fbpx
Menu Zamknij

Szkolenie CAD CAM – ZW3D Premium

Temat szkolenia: Moduł CAD CAM – ZW3D Premium

Poziom: Podstawowy

Liczba dni: 3

W module CAD Premium użytkownik zapoznaje się z elementami, które zostały już poruszone przy szkoleniu z modułu Standard i Lite, a także z dodatkowymi zakładkami: Formy i Tłoczniki oraz Elektrody. Kursant zaznajomi się z procesem projektowania formy wtryskowej na podstawie zamodelowanego wcześniej produktu. Poznaje też sposoby analizy istniejącej geometrii modelu takie jak zbadanie grubość czy pochylenia ścian, które są bardzo istotne przy projektowaniu form. Zostaje zapoznany z automatycznymi funkcjami tworzenia matrycy i stempla, a także  możliwościami wstawiania korpusu formy z  bazy programu. Dowiaduje się także o sposobach dodawania standardowych elementów do formy. Na poziomie średniozaawansowanym kursant dodatkowo poznaje inny sposób tworzenia na stempel i matrycę, bardziej manualny. W nim użytkownik decyduje jak podzielić dany model na podstawie stworzonej przez niego linii podziałowej.  Kursant opanowuje wstawianie suwaków i elementów z biblioteki oraz dodawanie kanałów wtryskowych doprowadzających materiał do formy.

W tym module CAM kursant zapoznaje się z procedurą przygotowania do obróbki, operacjami zgrubnymi, operacjami wykańczającymi powierzchnie płaskie, pionowe i innym kącie nachylenia. Użytkownik zapozna się z koncepcją pracy z narzędziem kulistym lub promieniowym. Pozna również sposoby na powielanie operacji czy procedurę tworzenia biblioteki narzędzi. Użytkownik nauczy się w jaki sposób generować poprawny kod dla maszyny.

Omówienie środowiska CAM:

 • Przejście do środowiska CAM
 • Definicja ustawień środowiska CAM
 • Omówienie wstępnej bazy obróbkowej i wysokości bezpiecznej
 • Omówienie podstawowych operacji 2x Frezowanie

Definiowanie przygotówki i bazy:

 • Tworzenie przygotówki wraz z omówieniem naddatków
 • Definiowanie bazy obróbkowej, omówienie poziomu bezpiecznego bazy

Definiowanie nowego narzędzia:

 • Omówienie menadżera narzędzia
 • Omówienie i definicja parametrów geometrycznych narzędzia
 • Definiowanie numeru narzędzia
 • Tworzenie oprawki narzędziowej
 • Określanie prędkości i posuwów narzędzia
 • Definiowanie biblioteki narzędzi

Obróbka z geometrią uchwytów:

 • Tworzenie złożenia z częścią obrabianą i geometrią uchwytów
 • Generowanie operacji z uwzględnieniem geometrii uchwytu

Analiza ścieżki:    

 • Zapoznanie się z szybką weryfikacją
 • Omówienie wyświetlanych parametrów w szybkiej weryfikacji
 • Omówienie wpływu bazy na współrzędne szybkiej weryfikacji
 • Zapoznanie się z weryfikacją bryłową
 • Analiza odejmowanego materiału, naddatku i kolizji w weryfikacji bryłowej
 • Poznanie opcji do zapisu aktualnej przygotówki do dalszych operacji
 • Omówienie wykrywania kolizji oprawki z materiałem

Powielenia operacji:

 • Omówienie podstawowych sposób powielenia operacji
 • Definiowanie szyku operacji
 • Definiowanie lutra operacji

Definicja maszyny i danych wyjściowych:

 • Wybór odpowiedniego postprocesora i pliku definicji maszyny
 • Omówienie parametru Kompensacja narzędzia
 • Omówienie wpływu kolejności operacji na ich generowanie w kodzie NC
 • Określenie bazy generowanego programu
 • Określenie rodzaju chłodzenia
 • Omówienie raportu obróbki
 • Omówienie pliku CL

Omówienie operacji 3 osiowych:

 • Omówienie dostępnych operacji zgrubnych
 • Omówienie typowych operacji wykańczających
 • Omówienie operacji grawerskich

Definiowanie operacji zgrubnych:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji zgrubnej ze stałym kątem opasania narzędzia
 • Definiowanie kroków wykończeniowych
 • Omówienie parametrów operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji resztek

Definiowanie operacji wykańczających:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji wykańczających
 • Definiowanie operacji wykańczających z wykorzystaniem kąta granicznego powierzchni
 • Definiowanie operacji wykańczających ciągłych
 • Definiowanie operacji do obróbki naroży

Definiowanie obróbki grawerskiej:

