fbpx
Menu Zamknij

Szkolenie CAD CAM – ZW3D 3x Machining

Temat szkolenia: Moduł 3x Machining

Poziom: Podstawowy

Liczba dni: 3

W tym module kursant zapoznaje się z procedurą przygotowania do obróbki, operacjami zgrubnymi, operacjami wykańczającymi powierzchnie płaskie, pionowe i innym kącie nachylenia. Użytkownik zapozna się z koncepcją pracy z narzędziem kulistym lub promieniowym. Pozna również sposoby na powielanie operacji czy procedurę tworzenia biblioteki narzędzi. Użytkownik nauczy się w jaki sposób generować poprawny kod dla maszyny.

Omówienie środowiska CAM:

 • Przejście do środowiska CAM
 • Definicja ustawień środowiska CAM
 • Omówienie wstępnej bazy obróbkowej i wysokości bezpiecznej
 • Omówienie podstawowych operacji 2x Frezowanie

Definiowanie przygotówki i bazy:

 • Tworzenie przygotówki wraz z omówieniem naddatków
 • Definiowanie bazy obróbkowej, omówienie poziomu bezpiecznego bazy

Definiowanie nowego narzędzia:

 • Omówienie menadżera narzędzia
 • Omówienie i definicja parametrów geometrycznych narzędzia
 • Definiowanie numeru narzędzia
 • Tworzenie oprawki narzędziowej
 • Określanie prędkości i posuwów narzędzia
 • Definiowanie biblioteki narzędzi

Obróbka z geometrią uchwytów:

 • Tworzenie złożenia z częścią obrabianą i geometrią uchwytów
 • Generowanie operacji z uwzględnieniem geometrii uchwytu

Analiza ścieżki:

 • Zapoznanie się z szybką weryfikacją
 • Omówienie wyświetlanych parametrów w szybkiej weryfikacji
 • Omówienie wpływu bazy na współrzędne szybkiej weryfikacji
 • Zapoznanie się z weryfikacją bryłową
 • Analiza odejmowanego materiału, naddatku i kolizji w weryfikacji bryłowej
 • Poznanie opcji do zapisu aktualnej przygotówki do dalszych operacji
 • Omówienie wykrywania kolizji oprawki z materiałem

Powielenia operacji:

 • Omówienie podstawowych sposób powielenia operacji
 • Definiowanie szyku operacji
 • Definiowanie lutra operacji

Definicja maszyny i danych wyjściowych:

 • Wybór odpowiedniego postprocesora i pliku definicji maszyny
 • Omówienie parametru Kompensacja narzędzia
 • Omówienie wpływu kolejności operacji na ich generowanie w kodzie NC
 • Określenie bazy generowanego programu
 • Określenie rodzaju chłodzenia
 • Omówienie raportu obróbki
 • Omówienie pliku CL

Omówienie operacji 3 osiowych:

 • Omówienie dostępnych operacji zgrubnych
 • Omówienie typowych operacji wykańczających
 • Omówienie operacji grawerskich

Definiowanie operacji zgrubnych:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji zgrubnej ze stałym kątem opasania narzędzia
 • Definiowanie kroków wykończeniowych
 • Omówienie parametrów operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji resztek

Definiowanie operacji wykańczających:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji wykańczających
 • Definiowanie operacji wykańczających z wykorzystaniem kąta granicznego powierzchni
 • Definiowanie operacji wykańczających ciągłych
 • Definiowanie operacji do obróbki naroży

Definiowanie obróbki grawerskiej:

 • Omówienie operacji wykorzystywanych w grawerowaniu

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD CAM – ZW3D 3x Machining – 4200,00 – za 3 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.

 

Temat szkolenia: Moduł 3x Machining

Poziom: Średniozaawansowany

Liczba dni: 3

W tym module kursant zapoznaje się z procedurą przygotowania do obróbki, operacjami zgrubnymi, operacjami wykańczającymi powierzchnie płaskie, pionowe i innym kącie nachylenia. Użytkownik zapozna się z koncepcją pracy z narzędziem kulistym lub promieniowym. Pozna również sposoby na powielanie operacji czy procedurę tworzenia biblioteki narzędzi. Użytkownik nauczy się w jaki sposób generować poprawny kod dla maszyny. Na poziomie średniozaawansowanym użytkownik zapozna się ze sposobem obróbki zaawansowanych geometrii z wykorzystaniem poznanych operacji. Kursant zapozna się jak wywołać ścieżkę trochoidalną. Zostaną omówione najczęściej wykorzystywane operacje z zakładki Nurbs, a także zostanie pokazane jak zdefiniować operację na pliku w formacie STL.

