fbpx
Menu Zamknij

Szkolenie CAD – ZW3D Lite

Temat szkolenia: Moduł Lite

Poziom: Podstawowy

Liczba dni: 1

 

W module CAD Lite użytkownik zapoznaje się z podstawami rodzajami plików tworzonymi w programie, sterowaniem widoku w ZW3D. Zostaje zapoznany z interfejsem programu oraz poznaje najważniejsze funkcje modułu CAD takie jak szkice czy wyciągnięcia. Zostaje zapoznany także z podstawowymi funkcjami do tworzenia geometrii czy budowy złożeń. Poznaje podstawowe operacje Boolowskie oraz opanowuje narzędzia do naprawy importowanego modelu z formatu zewnętrznego. Kursant zaznajamia się ze sposobami wykonywania dokumentacji 2D na podstawie stworzonego lub importowanego modelu 3D. Po odbytym kursie uczestnik będzie umiał stworzyć prosty nieobrotowy model zbudowany na podstawie dokumentacji wykonawczej elementu.

 

Wprowadzenie

 • Omówienie rodzajów elementów zapisywanych w plikach ZW3D
 • Nawigacja i poruszanie się w interfejsie użytkownika
 • Konfiguracja i dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb

 

Praca na prymitywach

 • Tworzenie modeli przy pomocy gotowych brył
 • Określanie położenia brył przy pomocy dodatkowego menu
 • Omówienie Operacje Boolowskie na bryłach (dodaj, usuń, wspólne)

 

Tworzenie modeli przy pomocy szkicu

 • Omówienie różnych rodzajów szkicowania i edycji szkiców, rysowanie krzywych, wstawianie łuków i segmentów linii, umieszczanie gotowych kształtów
 • Modyfikowanie szkicu przy pomocy więzów i wymiarowania, sposoby umieszczania więzów i ich kasowania, wymiarowanie różnych elementów szkicu, wprowadzanie zależności między wymiarami
 • Badanie poprawności wykonania szkicu, budowanie modeli powierzchniowych i bryłowych
 • Budowanie brył przy pomocy wyciągnięcia i dodania przez obrót, omówienie operacji Boolowskich
 • Wykorzystanie ścian i krawędzi modelu do rysowania nowego szkicu, geometria odniesienia, odsunięcie krzywej
 • Dodawanie zaokrągleń, faz, pochyleń, tworzenie skorupy
 • Wstawianie otworów i wykonywanie szyków prostokątnych i kołowych

 

Tworzenie dokumentacji 2D

 • Tworzenie dokumentacji 2D z utworzonych modeli
 • Definiowania właściwości własnego arkusza rysunkowego: rozmiar arkusza, położenie, stylu wymiarów, adnotacji i tekstu
 • Wstawianie na dokumentacji przekrojów całościowych i częściowych, szczegółów, przerwań
 • Omówienie wymiarowania, adnotacji, odchyłek geometrycznych

 

Naprawa importowanej geometrii

 • Sprawdzanie poprawności importowanego modelu
 • Omówienie sposobów przemieszczenia modelu w układzie współrzędnych
 • Zszywanie geometrii
 • Wykorzystanie operacji modelowania powierzchniowego do naprawy uszkodzonej geometrii modelu

 

Tworzenie złożeń

 • Wprowadzanie części do złożenia z tego samego pliku i z zewnętrznych plików
 • Dodawanie części w kontekście złożenia, omówienie koncepcji pod części
 • Odpowiednie narzucanie relacji pomiędzy częściami (więzy)

 

Budowanie modeli z importowanej dokumentacji 2D

 • Odzwierciedlanie prostego modelu nieobrotowego przy pomocy ustawienia widoków i ich wyciągnięcia.

 

Koszt szkolenia

Szkolenie CAD – ZW3D Lite – 1400,00 – za 1 dzień

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.