 • Omówienie operacji wykorzystywanych w grawerowaniu

Analiza i dostosowywanie modelu

 • Wyrównanie modelu do położenia zgodnego z kierunkiem podziału formy
 • Analiza poprawności importowanego modelu
 • Sprawdzanie pochyleń i uwzględnianie skurczu materiału
 • Zbadanie grubości ścian modelu

Tworzenie stempla i matrycy

 • Tworzeni linii podziału i ścian podziałowych przy pomocy automatycznego wykrywania regionów
 • Manualny podział modelu przy użyciu linii podziału, zdefiniowanych przez użytkownika
 • Utworzenie ścian podziałowych na istniejących liniach
 • Wstawienie łat w modelu
 • Dzielenie modelu na obszar stempla i matrycy

Formy i tłoczniki

 • Umieszczanie formy w korpusie
 • Dostosowanie wielkości poszczególnych elementów korpusu formy

Kanały chłodzące i ogólne standardowe elementy

 • Modelowanie kanałów chłodzących
 • Wstawienie słupów prowadzących i śrub mocujących

Wypychacze

 • Wstawianie wypychaczy do formy wtryskowej
 • Przycinanie wypychaczy

Dokumentacja formy wtryskowej

 • Stworzenie dokumentacji formy wtryskowej
 • Utworzenie tabeli BOM z elementów

Dodatkowe elementy formy

 • Dodanie suwaków i wkładek do istniejącej formy
 • Dołożenie elementów z biblioteki

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD CAM – ZW3D Premium – 4200,00 – za 3 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.

 

Temat szkolenia: Moduł CAD CAM – ZW3D Premium

Poziom: Średniozaawansowany

Liczba dni: 3

W module CAD CAM 3x Professional użytkownik zapoznaje się z elementami, które zostały już poruszone przy szkoleniu z modułu Standard i Lite, a także z dodatkowymi zakładkami: Formy i Tłoczniki oraz Elektrody. Kursant zaznajomi się z procesem projektowania formy wtryskowej na podstawie zamodelowanego wcześniej produktu. Poznaje też sposoby analizy istniejącej geometrii modelu takie jak zbadanie grubość czy pochylenia ścian, które są bardzo istotne przy projektowaniu form. Zostaje zapoznany z automatycznymi funkcjami tworzenia matrycy i stempla, a także  możliwościami wstawiania korpusu formy z  bazy programu. Dowiaduje się także o sposobach dodawania standardowych elementów do formy. W tym module CAM kursant zapoznaje się z procedurą przygotowania do obróbki, operacjami zgrubnymi, operacjami wykańczającymi powierzchnie płaskie, pionowe i innym kącie nachylenia. Użytkownik zapozna się z koncepcją pracy z narzędziem kulistym lub promieniowym. Pozna również sposoby na powielanie operacji czy procedurę tworzenia biblioteki narzędzi. Użytkownik nauczy się w jaki sposób generować poprawny kod dla maszyny.

Omówienie środowiska CAM:

 • Przejście do środowiska CAM
 • Definicja ustawień środowiska CAM
 • Omówienie wstępnej bazy obróbkowej i wysokości bezpiecznej
 • Omówienie podstawowych operacji 2x Frezowanie

Definiowanie przygotówki i bazy:

 • Tworzenie przygotówki wraz z omówieniem naddatków
 • Definiowanie bazy obróbkowej, omówienie poziomu bezpiecznego bazy

Definiowanie nowego narzędzia:

 • Omówienie menadżera narzędzia
 • Omówienie i definicja parametrów geometrycznych narzędzia
 • Definiowanie numeru narzędzia
 • Tworzenie oprawki narzędziowej
 • Określanie prędkości i posuwów narzędzia
 • Definiowanie biblioteki narzędzi

Obróbka z geometrią uchwytów:

 • Tworzenie złożenia z częścią obrabianą i geometrią uchwytów
 • Generowanie operacji z uwzględnieniem geometrii uchwytu

Analiza ścieżki:      

 • Zapoznanie się z szybką weryfikacją
 • Omówienie wyświetlanych parametrów w szybkiej weryfikacji
 • Omówienie wpływu bazy na współrzędne szybkiej weryfikacji
 • Zapoznanie się z weryfikacją bryłową
 • Analiza odejmowanego materiału, naddatku i kolizji w weryfikacji bryłowej
 • Poznanie opcji do zapisu aktualnej przygotówki do dalszych operacji
 • Omówienie wykrywania kolizji oprawki z materiałem

Powielenia operacji:

 • Omówienie podstawowych sposób powielenia operacji
 • Definiowanie szyku operacji
 • Definiowanie lutra operacji

Definicja maszyny i danych wyjściowych:

 • Wybór odpowiedniego postprocesora i pliku definicji maszyny
 • Omówienie parametru Kompensacja narzędzia
 • Omówienie wpływu kolejności operacji na ich generowanie w kodzie NC
 • Określenie bazy generowanego programu
 • Określenie rodzaju chłodzenia
 • Omówienie raportu obróbki
 • Omówienie pliku CL