Omówienie środowiska CAM:

 • Przejście do środowiska CAM
 • Definicja ustawień środowiska CAM
 • Omówienie wstępnej bazy obróbkowej i wysokości bezpiecznej
 • Omówienie podstawowych operacji 2x Frezowanie

Definiowanie przygotówki i bazy:

 • Tworzenie przygotówki wraz z omówieniem naddatków
 • Definiowanie bazy obróbkowej, omówienie poziomu bezpiecznego bazy

Definiowanie nowego narzędzia:

 • Omówienie menadżera narzędzia
 • Omówienie i definicja parametrów geometrycznych narzędzia
 • Definiowanie numeru narzędzia
 • Tworzenie oprawki narzędziowej
 • Określanie prędkości i posuwów narzędzia
 • Definiowanie biblioteki narzędzi

Obróbka z geometrią uchwytów:

 • Tworzenie złożenia z częścią obrabianą i geometrią uchwytów
 • Generowanie operacji z uwzględnieniem geometrii uchwytu

Analiza ścieżki:

 • Zapoznanie się z szybką weryfikacją
 • Omówienie wyświetlanych parametrów w szybkiej weryfikacji
 • Omówienie wpływu bazy na współrzędne szybkiej weryfikacji
 • Zapoznanie się z weryfikacją bryłową
 • Analiza odejmowanego materiału, naddatku i kolizji w weryfikacji bryłowej
 • Poznanie opcji do zapisu aktualnej przygotówki do dalszych operacji
 • Omówienie wykrywania kolizji oprawki z materiałem

Powielenia operacji:

 • Omówienie podstawowych sposób powielenia operacji
 • Definiowanie szyku operacji
 • Definiowanie lutra operacji

Definicja maszyny i danych wyjściowych:

 • Wybór odpowiedniego postprocesora i pliku definicji maszyny
 • Omówienie parametru Kompensacja narzędzia
 • Omówienie wpływu kolejności operacji na ich generowanie w kodzie NC
 • Określenie bazy generowanego programu
 • Określenie rodzaju chłodzenia
 • Omówienie raportu obróbki
 • Omówienie pliku CL

Omówienie operacji 3 osiowych:

 • Omówienie dostępnych operacji zgrubnych
 • Omówienie typowych operacji wykańczających
 • Omówienie operacji grawerskich

Definiowanie operacji zgrubnych:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji zgrubnej ze stałym kątem opasania narzędzia
 • Definiowanie kroków wykończeniowych
 • Omówienie parametrów operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji resztek
 • Definiowanie ścieżki trochoidalnej

Definiowanie operacji wykańczających:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji wykańczających
 • Definiowanie operacji wykańczających z wykorzystaniem kąta granicznego powierzchni
 • Definiowanie operacji wykańczających ciągłych
 • Definiowanie operacji do obróbki naroży
 • Wymuszenie obliczenia minimalnej długości narzędzia

Definiowanie obróbki grawerskiej:

 • Omówienie operacji wykorzystywanych w grawerowaniu

Definiowanie obróbki wykańczającej HSM

 • Omówienie operacji HSM
 • Definiowanie operacji i omówienie najważniejszych parametrów

Definiowanie obróbki Nurbs

 • Omówienie i definiowanie operacji bazującej na profilach
 • Omówienie i definiowanie operacji bazującej na krzywych U i V

Definiowanie obróbki na plikach STL

 • Omówienie formatu pliku STL
 • Zdefiniowanie operacji zgrubnej i wykańczającej dla geometrii STL

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD CAM – ZW3D 3x Machining – 4200,00 – za 3 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.

 

Temat szkolenia: Moduł 3x Machining

Poziom: Zaawansowany

Liczba dni: 3

W tym module kursant zapoznaje się z procedurą przygotowania do obróbki, operacjami zgrubnymi, operacjami wykańczającymi powierzchnie płaskie, pionowe i innym kącie nachylenia. Użytkownik zapozna się z koncepcją pracy z narzędziem kulistym lub promieniowym. Pozna również sposoby na powielanie operacji czy procedurę tworzenia biblioteki narzędzi. Użytkownik nauczy się w jaki sposób generować poprawny kod dla maszyny. Na poziomie średniozaawansowanym użytkownik zapozna się ze sposobem obróbki zaawansowanych geometrii z wykorzystaniem poznanych operacji. Kursant zapozna się jak wywołać ścieżkę trochoidalną. Zostaną omówione najczęściej wykorzystywane operacje z zakładki Nurbs, a także zostanie pokazane jak zdefiniować operację na pliku w formacie STL. Na poziomie zaawansowanym użytkownik zapozna się z technologią szybkiego frezowania Volumill, pozna także możliwości zaawansowanego sterowania posuwem w ZW3D. Użytkownik nauczy się definiowania operacji indeksowanych na różnych płaszczyznach detalu.