 

Temat szkolenia: Moduł Lite

Poziom: Średniozaawansowany

Liczba dni: 1

 

W module CAD Lite użytkownik zapoznaje się z podstawami rodzajami plików tworzonymi w programie, sterowaniem widoku w ZW3D. Zostaje zapoznany z interfejsem programu oraz poznaje najważniejsze funkcje modułu CAD takie jak szkice czy wyciągnięcia. Zostaje zapoznany także z podstawowymi funkcjami do tworzenia geometrii czy budowy złożeń. Poznaje podstawowe operacje Boolowskie oraz opanowuje narzędzia do naprawy importowanego modelu z formatu zewnętrznego. Kursant zaznajamia się ze sposobami wykonywania dokumentacji 2D na podstawie stworzonego lub importowanego modelu 3D. Po odbytym kursie uczestnik będzie umiał stworzyć prosty nieobrotowy model zbudowany na podstawie dokumentacji wykonawczej elementu. Na poziomie średniozaawansowanym kursant dodatkowo zapozna się z tworzeniem i eksportowaniem adnotacji umieszczanej bezpośrednio na części lub złożeniu (PMI). Uczestnik szkolenia zapozna się z metodami tworzenia  modeli obrotowych o skomplikowanym kształcie na podstawie dokumentacji 2D, a także zaznajomi się z metodami edycji elementów na importowanym modelu.

 

Wprowadzenie

 • Omówienie rodzajów elementów zapisywanych w plikach ZW3D
 • Nawigacja i poruszanie się w interfejsie użytkownika
 • Konfiguracja i dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb

 

Praca na prymitywach

 • Tworzenie modeli przy pomocy gotowych brył
 • Określanie położenia brył przy pomocy dodatkowego menu
 • Omówienie Operacje Boolowskie na bryłach (dodaj, usuń, wspólne)

 

Tworzenie modeli przy pomocy szkicu

 • Omówienie różnych rodzajów szkicowania i edycji szkiców, rysowanie krzywych, wstawianie łuków i segmentów linii, umieszczanie gotowych kształtów
 • Modyfikowanie szkicu przy pomocy więzów i wymiarowania, sposoby umieszczania więzów i ich kasowania, wymiarowanie różnych elementów szkicu, wprowadzanie zależności między wymiarami
 • Badanie poprawności wykonania szkicu, budowanie modeli powierzchniowych i bryłowych
 • Budowanie brył przy pomocy wyciągnięcia i dodania przez obrót, omówienie operacji Boolowskich
 • Wykorzystanie ścian i krawędzi modelu do rysowania nowego szkicu, geometria odniesienia, odsunięcie krzywej
 • Dodawanie zaokrągleń, faz, pochyleń, tworzenie skorupy
 • Wstawianie otworów i wykonywanie szyków prostokątnych i kołowych

 

Tworzenie dokumentacji 2D

 • Tworzenie dokumentacji 2D z utworzonych modeli
 • Definiowania właściwości własnego arkusza rysunkowego: rozmiar arkusza, położenie, stylu wymiarów, adnotacji i tekstu
 • Wstawianie na dokumentacji przekrojów całościowych i częściowych, szczegółów, przerwań
 • Omówienie wymiarowania, adnotacji, odchyłek geometrycznych

 

Naprawa importowanej geometrii

 • Sprawdzanie poprawności importowanego modelu
 • Omówienie sposobów przemieszczenia modelu w układzie współrzędnych
 • Zszywanie geometrii
 • Wykorzystanie operacji modelowania powierzchniowego do naprawy uszkodzonej geometrii modelu

 

Tworzenie złożeń

 • Wprowadzanie części do złożenia z tego samego pliku i z zewnętrznych plików
 • Dodawanie części w kontekście złożenia, omówienie koncepcji pod części
 • Odpowiednie narzucanie relacji pomiędzy częściami (więzy)
 • Sprawdzanie przenikania między komponentami i złożeniem

 

