Warning: Undefined property: stdClass::$smApp in /home/rlis/ftp/wp/3dmaster/wp-content/plugins/salesmanago/src/Frontend/Model/Settings.php on line 53
Regulamin sklepu firmy 3D Master
Menu Zamknij

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego firmy 3D Master

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodę na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie oraz zgodą Klienta na przetwarzanie przez Firmę 3D Master danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o Ochronie Danych Osobowych (dz.U. nr 133 poz. 883). Sklep gwarantuje swoim klientom: poufność danych osobowych, nie przekazywanie oraz nie odsprzedawanie tych danych innym firmom ani podmiotom. Nie zwracamy się do Użytkowników o udostępnienie nam loginu lub hasła. Dane Klientów są zbierane w celu umożliwienia nam realizacji zamówienia, kontaktu w sprawie złożonego zamówienia, bądź też w przypadku akcji promocyjnych. Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych.

 

I.  Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego jest Firma:

3D MASTER s.c.
R. Lis R.Wypysiński
ul. Jakobinów 23
02-240 Warszawa
NIP 522-300-95-26
REGON: 146907936

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Cena podana przy każdym elemencie jest wiążąca od momentu potwierdzenia przez firmę 3D MASTER poprawności złożonego zamówienia przez Nabywcę i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen w sklepie

Na wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym wystawiana jest faktura VAT lub paragon.

Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

II.  Realizacja

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień (podanie danych wysyłkowych w tym dokładnego adresu i nr telefonu kontaktowego), udostępnionego na stronie sklepu podczas zakupu lub rejestracji. Wypełniając formularz Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.

Zamówienia można składać na stronie internetowej przez całą dobę. Zamówienia realizowane są w dniach od poniedziałku do piątku.

Klient podczas zakupu powinien dokonać rejestracji, dzięki czemu będzie mógł mieć pełną kontrolę nad swoimi zamówieniami. Po złożeniu zamówienia konsultant z działu handlowego skontaktuję się z Państwem w celu potwierdzenia zamówienia.

Realizujemy sprzedaż wysyłkową płatną po uprzedniej wpłacie należności za towar oraz koszty wysyłki na konto firmowe. Klient jest powiadamiany przez e-mail o przyjęciu zamówienia. Czas realizacji zamówienia to 4-6 dni roboczych. 
Odpowiednia opłata za przesyłkę jest automatycznie doliczana do kwoty zakupów.

III. Płatności

Dane do przelewu:

3D MASTER s.c.
R. Lis R.Wypysiński
ul. Jakobinów 23
02-240 Warszawa
Alior bank: 43 2490 0005 0000 4500 4133 9161

Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym firmy. Zamówienie, za które zapłata nie wpłynie na konto sklepu 3D Master w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia, zostaną automatycznie anulowane.

IV. Reklamacje i zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” gwarantujemy prawo zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Warunkiem akceptacji zwrotu przez firmę jest odesłanie  zakupionego towaru w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawierającym numer konta, na które należy zwrócić zapłatę. Zapłata zwracana jest w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru przez firmę 3D Master. Zwrot pieniędzy będzie możliwy, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, lub zniszczeniu pudełka.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

V. Postanowienia końcowe

Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w Regulaminie, który wchodzi w życie dnia 25.12.2014 i obowiązuje do czasu zmiany lub odwołania. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać w drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie nie będzie możliwe, spór rozstrzygać będą właściwe polskie sądy powszechne.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.