Omówienie operacji 3 osiowych:

 • Omówienie dostępnych operacji zgrubnych
 • Omówienie typowych operacji wykańczających
 • Omówienie operacji grawerskich

Definiowanie operacji zgrubnych:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji zgrubnej ze stałym kątem opasania narzędzia
 • Definiowanie kroków wykończeniowych
 • Omówienie parametrów operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji resztek

Definiowanie operacji wykańczających:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji wykańczających
 • Definiowanie operacji wykańczających z wykorzystaniem kąta granicznego powierzchni
 • Definiowanie operacji wykańczających ciągłych
 • Definiowanie operacji do obróbki naroży

Definiowanie obróbki grawerskiej:

 • Omówienie operacji wykorzystywanych w grawerowaniu

Analiza i dostosowywanie modelu

 • Wyrównanie modelu do położenia zgodnego z kierunkiem podziału formy
 • Analiza poprawności importowanego modelu
 • Sprawdzanie pochyleń i uwzględnianie skurczu materiału
 • Zbadanie grubości ścian modelu

Tworzenie stempla i matrycy

 • Tworzeni linii podziału i ścian podziałowych przy pomocy automatycznego wykrywania regionów
 • Wstawienie łat w modelu
 • Dzielenie modelu na obszar stempla i matrycy

Formy i tłoczniki

 • Umieszczanie formy w korpusie
 • Dostosowanie wielkości poszczególnych elementów korpusu formy

Kanały chłodzące i ogólne standardowe elementy

 • Modelowanie kanałów chłodzących
 • Wstawienie słupów prowadzących i śrub mocujących

Wypychacze

 • Wstawianie wypychaczy do formy wtryskowej
 • Przycinanie wypychaczy

Dokumentacja formy wtryskowej

 • Stworzenie dokumentacji formy wtryskowej
 • Utworzenie tabeli BOM z elementów

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD CAM – ZW3D Premium – 4200,00 – za 3 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.

 

Temat szkolenia: Moduł  CAD CAM – ZW3D Premium

Poziom: Zawansowany

Liczba dni: 3

W module CAD CAM Premium użytkownik zapoznaje się z elementami, które zostały już poruszone przy szkoleniu z modułu Standard i Lite, a także z dodatkowymi zakładkami: Formy i Tłoczniki oraz Elektrody. Kursant zaznajomi się z procesem projektowania formy wtryskowej na podstawie zamodelowanego wcześniej produktu. Poznaje też sposoby analizy istniejącej geometrii modelu takie jak zbadanie grubość czy pochylenia ścian, które są bardzo istotne przy projektowaniu form. Zostaje zapoznany z automatycznymi funkcjami tworzenia matrycy i stempla, a także  możliwościami wstawiania korpusu formy z  bazy programu. Dowiaduje się także o sposobach dodawania standardowych elementów do formy. Na poziomie średniozaawansowanym kursant dodatkowo poznaje inny sposób tworzenia podziału na stempel i matrycę, bardziej manualny. W nim użytkownik decyduje jak podzielić dany model na podstawie stworzonej przez niego linii podziałowej.  Kursant opanowuje wstawianie suwaków i elementów z biblioteki oraz dodawanie kanałów wtryskowych doprowadzających materiał do formy.  Poziom zaawansowany oferuje dodatkowo użytkownikom możliwość utworzenia formy wielokrotnej. Dowiaduje się z czym wiąże się projektowanie tego typu form i jakie trudności mogą wystąpić. Kursant poznaje czym są elektrody w formie wtryskowej, jak je wykonać oraz jak wykonać ich dokumentacją techniczną.

W tym module CAM kursant zapoznaje się z procedurą przygotowania do obróbki, operacjami zgrubnymi, operacjami wykańczającymi powierzchnie płaskie, pionowe i innym kącie nachylenia. Użytkownik zapozna się z koncepcją pracy z narzędziem kulistym lub promieniowym. Pozna również sposoby na powielanie operacji czy procedurę tworzenia biblioteki narzędzi. Użytkownik nauczy się w jaki sposób generować poprawny kod dla maszyny.