Budowanie modeli z importowanej dokumentacji 2D

 • Odzwierciedlanie prostego modelu nieobrotowego przy pomocy ustawienia widoków i ich wyciągnięcia
 • Stworzenie modelu obrotowego o skomplikowanym kształcie

 

PMI

 • Dodawanie adnotacji umieszczanej bezpośrednio na części 3D lub złożeniu
 • Dziedziczenie wymiarów PMI w rzutach umieszczonych na stworzonej dokumentacji 2D
 • Eksportowanie dokumentacji do 3D PDF

 

Bezpośrednia edycja modelu

 • Edytowanie wymiarów średnicy otworów z importowanego modelu bez drzewa historii
 • Przesunięcie wybranej ściany w istniejącym modelu o zadany wymiar.

 

Koszt szkolenia

Szkolenie CAD – ZW3D Lite – 1400 – za 1 dzień

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.

 

Temat szkolenia: Moduł Lite

Poziom: Zaawansowany

Liczba dni: 1

 

W module CAD Lite użytkownik zapoznaje się z podstawami rodzajami plików tworzonymi w programie, sterowaniem widoku w ZW3D. Zostaje zapoznany z interfejsem programu oraz poznaje najważniejsze funkcje modułu CAD takie jak szkice czy wyciągnięcia. Zostaje zapoznany także z podstawowymi funkcjami do tworzenia geometrii czy budowy złożeń. Poznaje podstawowe operacje Boolowskie oraz opanowuje narzędzia do naprawy importowanego modelu z formatu zewnętrznego. Kursant zaznajamia się ze sposobami wykonywania dokumentacji 2D na podstawie stworzonego lub importowanego modelu 3D. Po odbytym kursie uczestnik będzie umiał stworzyć prosty nieobrotowy model zbudowany na podstawie dokumentacji wykonawczej elementu. Na poziomie średniozaawansowanym kursant dodatkowo zapozna się z tworzeniem i eksportowaniem adnotacji umieszczanej bezpośrednio na części lub złożeniu (PMI). Uczestnik szkolenia zapozna się z metodami tworzenia  modeli obrotowych o skomplikowanym kształcie na podstawie dokumentacji 2D, a także zaznajomi się z metodami edycji elementów na importowanym modelu. Na poziomie zaawansowanym zostaną poruszone kwestie rozwijania ścian o skomplikowanym kształcie na płaską powierzchnię, czy parametryzacja modelu przy użyciu zmiennych. Użytkownik na podstawie istniejących elementów takich jak profile czy ścieżki potrafi stworzyć model bryłowy lub powierzchniowy, potrafi także stworzyć 3D BOM z istniejących elementów złożenia.

 

Wprowadzenie

 • Omówienie rodzajów elementów zapisywanych w plikach ZW3D
 • Nawigacja i poruszanie się w interfejsie użytkownika
 • Konfiguracja i dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb

 

Praca na prymitywach

 • Tworzenie modeli przy pomocy gotowych brył
 • Określanie położenia brył przy pomocy dodatkowego menu
 • Omówienie Operacje Boolowskie na bryłach (dodaj, usuń, wspólne)

 

Tworzenie modeli przy pomocy szkicu

 • Omówienie różnych rodzajów szkicowania i edycji szkiców, rysowanie krzywych, wstawianie łuków i segmentów linii, umieszczanie gotowych kształtów
 • Modyfikowanie szkicu przy pomocy więzów i wymiarowania, sposoby umieszczania więzów i ich kasowania, wymiarowanie różnych elementów szkicu, wprowadzanie zależności między wymiarami
 • Badanie poprawności wykonania szkicu, budowanie modeli powierzchniowych i bryłowych
 • Budowanie brył przy pomocy wyciągnięcia i dodania przez obrót, omówienie operacji Boolowskich
 • Wykorzystanie ścian i krawędzi modelu do rysowania nowego szkicu, geometria odniesienia, odsunięcie krzywej
 • Dodawanie zaokrągleń, faz, pochyleń, tworzenie skorupy
 • Wstawianie otworów i wykonywanie szyków prostokątnych i kołowych

