fbpx
Menu Zamknij

EspritCAM – Obsługa centrów tokarskich CNC typu szwajcarskiego — programowanie, optymalizacja czasu cykli oraz pełna symulacja procesu i maszyny

Od pliku CAD 3D po optymalny G-kod dla maszyny, ESPRIT odblokowuje pełny potencjał centrum tokarskiego typu szwajcarskiego. Wspiera programowanie tokarek typu szwajcarskiego dzięki naturalnemu przepływowi pracy opartemu na pełnym zestawie cykli frezowania i toczenia, obróbce z dużymi prędkościami (HSM i HST) oraz cyklom FreeForm do jednoczesnego frezowania 3- i 5-osiowego. Twórz precyzyjne ścieżki skrawania dzięki rozbudowanym narzędziom kontroli, minimalizuj czasy cykli dzięki wielokanałowej synchronizacji procesów oraz skracaj czasu konfiguracji na maszynie dzięki pełnej symulacji maszyny i programu. ESPRIT to właściwy wybór dla wszechstronnego rozwiązania programowego, które tworzy gotowy G-kod dla centrów tokarskich CNC typu szwajcarskiego wszystkich klas.

Wsparcie wszystkich centrów tokarskich CNC typu szwajcarskiego – programowanie, optymalizacja cykli, pełna symulacja maszyny oraz procesy.

Tokarki typu szwajcarskiego

Centra tokarskie CNC typu szwajcarskiego są powszechnie stosowane do obróbki skomplikowanych części w małych seriach, przy użyciu wielu narzędzi skrawających w jednym procesie technologicznym. Aby zapewnić programowanie, optymalizację i symulację specjalnie dostosowaną do tych maszyn, ESPRIT łączy kompleksowy zestaw cykli frezowania, toczenia i kontroli z obsługą typowo szwajcarskich komponentów maszyn — wrzecienników przesuwnych, tulei prowadzących, ślizgów szeregowych i opraw narzędzi, dodatkowych wrzecion i osi współliniowych. Moduł ESPRIT SwissTurn spełnia wyjątkowe wyzwania związane z toczeniem typu szwajcarskiego dzięki wszechstronnej obsłudze toczenia oraz frezowania w osiach C, Y i B, a wszystko to w tym samym programie G-kod.

 • Wszechstronne wsparcie dla toczenia i frezowania osi C, Y, B w tym samym programie

Pełen wachlarz toczenia i frezowania

Jako kompletny system CAM, ESPRIT dostarcza narzędzia potężnego programowania, dokładną symulację i zoptymalizowany G-kod dla każdej klasy obrabiarki CNC, ograniczonych jedynie fizycznymi możliwościami maszyny. ESPRIT wykorzystuje pojedynczy interfejs użytkownika do programowania, optymalizacji i symulacji procesów obróbki skrawaniem dla operacji frezowania, toczenia, elektrodrążenia EDM i technologii addytywnych. Aby jeszcze bardziej skrócić czas cyklu i wydłużyć żywotność narzędzi, ESPRIT oferuje opatentowane strategie obróbki z wysokimi prędkościami dla różnego typu maszyn w tym dla centrów tokarskich typu szwajcerskiego.

Obróbka z dużymi prędkościami dzięki ProfitMilling i ProfitTurning

Synchronizacja i optymalizacja SWISS

Dzięki opcji SwissTurn możliwe jest wykonanie całej obróbki w jednym ustawieniu – nawet w przypadku części które wymagały wcześniej wielu ustawień, a nawet wielu maszyn. Strategie optymalizacji procesu obejmują segmentację programu w celu wykorzystania wsparcia tulei prowadzącej dla uzyskania większej stabilności i bardziej agresywnego skrawania oraz specjalistyczne cykle skrawania, takie jak toczenie zbalansowane i frezowanie zbalansowane, które wykorzystują wiele narzędzi jednocześnie w ramach jednej operacji. Użyj szyków obróbki dla ruchu zsynchronizowanego i nałożonego, aby zoptymalizować czas cyklu dla całego procesu.