 

Omówienie środowiska CAM:

 • Przejście do środowiska CAM
 • Definicja ustawień środowiska CAM
 • Omówienie wstępnej bazy obróbkowej i wysokości bezpiecznej
 • Omówienie podstawowych operacji 2x Frezowanie

Definiowanie przygotówki i bazy:

 • Tworzenie przygotówki wraz z omówieniem naddatków
 • Definiowanie bazy obróbkowej, omówienie poziomu bezpiecznego bazy

Definiowanie nowego narzędzia:

 • Omówienie menadżera narzędzia
 • Omówienie i definicja parametrów geometrycznych narzędzia
 • Definiowanie numeru narzędzia
 • Tworzenie oprawki narzędziowej
 • Określanie prędkości i posuwów narzędzia
 • Definiowanie biblioteki narzędzi

Obróbka z geometrią uchwytów:

 • Tworzenie złożenia z częścią obrabianą i geometrią uchwytów
 • Generowanie operacji z uwzględnieniem geometrii uchwytu

Analiza ścieżki:

 • Zapoznanie się z szybką weryfikacją
 • Omówienie wyświetlanych parametrów w szybkiej weryfikacji
 • Omówienie wpływu bazy na współrzędne szybkiej weryfikacji
 • Zapoznanie się z weryfikacją bryłową
 • Analiza odejmowanego materiału, naddatku i kolizji w weryfikacji bryłowej
 • Poznanie opcji do zapisu aktualnej przygotówki do dalszych operacji
 • Omówienie wykrywania kolizji oprawki z materiałem

Powielenia operacji:

 • Omówienie podstawowych sposób powielenia operacji
 • Definiowanie szyku operacji
 • Definiowanie lutra operacji

Definicja maszyny i danych wyjściowych:

 • Wybór odpowiedniego postprocesora i pliku definicji maszyny
 • Omówienie parametru Kompensacja narzędzia
 • Omówienie wpływu kolejności operacji na ich generowanie w kodzie NC
 • Określenie bazy generowanego programu
 • Określenie rodzaju chłodzenia
 • Omówienie raportu obróbki
 • Omówienie pliku CL

Omówienie operacji 3 osiowych:

 • Omówienie dostępnych operacji zgrubnych
 • Omówienie typowych operacji wykańczających
 • Omówienie operacji grawerskich

Definiowanie operacji zgrubnych:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji zgrubnej ze stałym kątem opasania narzędzia
 • Definiowanie kroków wykończeniowych
 • Omówienie parametrów operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji resztek
 • Definiowanie ścieżki trochoidalnej

Definiowanie operacji wykańczających:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji wykańczających
 • Definiowanie operacji wykańczających z wykorzystaniem kąta granicznego powierzchni
 • Definiowanie operacji wykańczających ciągłych
 • Definiowanie operacji do obróbki naroży
 • Wymuszenie obliczenia minimalnej długości narzędzia

Definiowanie obróbki grawerskiej:

 • Omówienie operacji wykorzystywanych w grawerowaniu

Definiowanie obróbki wykańczającej HSM

 • Omówienie operacji HSM
 • Definiowanie operacji i omówienie najważniejszych parametrów

Definiowanie obróbki Nurbs

 • Omówienie i definiowanie operacji bazującej na profilach
 • Omówienie i definiowanie operacji bazującej na krzywych U i V

Definiowanie obróbki na plikach STL

 • Omówienie formatu pliku STL
 • Zdefiniowanie operacji zgrubnej i wykańczającej dla geometrii STL

Obróbki indeksowane:

 • Omówienie ogólnej koncepcji obróbek indeksowanych
 • Definiowanie baz indeksowanych
 • Generowanie obróbek w różnych bazach
 • Definiowanie połączenia ścieżek kolejnych operacji

Definiowanie strategii obróbczej Volumill:

 • Omówienie ogólnej koncepcji technologii Volumill
 • Definiowanie cech geometrii
 • Omówienie parametrów operacji
 • Definiowanie i omówienie parametrów technologicznych wykorzystywanych do obliczeń w Volumill’u
 • Generowanie zoptymalizowanej ścieżki

Włączenie Zaawansowanej Kontroli Posuwu

 • Omówienie ogólnej koncepcji Zaawansowanej Kontroli Posuwu
 • Omówienie i definiowanie parametrów operacji

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD CAM – ZW3D 3x Machining – 4200,00 – za 3 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.


WYŚLIJ PYTANIE LUB ZAPISZ SIĘ  Administratorem serwisu jest 3D MASTER s.c. R. Lis R. Wypysiński z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa, NIP: 5223009526, REGON: 146907936. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo wglądu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do eksportu danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

  CERTYFIKATY

  Certyfikat ZWSOFT dla 3D Master 2019

  NASZA KADRA

  Poznaj trenerów

  Zapoznaj się z regulaminem szkoleń