fbpx
Menu Zamknij

Szkolenie CAD CAM – ZW3D 2x Machining

Temat szkolenia: Moduł 2x Machining

Poziom: Podstawowy

Liczba dni: 2

 

MODUŁ CAD

W module CAD użytkownik zapoznaje się z podstawami rodzajami plików tworzonymi w ZW3D, sterowaniem widoku w ZW3D, zostaje zapoznany z interfejsem programu, poznaje najważniejsze funkcje modułu CAD jak szkice czy wyciągnięcia. Zostaje zapoznany z podstawowymi funkcjami do tworzenia geometrii.

Interfejs:

 • Omówienie rodzajów elementów zapisywanych w plikach ZW3D
 • Nawigacja i poruszanie się w interfejsie użytkownika
 • Konfiguracja i dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb

Modelowanie przy pomocy gotowych brył:

 • Tworzenie modeli przy pomocy gotowych brył (prymitywy)
 • Określanie położenia brył przy pomocy dodatkowego menu (środek krzywizny, pomiędzy…)
 • Operacje Boolowskie na bryłach (dodaj, usuń, wspólne)

Modelowanie z wykorzystaniem szkicownika:

 • Przejście do szkicownika
 • Modyfikowanie szkicu przy pomocy więzów i wymiarowania
 • Badanie poprawności wykonania szkicu
 • Budowanie brył przy pomocy wyciągnięcia i dodania przez obrót

Dodawanie geometrii faz i zaokrągleń, złożenia:

 • Dodawanie zaokrągleń, faz
 • Wprowadzanie części do złożenia
 • Odzwierciedlanie prostego modelu nieobrotowego

 

MODUŁ CAM

W tym module kursant zapoznaje się z procedurą przygotowania do obróbki, operacjami do wykonywania najczęstszych cech geometrii jak kieszenie, rowki, stopnie, profile czy otwory. Omówienie operacji do wykonywania faz i zaokrągleń narzędziami kształtowymi. Kursant pozna również operacje do wykonywania otworów, zapozna się ze sposobami powielania operacji czy tworzenia biblioteki narzędzi.

Omówienie środowiska CAM:

 • Przejście do środowiska CAM
 • Definicja ustawień środowiska CAM
 • Omówienie wstępnej bazy obróbkowej i wysokości bezpiecznej
 • Omówienie podstawowych operacji 2x Frezowanie

Definiowanie przygotówki i bazy:

 • Tworzenie przygotówki wraz z omówieniem naddatków
 • Definiowanie bazy obróbkowej, omówienie poziomu bezpiecznego bazy

Definiowanie nowego narzędzia:

 • Omówienie menadżera narzędzia
 • Omówienie i definicja parametrów geometrycznych narzędzia
 • Definiowanie numeru narzędzia
 • Tworzenie oprawki narzędziowej
 • Określanie prędkości i posuwów narzędzia
 • Definiowanie biblioteki narzędzi

Definiowanie obróbki planowania górnej powierzchni:

 • Wybór i definicja obróbki do planowania góry
 • Definiowanie cech geometrii obrabianej
 • Najważniejsze parametry operacji

Definiowanie obróbki kieszeni, stopni i rowków:

 • Omówienie operacji Spirala, Zigzag, Równoległa, Konturów
 • Definiowanie cechy kieszeń
 • Omówienie wyboru cechy przy pomocy powierzchni
 • Omówienie wyboru cechy przy pomocy krzywej
 • Definiowanie cechy stopień
 • Definiowanie cechy rowek
 • Omówienie parametrów obróbki

Definiowanie obróbki dla profili otwartych i zamkniętych:

 • Omówienie operacji Profil i Z pochyleniem
 • Definiowanie cechy profil
 • Zamiana strony obrabianego profilu
 • Omówienie położenia narzędzia względem profilu
 • Omówienie wpływu ograniczeń w osi Z na operację
 • Określanie punktu startowego obróbki

Definiowanie obróbki faz i zaokrągleń narzędziami kształtowymi:

 • Omówienie operacji Obróbka faz i Obróbka zaokrągleń
 • Omówienie i definicja geometrii narzędzia kształtowego
 • Definiowanie odpowiedniej strony prowadzenia narzędzia

Definiowanie obróbek wiertarskich:

 • Zapoznanie się z podstawowymi operacjami wiertarskimi: Nawiercanie, Wiercenie, Pogłębianie, Łamanie Wióra
 • Definicja cechy otwór i omówienie sposobu wyboru geometrii
 • Omówienie parametrów pogłębiania dla operacji Pogłębiania i Łamania Wióra
 • Zapoznanie się z operacjami do wykonywania pogłębień walcowych i stożkowych
 • Omówienie i definiowanie operacji Gwintowanie do wykonywania gwintów
 • Zapoznanie się z obróbką otworów prowadzącą frez po linii śrubowej
 • Zapoznanie się z obróbką do frezowania gwintów

Obróbka z geometrią uchwytów:

 • Tworzenie złożenia z częścią obrabianą i geometrią uchwytów
 • Generowanie operacji z uwzględnieniem geometrii uchwytu

Analiza ścieżki:

 • Zapoznanie się z szybką weryfikacją
 • Omówienie wyświetlanych parametrów w szybkiej weryfikacji
 • Omówienie wpływu bazy na współrzędne szybkiej weryfikacji
 • Zapoznanie się z weryfikacją bryłową
 • Analiza odejmowanego materiału, naddatku i kolizji w weryfikacji bryłowej
 • Poznanie opcji do zapisu aktualnej przygotówki do dalszych operacji
 • Omówienie wykrywania kolizji oprawki z materiałem

Powielenia operacji:

 • Omówienie podstawowych sposób powielenia operacji
 • Definiowanie szyku operacji
 • Definiowanie lutra operacji

Definicja maszyny i danych wyjściowych:

 • Wybór odpowiedniego postprocesora i pliku definicji maszyny
 • Omówienie parametru Kompensacja narzędzia
 • Omówienie wpływu kolejności operacji na ich generowanie w kodzie NC
 • Określenie bazy generowanego programu
 • Określenie rodzaju chłodzenia
 • Omówienie raportu obróbki
 • Omówienie pliku CL

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD CAM – ZW3D 2x Machining – 2800,00 zł – za 2 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.

 

Temat szkolenia: Moduł 2x Machining

Poziom: Średniozaawansowany

Liczba dni: 2

 

MODUŁ CAD

W module CAD użytkownik zapoznaje się z podstawami rodzajami plików tworzonymi w ZW3D, sterowaniem widoku w ZW3D, zostaje zapoznany z interfejsem programu, poznaje najważniejsze funkcje modułu CAD jak szkice czy wyciągnięcia. Zostaje zapoznany z podstawowymi funkcjami do tworzenia geometrii.

Interfejs:

 • Omówienie rodzajów elementów zapisywanych w plikach ZW3D
 • Nawigacja i poruszanie się w interfejsie użytkownika
 • Konfiguracja i dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb

Modelowanie przy pomocy gotowych brył:

 • Tworzenie modeli przy pomocy gotowych brył (prymitywy)
 • Określanie położenia brył przy pomocy dodatkowego menu (środek krzywizny, pomiędzy…)
 • Operacje Boolowskie na bryłach (dodaj, usuń, wspólne)

Modelowanie z wykorzystaniem szkicownika:

 • Przejście do szkicownika
 • Modyfikowanie szkicu przy pomocy więzów i wymiarowania
 • Badanie poprawności wykonania szkicu
 • Budowanie brył przy pomocy wyciągnięcia i dodania przez obrót

Dodawanie geometrii faz i zaokrągleń, złożenia:

 • Dodawanie zaokrągleń, faz
 • Wprowadzanie części do złożenia
 • Odzwierciedlanie prostego modelu nieobrotowego

 

MODUŁ CAM

W tym module kursant zapoznaje się z procedurą przygotowania do obróbki, operacjami do wykonywania najczęstszych cech geometrii jak kieszenie, rowki, stopnie, profile czy otwory. Omówienie operacji do wykonywania faz i zaokrągleń narzędziami kształtowymi. Kursant pozna również operacje do wykonywania otworów, zapozna się ze sposobami powielania operacji czy tworzenia biblioteki narzędzi. Na poziomie średniozaawansowanym kursant dodatkowo zapozna się z operacjami rozkładu elementów (nesting), toczenia czy taktyk wiertarskich. Omówione też zostaną narzędzia do edycji czy analizy ścieżki.