Omówienie środowiska CAM:

 • Przejście do środowiska CAM
 • Definicja ustawień środowiska CAM
 • Omówienie wstępnej bazy obróbkowej i wysokości bezpiecznej
 • Omówienie podstawowych operacji 2x Frezowanie

Definiowanie przygotówki i bazy:

 • Tworzenie przygotówki wraz z omówieniem naddatków
 • Definiowanie bazy obróbkowej, omówienie poziomu bezpiecznego bazy

Definiowanie nowego narzędzia:

 • Omówienie menadżera narzędzia
 • Omówienie i definicja parametrów geometrycznych narzędzia
 • Definiowanie numeru narzędzia
 • Tworzenie oprawki narzędziowej
 • Określanie prędkości i posuwów narzędzia
 • Definiowanie biblioteki narzędzi

Obróbka z geometrią uchwytów:

 • Tworzenie złożenia z częścią obrabianą i geometrią uchwytów
 • Generowanie operacji z uwzględnieniem geometrii uchwytu

Analiza ścieżki:        

 • Zapoznanie się z szybką weryfikacją
 • Omówienie wyświetlanych parametrów w szybkiej weryfikacji
 • Omówienie wpływu bazy na współrzędne szybkiej weryfikacji
 • Zapoznanie się z weryfikacją bryłową
 • Analiza odejmowanego materiału, naddatku i kolizji w weryfikacji bryłowej
 • Poznanie opcji do zapisu aktualnej przygotówki do dalszych operacji
 • Omówienie wykrywania kolizji oprawki z materiałem

Powielenia operacji:

 • Omówienie podstawowych sposób powielenia operacji
 • Definiowanie szyku operacji
 • Definiowanie lutra operacji

Definicja maszyny i danych wyjściowych:

 • Wybór odpowiedniego postprocesora i pliku definicji maszyny
 • Omówienie parametru Kompensacja narzędzia
 • Omówienie wpływu kolejności operacji na ich generowanie w kodzie NC
 • Określenie bazy generowanego programu
 • Określenie rodzaju chłodzenia
 • Omówienie raportu obróbki
 • Omówienie pliku CL

Omówienie operacji 3 osiowych:

 • Omówienie dostępnych operacji zgrubnych
 • Omówienie typowych operacji wykańczających
 • Omówienie operacji grawerskich

Definiowanie operacji zgrubnych:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji zgrubnej ze stałym kątem opasania narzędzia
 • Definiowanie kroków wykończeniowych
 • Omówienie parametrów operacji zgrubnych
 • Definiowanie operacji resztek

Definiowanie operacji wykańczających:

 • Definiowanie cech geometrii dla operacji wykańczających
 • Definiowanie operacji wykańczających z wykorzystaniem kąta granicznego powierzchni
 • Definiowanie operacji wykańczających ciągłych
 • Definiowanie operacji do obróbki naroży

Definiowanie obróbki grawerskiej:

 • Omówienie operacji wykorzystywanych w grawerowaniu

Analiza i dostosowywanie modelu

 • Wyrównanie modelu do położenia zgodnego z kierunkiem podziału formy
 • Analiza poprawności importowanego modelu
 • Sprawdzanie pochyleń i uwzględnianie skurczu materiału
 • Zbadanie grubości ścian modelu

Tworzenie stempla i matrycy

 • Tworzeni linii podziału i ścian podziałowych przy pomocy automatycznego wykrywania regionów
 • Manualny podział modelu przy użyciu linii podziału, zdefiniowanych przez użytkownika
 • Utworzenie ścian podziałowych na istniejących liniach
 • Wstawienie łat w modelu
 • Dzielenie modelu na obszar stempla i matrycy

Formy i tłoczniki

 • Umieszczanie formy w korpusie
 • Dostosowanie wielkości poszczególnych elementów korpusu formy

Kanały chłodzące i ogólne standardowe elementy

 • Modelowanie kanałów chłodzących
 • Wstawienie słupów prowadzących i śrub mocujących

Wypychacze

 • Wstawianie wypychaczy do formy wtryskowej
 • Przycinanie wypychaczy

Dokumentacja formy wtryskowej

 • Stworzenie dokumentacji formy wtryskowej
 • Utworzenie tabeli BOM z elementów

Dodatkowe elementy formy

 • Dodanie suwaków i wkładek do istniejącej formy
 • Zbudowanie systemu uwalniania podcięć
 • Dołożenie elementów z biblioteki

Formy wielokrotne

 • Objaśnienie na czym polegają tego typu formy
 • Wstawienie elementów do formy
 • Stworzenie stempla i matrycy do formy wielokrotnej

Elektrody

 • Wykonanie elektrody na podstawie przykładowej części formy
 • Utworzenie Przygotówki elektrody
 • Tworzenie dokumentacji elektrody wraz z tabelą elektrod i jej eksportem

 

Cena szkolenia
Szkolenie CAD CAM – ZW3D Premium– 4200,00 – za 3 dni szkolenia

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.


WYŚLIJ PYTANIE LUB ZAPISZ SIĘ  Administratorem serwisu jest 3D MASTER s.c. R. Lis R. Wypysiński z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa, NIP: 5223009526, REGON: 146907936. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo wglądu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do eksportu danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

  CERTYFIKATY

  Certyfikat ZWSOFT dla 3D Master 2019

  NASZA KADRA

  Poznaj trenerów

  Zapoznaj się z regulaminem szkoleń