formy

Kanały chłodzące i ogólne standardowe elementy

 • Modelowanie kanałów chłodzących
 • Wstawienie słupów prowadzących i śrub mocujących

Wypychacze

 • Wstawianie wypychaczy do formy wtryskowej
 • Przycinanie wypychaczy

Dokumentacja formy wtryskowej

 • Stworzenie dokumentacji formy wtryskowej
 • Utworzenie tabeli BOM z elementów

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD – ZW3D Professional – 4200,00 – za 3 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.

 

Temat szkolenia: Moduł Professional

Poziom: Średniozaawansowany

Liczba dni: 3

W module CAD Professional użytkownik zapoznaje się z elementami, które zostały już poruszone przy szkoleniu z modułu Standard i Lite, a także z dodatkowymi zakładkami: Formy i Tłoczniki oraz Elektrody. Kursant zaznajomi się z procesem projektowania formy wtryskowej na podstawie zamodelowanego wcześniej produktu. Poznaje też sposoby analizy istniejącej geometrii modelu takie jak zbadanie grubość czy pochylenia ścian, które są bardzo istotne przy projektowaniu form. Zostaje zapoznany z automatycznymi funkcjami tworzenia matrycy i stempla, a także  możliwościami wstawiania korpusu formy z  bazy programu. Dowiaduje się także o sposobach dodawania standardowych elementów do formy. Na poziomie średniozaawansowanym kursant dodatkowo poznaje inny sposób tworzenia na stempel i matrycę, bardziej manualny. W nim użytkownik decyduje jak podzielić dany model na podstawie stworzonej przez niego linii podziałowej.  Kursant opanowuje wstawianie suwaków i elementów z biblioteki oraz dodawanie kanałów wtryskowych doprowadzających materiał do formy.

Analiza i dostosowywanie modelu

 • Wyrównanie modelu do położenia zgodnego z kierunkiem podziału formy
 • Analiza poprawności importowanego modelu
 • Sprawdzanie pochyleń i uwzględnianie skurczu materiału
 • Zbadanie grubości ścian modelu

Tworzenie stempla i matrycy

 • Tworzeni linii podziału i ścian podziałowych przy pomocy automatycznego wykrywania regionów
 • Manualny podział modelu przy użyciu linii podziału, zdefiniowanych przez użytkownika
 • Utworzenie ścian podziałowych na istniejących liniach
 • Wstawienie łat w modelu
 • Dzielenie modelu na obszar stempla i matrycy

Formy i tłoczniki

 • Umieszczanie formy w korpusie
 • Dostosowanie wielkości poszczególnych elementów korpusu formy

Kanały chłodzące i ogólne standardowe elementy

 • Modelowanie kanałów chłodzących
 • Wstawienie słupów prowadzących i śrub mocujących

Wypychacze

 • Wstawianie wypychaczy do formy wtryskowej
 • Przycinanie wypychaczy

Dokumentacja formy wtryskowej

 • Stworzenie dokumentacji formy wtryskowej
 • Utworzenie tabeli BOM z elementów

Dodatkowe elementy formy

 • Dodanie suwaków i wkładek do istniejącej formy
 • Dołożenie elementów z biblioteki

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD – ZW3D Professional – 4200,00 – za 3 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.

 

Temat szkolenia: Moduł Professional

Poziom: Zaawansowany

Liczba dni: 3

W module CAD Professional użytkownik zapoznaje się z elementami, które zostały już poruszone przy szkoleniu z modułu Standard i Lite, a także z dodatkowymi zakładkami: Formy i Tłoczniki oraz Elektrody. Kursant zaznajomi się z procesem projektowania formy wtryskowej na podstawie zamodelowanego wcześniej produktu. Poznaje też sposoby analizy istniejącej geometrii modelu takie jak zbadanie grubość czy pochylenia ścian, które są bardzo istotne przy projektowaniu form. Zostaje zapoznany z automatycznymi funkcjami tworzenia matrycy i stempla, a także  możliwościami wstawiania korpusu formy z  bazy programu. Dowiaduje się także o sposobach dodawania standardowych elementów do formy. Na poziomie średniozaawansowanym kursant dodatkowo poznaje inny sposób tworzenia na stempel i matrycę, bardziej manualny. W nim użytkownik decyduje jak podzielić dany model na podstawie stworzonej przez niego linii podziałowej.  Kursant opanowuje wstawianie suwaków i elementów z biblioteki oraz dodawanie kanałów wtryskowych doprowadzających materiał do formy.  Poziom zaawansowany oferuje dodatkowo użytkownikom możliwość utworzenia formy wielokrotnej. Dowiaduje się z czym wiąże się projektowanie tego typu form i jakie trudności mogą wystąpić. Kursant poznaje czym są elektrody w formie wtryskowej, jak je wykonać oraz jak wykonać ich dokumentacją techniczną.

Analiza i dostosowywanie modelu

 • Wyrównanie modelu do położenia zgodnego z kierunkiem podziału formy
 • Analiza poprawności importowanego modelu
 • Sprawdzanie pochyleń i uwzględnianie skurczu materiału
 • Zbadanie grubości ścian modelu

Tworzenie stempla i matrycy

 • Tworzeni linii podziału i ścian podziałowych przy pomocy automatycznego wykrywania regionów
 • Manualny podział modelu przy użyciu linii podziału, zdefiniowanych przez użytkownika
 • Utworzenie ścian podziałowych na istniejących liniach
 • Wstawienie łat w modelu
 • Dzielenie modelu na obszar stempla i matrycy

Formy i tłoczniki

 • Umieszczanie formy w korpusie
 • Dostosowanie wielkości poszczególnych elementów korpusu formy

Kanały chłodzące i ogólne standardowe elementy

 • Modelowanie kanałów chłodzących
 • Wstawienie słupów prowadzących i śrub mocujących

Wypychacze

 • Wstawianie wypychaczy do formy wtryskowej
 • Przycinanie wypychaczy

Dokumentacja formy wtryskowej

 • Stworzenie dokumentacji formy wtryskowej
 • Utworzenie tabeli BOM z elementów

Dodatkowe elementy formy

 • Dodanie suwaków i wkładek do istniejącej formy
 • Dołożenie elementów z biblioteki
 • Dołożenie elementów z biblioteki

Formy wielokrotne

 • Objaśnienie na czym polegają tego typu formy
 • Wstawienie elementów do formy
 • Stworzenie stempla i matrycy do formy wielokrotnej

Elektrody

 • Wykonanie elektrody na podstawie przykładowej części formy
 • Utworzenie Przygotówki elektrody
 • Tworzenie dokumentacji elektrody wraz z tabelą elektrod i jej eksportem

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD – ZW3D Professional – 4200,00 – za 3 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.


WYŚLIJ PYTANIE LUB ZAPISZ SIĘ  Administratorem serwisu jest 3D MASTER s.c. R. Lis R. Wypysiński z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa, NIP: 5223009526, REGON: 146907936. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo wglądu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do eksportu danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

  CERTYFIKATY

  Certyfikat ZWSOFT dla 3D Master 2019

  NASZA KADRA

  Poznaj trenerów

  Zapoznaj się z regulaminem szkoleń