Omówienie środowiska CAM:

 • Przejście do środowiska CAM
 • Definicja ustawień środowiska CAM
 • Omówienie wstępnej bazy obróbkowej i wysokości bezpiecznej
 • Omówienie podstawowych operacji 2x Frezowanie

Definiowanie przygotówki i bazy:

 • Tworzenie przygotówki wraz z omówieniem naddatków
 • Definiowanie bazy obróbkowej, omówienie poziomu bezpiecznego bazy

Definiowanie nowego narzędzia:

 • Omówienie menadżera narzędzia
 • Omówienie i definicja parametrów geometrycznych narzędzia
 • Definiowanie numeru narzędzia
 • Tworzenie oprawki narzędziowej
 • Określanie prędkości i posuwów narzędzia
 • Kopiowanie ustawień posuwu i prędkości z innej tablicy
 • Definiowanie biblioteki narzędzi

Definiowanie obróbki planowania górnej powierzchni:

 • Wybór i definicja obróbki do planowania góry
 • Definiowanie cech geometrii obrabianej
 • Najważniejsze parametry operacji

Definiowanie obróbki kieszeni, stopni i rowków:

 • Omówienie operacji Spirala, Zigzag, Równoległa, Konturów
 • Definiowanie cechy kieszeń
 • Omówienie wyboru cechy przy pomocy powierzchni
 • Omówienie wyboru cechy przy pomocy krzywej
 • Definiowanie cechy stopień
 • Definiowanie cechy rowek
 • Omówienie parametrów obróbki

Definiowanie obróbki dla profili otwartych i zamkniętych:

 • Omówienie operacji Profil i Z pochyleniem
 • Definiowanie cechy profil
 • Zamiana strony obrabianego profilu
 • Omówienie położenia narzędzia względem profilu
 • Omówienie wpływu ograniczeń w osi Z na operację
 • Określanie punktu startowego obróbki

Definiowanie obróbki faz i zaokrągleń narzędziami kształtowymi:

 • Omówienie operacji Obróbka faz i Obróbka zaokrągleń
 • Omówienie i definicja geometrii narzędzia kształtowego
 • Definiowanie odpowiedniej strony prowadzenia narzędzia

Definiowanie obróbek wiertarskich:

 • Zapoznanie się z podstawowymi operacjami wiertarskimi: Nawiercanie, Wiercenie, Pogłębianie, Łamanie Wióra
 • Definicja cechy otwór i omówienie sposobu wyboru geometrii
 • Omówienie parametrów pogłębiania dla operacji Pogłębiania i Łamania Wióra
 • Zapoznanie się z operacjami do wykonywania pogłębień walcowych i stożkowych
 • Omówienie i definiowanie operacji Gwintowanie do wykonywania gwintów
 • Zapoznanie się z obróbką otworów prowadzącą frez po linii śrubowej
 • Zapoznanie się z obróbką do frezowania gwintów

Obróbka z geometrią uchwytów:

 • Tworzenie złożenia z częścią obrabianą i geometrią uchwytów
 • Generowanie operacji z uwzględnieniem geometrii uchwytu

Analiza ścieżki:

 • Zapoznanie się z szybką weryfikacją
 • Omówienie wyświetlanych parametrów w szybkiej weryfikacji
 • Omówienie wpływu bazy na współrzędne szybkiej weryfikacji
 • Zapoznanie się z weryfikacją bryłową
 • Analiza odejmowanego materiału, naddatku i kolizji w weryfikacji bryłowej
 • Poznanie opcji do zapisu aktualnej przygotówki do dalszych operacji
 • Omówienie wykrywania kolizji oprawki z materiałem
 • Sprawdzenie poprawności ścieżki przy pomocy Analizy ścieżki