 

Tworzenie dokumentacji 2D

 • Tworzenie dokumentacji 2D z utworzonych modeli
 • Definiowania właściwości własnego arkusza rysunkowego: rozmiar arkusza, położenie, stylu wymiarów, adnotacji i tekstu
 • Wstawianie na dokumentacji przekrojów całościowych i częściowych, szczegółów, przerwań
 • Omówienie wymiarowania, adnotacji, odchyłek geometrycznych

 

Naprawa importowanej geometrii

 • Sprawdzanie poprawności importowanego modelu
 • Omówienie sposobów przemieszczenia modelu w układzie współrzędnych
 • Zszywanie geometrii
 • Wykorzystanie operacji modelowania powierzchniowego do naprawy uszkodzonej geometrii modelu

 

Tworzenie złożeń

 • Wprowadzanie części do złożenia z tego samego pliku i z zewnętrznych plików
 • Dodawanie części w kontekście złożenia, omówienie koncepcji pod części
 • Odpowiednie narzucanie relacji pomiędzy częściami (więzy)
 • Sprawdzanie przenikania między komponentami i złożeniem
 • Utworzenie tabeli 3D BOM na podstawie istniejących elementów w złożeniu i eksportowanie jej

 

Budowanie modeli z importowanej dokumentacji 2D

 • Odzwierciedlanie prostego modelu nieobrotowego przy pomocy ustawienia widoków i ich wyciągnięcia
 • Stworzenie modelu obrotowego o skomplikowanym kształcie

 

PMI

 • Dodawanie adnotacji umieszczanej bezpośrednio na części 3D lub złożeniu
 • Dziedziczenie wymiarów PMI w rzutach umieszczonych na stworzonej dokumentacji 2D
 • Eksportowanie dokumentacji do 3D PDF

 

Bezpośrednia edycja modelu

 • Edytowanie wymiarów średnicy otworów z importowanego modelu bez drzewa historii
 • Przesunięcie wybranej ściany w istniejącym modelu o zadany wymiar

 

Rozwijanie geometrii 3D do płaskich powierzchni

 • Rozwijanie skomplikowanej geometrii stworzonych wcześniej na płaskie powierzchnie

 

Tworzenie elementów na podstawie profili i ścieżek

 • Stworzenie części na podstawie istniejących profili lub profili i ścieżki
 • Zmiana modelu bryłowego na powierzchniowy poprzez edycję operacji

 

Parametryzacja modelu 3D przy użyciu zmiennych

 • Zdefiniowanie zmiennych globalnych lub lokalnych
 • Uzależnienie wymiarów od istniejących zmiennych
 • Zmiana wartości zmiennych oraz automatyczne przebudowanie modelu i dokumentacji wykonawczej

Koszt szkolenia

Szkolenie CAD – ZW3D Lite – 1400,00 – za 1 dzień

Ceny netto (nie zawierają podatku VAT)
Cena za osobę. Każda kolejna osoba z firmy +250,00 zł. Maksymalna wielkość grupy to 8 osób.
Ceny obejmują szkolenie, materiały dydaktyczne oraz obiad.
Szkolenia mogą odbywać się poza siedzibą 3D Master, w takim wypadku są wyceniane indywidualnie.


WYŚLIJ PYTANIE LUB ZAPISZ SIĘ  Administratorem serwisu jest 3D MASTER s.c. R. Lis R. Wypysiński z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa, NIP: 5223009526, REGON: 146907936. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Przysługuje Państwu prawo wglądu do danych, prawo do ich poprawiania, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo do eksportu danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

  CERTYFIKATY

  Certyfikat ZWSOFT dla 3D Master 2019

  NASZA KADRA

  Poznaj trenerów

  Zapoznaj się z regulaminem szkoleń