 • Wykonaj całą obróbkę części w jednym zamocowaniu w możliwie najkrótszym czasie cyklu

Symulacja, weryfikacja i analiza

Dzięki wbudowanej symulacji i weryfikacji maszyny w ESPRIT możesz sprawdzić program oraz zaoszczędzić cenny czas pracy rzeczywistej obrabiarki. Symulacja oparta na cyfrowej kopii maszyny wyświetla wszystkie zadania związane z obróbką w czasie rzeczywistym. Dzięki temu symulacja całego procesu jest niezwykle dokładna, odwzorowane są specyficzne dla tokarki typu szwajcarskiego cykle, ruchy i komponenty.  Oceń poprawność programu z wykrywaniem kolizji między narzędziem, częścią i wszystkimi komponentami maszyny.

Nie tylko G-Kod

ESPRIT dostarcza znacznie więcej niż tylko gotowy G-kod dla każdego kanału, gotowy do uruchomienia na CNC, zawierający i wspierający specyficzne funkcje dla centrów tokarskich typu szwajcarskiego. Aby pomóc w kalkulacji kosztów i wycenach, ESPRIT zapewnia analizę czasu w oparciu o czasy cykli. Użyj generatora raportów do tworzenia arkuszy technologicznych, które zapewniają operatorom przegląd zadań, procesów i narzędzi. Format tego raportu można dostosować do preferencji każdego zakładu.

Zoptymalizowane rozwiązanie

ESPRIT oferuje indywidualne rozwiązania, współpracę z każdym producentem maszyn i dostosowanie do każdego centrum tokarskiego typu szwajcarskiego. Dzięki tym rozwiązaniom ESPRIT szybko i pewnie przechodzi od projektu do gotowej części, jednocześnie minimalizując czas programowania i ustawiania, czasy cykli i nadzór operatora.

 • Dostarcza zoptymalizowany G-kod, który nie wymaga żadnej edycji

Specyfikacja tokarki typu szwajcarskiego

Poniższe pakiety cykli obróbkowych są dostępne we wspólnym interfejsie użytkownika w celu obsługi dowolnej obróbki na dowolnej konfiguracji obrabiarki typu szwajcarskiego:

Frezowanie SolidMill

 • Wszystkie tradycyjne 2.5-osiowe frezowania, ProfitMilling, plus opcjonalnie:
  • Indeksowana oś C oraz frezowanie obrotowe
  • Oś Y, 3+1, frezowanie indeksowane
  • Oś B, 3+2, frezowanie indeksowane
  • Trzecia oś obrotowa, 3+3, frezowanie indeksowane

Toczenie SolidTurn

 • Wszystkie 2-osiowe toczenia, włączając:
  • ProfitTurning
  • Podajnik pręta, chwytanie detalu i cykle transportu detalu
  • Tuleja zaciskowa i uchwyt szczękowy, szczęki modułowe i miękkie
  • Modułowe zespoły narzędzi skrawających z głowicami rewolwerowymi i elementami adaptacyjnymi
  • Wiele wrzecion

Frezowanie FreeForm 3-osiowe, 4-osiowe i 5-osiowe

 • Symultaniczne wieloosiowe frezowanie

 

Wspierane funkcje tokarki typu szwajcarskiego

 • Przesuwny wrzeciennik i tuleje zaciskowe
 • Opcjonalne tuleje prowadzące
 • Imaki wielonarzędziowe, imaki narzędziowe frontowe, tylne, boczne
 • Osie współliniowe
 • Dzielenie (segmentacja) programu
 • Obsługa wielu kanałów z synchronizacją
 • Tryby obróbki umożliwiające ruchy zsynchronizowane lub nałożone

Chcesz rozpocząć programowanie CNC Twoich maszyn?

Napisz do nas udostępnimy Ci darmową wersję oprogramowania i pomożemy w testach

Programowanie maszyn typu Swiss w programie CAM – EspritCAM – filmy