Edycja ścieżki narzędzia:

 • Definiowanie zwolnień posuwu na łukach
 • Definiowanie punktu osi otworu dla obróbek frezarskich
 • Edycja ścieżki narzędzia przy pomocy funkcji Edytora ścieżki

Definiowanie własnego kształtu narzędzia:

 • Omówienie wspieranej operacji dla tego typu narzędzia
 • Określenie własnego kształtu narzędzia przy pomocy generatora kształtu narzędzia
 • Analiza obróbki ze wsparciem własnego narzędzia

Powielenia operacji:

 • Omówienie podstawowych sposób powielenia operacji
 • Definiowanie szyku operacji
 • Definiowanie lutra operacji
 • Definiowanie szablonów obróbkowych

Nesting zdefiniowanej geometrii:

 • Definiowanie konturu arkusza i elementów do nestingu
 • Definiowanie ilości elementów na arkuszu, określenie odsunięcia
 • Definiowanie wejść i wyjść w materiał
 • Zapoznanie się z raportem z wykonanego rozkładu

Definiowanie obróbek tokarskich:

 • Omówienie wspieranej geometrii cech w obróbkach tokarskich
 • Zapoznanie się z operacjami do obróbek czoła, obróbek zgrubnych i wykańczających
 • Omówienie operacji do wykonywania rowków i odcinania materiału
 • Omówienie operacji do gwintowania tokarskiego
 • Zapoznanie się z operacjami wiercenia tokarskiego
 • Omówienie taktyk wiertarskich

Definicja maszyny i danych wyjściowych:

 • Wybór odpowiedniego postprocesora i pliku definicji maszyny
 • Omówienie parametrów wsparcia łuków w danej płaszczyźnie
 • Omówienie parametru Kompensacja narzędzia
 • Definiowanie magazynu narzędzi
 • Omówienie wpływu kolejności operacji na ich generowanie w kodzie NC
 • Określenie bazy generowanego programu
 • Określenie rodzaju chłodzenia
 • Omówienie raportu obróbki
 • Omówienie pliku CL

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD CAM – ZW3D 2x Machining – 2800,00 zł – za 2 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.

 

Temat szkolenia: Moduł 2x Machining

Poziom: Zaawansowany

Liczba dni: 2

 

MODUŁ CAD

 W module CAD użytkownik zapoznaje się z podstawami rodzajami plików tworzonymi w ZW3D, sterowaniem widoku w ZW3D, zostaje zapoznany z interfejsem programu, poznaje najważniejsze funkcje modułu CAD jak szkice czy wyciągnięcia. Zostaje zapoznany z podstawowymi funkcjami do tworzenia geometrii.

Interfejs:

 • Omówienie rodzajów elementów zapisywanych w plikach ZW3D
 • Nawigacja i poruszanie się w interfejsie użytkownika
 • Konfiguracja i dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb

Modelowanie przy pomocy gotowych brył:

 • Tworzenie modeli przy pomocy gotowych brył (prymitywy)
 • Określanie położenia brył przy pomocy dodatkowego menu (środek krzywizny, pomiędzy…)
 • Operacje Boolowskie na bryłach (dodaj, usuń, wspólne)

Modelowanie z wykorzystaniem szkicownika:

 • Przejście do szkicownika
 • Modyfikowanie szkicu przy pomocy więzów i wymiarowania
 • Badanie poprawności wykonania szkicu
 • Budowanie brył przy pomocy wyciągnięcia i dodania przez obrót

Dodawanie geometrii faz i zaokrągleń, złożenia:

 • Dodawanie zaokrągleń, faz
 • Wprowadzanie części do złożenia
 • Odzwierciedlanie prostego modelu nieobrotowego

 

MODUŁ CAM

W tym module kursant zapoznaje się z procedurą przygotowania do obróbki, operacjami do wykonywania najczęstszych cech geometrii jak kieszenie, rowki, stopnie, profile czy otwory. Omówienie operacji do wykonywania faz i zaokrągleń narzędziami kształtowymi. Kursant pozna również operacje do wykonywania otworów, zapozna się ze sposobami powielania operacji czy tworzenia biblioteki narzędzi. Na poziomie średniozaawansowanym kursant dodatkowo zapozna się z operacjami rozkładu elementów (nesting), toczenia czy taktyk wiertarskich. Omówione też zostaną narzędzia do edycji czy analizy ścieżki. Na poziomie zaawansowanym zostaną poruszone kwestie obróbki indeksowanej, obróbek szybkościowych Volumill’a. Kursant pozna funkcje łączenia ścieżek  wieloosiowych, szczegółowo zostaną omówione dane CL i możliwość wprowadzania własnych funkcji CL użytkownika.

Omówienie środowiska CAM:

 • Przejście do środowiska CAM
 • Definicja ustawień środowiska CAM
 • Omówienie wstępnej bazy obróbkowej i wysokości bezpiecznej
 • Omówienie podstawowych operacji 2x Frezowanie

Definiowanie przygotówki i bazy:

 • Tworzenie przygotówki wraz z omówieniem naddatków
 • Definiowanie bazy obróbkowej, omówienie poziomu bezpiecznego bazy

Definiowanie nowego narzędzia:

 • Omówienie menadżera narzędzia
 • Omówienie i definicja parametrów geometrycznych narzędzia
 • Definiowanie numeru narzędzia
 • Tworzenie oprawki narzędziowej
 • Określanie prędkości i posuwów narzędzia
 • Kopiowanie ustawień posuwu i prędkości z innej tablicy
 • Definiowanie biblioteki narzędzi
 • Definiowanie biblioteki posuwu i oprawek narzędziowych

Definiowanie obróbki planowania górnej powierzchni:

 • Wybór i definicja obróbki do planowania góry
 • Definiowanie cech geometrii obrabianej
 • Najważniejsze parametry operacji

Definiowanie obróbki kieszeni, stopni i rowków:

 • Omówienie operacji Spirala, Zigzag, Równoległa, Konturów
 • Definiowanie cechy kieszeń
 • Omówienie wyboru cechy przy pomocy powierzchni
 • Omówienie wyboru cechy przy pomocy krzywej
 • Definiowanie cechy stopień
 • Definiowanie cechy rowek
 • Omówienie parametrów obróbki

Definiowanie obróbki dla profili otwartych i zamkniętych:

 • Omówienie operacji Profil i Z pochyleniem
 • Definiowanie cechy profil
 • Zamiana strony obrabianego profilu
 • Omówienie położenia narzędzia względem profilu
 • Omówienie wpływu ograniczeń w osi Z na operację
 • Określanie punktu startowego obróbki

Definiowanie obróbki faz i zaokrągleń narzędziami kształtowymi:

 • Omówienie operacji Obróbka faz i Obróbka zaokrągleń
 • Omówienie i definicja geometrii narzędzia kształtowego
 • Definiowanie odpowiedniej strony prowadzenia narzędzia

Definiowanie obróbek wiertarskich:

 • Zapoznanie się z podstawowymi operacjami wiertarskimi: Nawiercanie, Wiercenie, Pogłębianie, Łamanie Wióra
 • Definicja cechy otwór i omówienie sposobu wyboru geometrii
 • Omówienie parametrów pogłębiania dla operacji Pogłębiania i Łamania Wióra
 • Zapoznanie się z operacjami do wykonywania pogłębień walcowych i stożkowych
 • Omówienie i definiowanie operacji Gwintowanie do wykonywania gwintów
 • Zapoznanie się z obróbką otworów prowadzącą frez po linii śrubowej
 • Zapoznanie się z obróbką do frezowania gwintów

Obróbka z geometrią uchwytów:

 • Tworzenie złożenia z częścią obrabianą i geometrią uchwytów
 • Generowanie operacji z uwzględnieniem geometrii uchwytu
 • Wykorzystanie Podtypu operacji do oczyszczenia rejonów z pozostałym naddatkiem

Analiza ścieżki:

 • Zapoznanie się z szybką weryfikacją
 • Omówienie wyświetlanych parametrów w szybkiej weryfikacji
 • Omówienie wpływu bazy na współrzędne szybkiej weryfikacji
 • Zapoznanie się z weryfikacją bryłową
 • Analiza odejmowanego materiału, naddatku i kolizji w weryfikacji bryłowej
 • Poznanie opcji do zapisu aktualnej przygotówki do dalszych operacji
 • Omówienie wykrywania kolizji oprawki z materiałem
 • Sprawdzenie poprawności ścieżki przy pomocy Analizy ścieżki

Edycja ścieżki narzędzia:

 • Definiowanie zwolnień posuwu na łukach
 • Definiowanie punktu osi otworu dla obróbek frezarskich
 • Edycja ścieżki narzędzia przy pomocy funkcji Edytora ścieżki

Definiowanie własnego kształtu narzędzia:

 • Omówienie wspieranej operacji dla tego typu narzędzia
 • Określenie własnego kształtu narzędzia przy pomocy generatora kształtu narzędzia
 • Analiza obróbki ze wsparciem własnego narzędzia

Powielenia operacji:

 • Omówienie podstawowych sposób powielenia operacji
 • Definiowanie szyku operacji
 • Definiowanie lutra operacji
 • Definiowanie szablonów obróbkowych

Nesting zdefiniowanej geometrii:

 • Definiowanie konturu arkusza i elementów do nestingu
 • Definiowanie ilości elementów na arkuszu, określenie odsunięcia
 • Definiowanie wejść i wyjść w materiał
 • Zapoznanie się z raportem z wykonanego rozkładu

Obróbki indeksowane:

 • Omówienie ogólnej koncepcji obróbek indeksowanych
 • Definiowanie baz indeksowanych
 • Generowanie obróbek w różnych bazach
 • Definiowanie połączenia ścieżek kolejnych operacji

Definiowanie obróbek tokarskich:

 • Omówienie wspieranej geometrii cech w obróbkach tokarskich
 • Zapoznanie się z operacjami do obróbek czoła, obróbek zgrubnych i wykańczających
 • Omówienie operacji do wykonywania rowków i odcinania materiału
 • Omówienie operacji do gwintowania tokarskiego
 • Zapoznanie się z operacjami wiercenia tokarskiego
 • Omówienie taktyk wiertarskich

Definiowanie strategii obróbczej Volumill:

 • Omówienie ogólnej koncepcji technologii Volumill
 • Definiowanie cech geometrii
 • Omówienie parametrów operacji
 • Definiowanie i omówienie parametrów technologicznych wykorzystywanych do obliczeń w Volumill’u
 • Generowanie zoptymalizowanej ścieżki

Definicja maszyny i danych wyjściowych:

 • Wybór odpowiedniego postprocesora i pliku definicji maszyny
 • Omówienie parametrów wsparcia łuków w danej płaszczyźnie
 • Omówienie parametru Kompensacja narzędzia
 • Definiowanie magazynu narzędzi
 • Omówienie wpływu kolejności operacji na ich generowanie w kodzie NC
 • Określenie bazy generowanego programu
 • Określenie rodzaju chłodzenia
 • Omówienie raportu obróbki
 • Omówienie pliku CL
 • Omówienie własnych funkcji CL użytkownika
 • Omówienie edytora postprocesorów
 • Omówienie funkcji wsparcia łuków w różnych płaszczyznach

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD CAM – ZW3D 2x Machining – 2800,00 zł – za 2 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.


WYŚLIJ PYTANIE LUB ZAPISZ SIĘ  Administratorem serwisu jest 3D MASTER s.c. R. Lis R. Wypysiński z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa, NIP: 5223009526, REGON: 146907936. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo wglądu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do eksportu danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

  CERTYFIKATY

  Certyfikat ZWSOFT dla 3D Master 2019

  NASZA KADRA

  Poznaj trenerów

  Zapoznaj się z regulaminem szkoleń