fbpx
Menu Zamknij

EspritCAM – Wycinanie elektroerozyjne WEDMInnowacyjne rozwiązania zoptymalizowane pod kątem indywidualnych marek elektrodrążarek drutowych EDM

Innowacyjne rozwiązania zoptymalizowane pod kątem indywidualnych marek elektrodrążarek drutowych EDM

Dzięki ponad 30-letniemu zaangażowaniu w społeczność elektrodrążarek drutowych, ESPRIT jest powszechnie uznawany za lidera rynku CAM dla elektrodrążarek WEDM. Dziesiątki lat współpracy zaowocowały innowacyjnymi rozwiązaniami zoptymalizowanymi pod kątem indywidualnych marek WEDM i maszyn.

 • Rozwiązania zoptymalizowane dla poszczególnych marek elektrodrążarek drutowych i maszyn
 • Systemy eksperckie, które zastosują sprawdzoną, specyficzną dla danej maszyny wiedzę na temat warunków obróbki
 • Fabrycznie opracowane postprocesory, które dostarczają G-kody bez potrzeby jego edycji

Uniwersalna obróbka WEDM

Dzięki uniwersalnym cyklom obróbki, ESPRIT jest właściwym wyborem do programowania wszystkich rodzajów obróbki elektroerozyjnej drutem w tym tłoczników i stempli dla przemysłu narzędziowego i produkcji tłoczników, matryc i wkładek do produkcji form, komponentów medycznych i ogólnych części mechanicznych. Cykle obróbki oferują kompleksową obsługę całego procesu WEDM, w tym sterowanie drutem i stołem maszyny, obróbkę zgrubną, obsługę odpadów oraz obróbkę wykańczającą.

·Kompleksowa obsługa całego procesu WEDM

Konturowanie w elektrodrążeniu 

Konturowanie jest najbardziej elastycznym i powszechnie stosowanym cyklem. Oferuje ono cięcie proste, cięcie stożkowe oraz cięcie części z podcięciami i wyspami. Dzięki obsłudze rozszerzonego programowania stożkowego, cykl ten automatycznie obrabia geometrię z zaawansowanymi zmianami stożka i stylami narożników (stożkowe, cylindryczne i zaprogramowane promienie). 4-osiowy cykl konturowania wykorzystuje dwa zsynchronizowane profile: górny profil UV i dolny profil XY. Punkty synchronizacji zapewniają kontrolę nad dokładną geometrią i powierzchniami uzyskiwanymi w procesie obróbki.

 • Obróbki 2 osiowe: cięcie z podcięciami i wyspami oraz cięcie stożkowe
 • Zaawansowane programowanie stożków
 • Profile synchronizowane w 4 osiach: XY i UV

Kieszeniowanie, bez cięcia rdzenia WEDM

Kiedy odpad jest zbyt mały lub zbyt skomplikowany aby go łatwo usunąć, użyj obróbki kieszeni bez cięcia rdzeni w celu usunięcia materiału wewnątrz danego zagłębienia bez tworzenia odpadu. Operacja ta jest dostępna dla 2 i 4 osiowych elektrodrążarek drutowych EDM z różnymi szablonami obróbki, co zapewnia efektywne usuwanie materiału wewnątrz dla każdego kształtu. ESPRIT rozpoznaje i automatycznie obrabia tylko odpad, co zapobiega zerwaniu drutu i minimalizuje czas obróbki.

 • Bezodpadowe kieszenie w 2 i 4 osiach
 • Szablony do efektywnego usuwania materiału wewnątrz dowolnego kształtu

Programowanie zoptymalizowane maszynowo

Jako system CAM zoptymalizowany dla maszyny, ESPRIT oferuje rozwiązania indywidualnie dopasowanie dla każdego modelu maszyny drutowej EDM. Z ESPRIT szybko i pewnie przejdziesz od projektu do gotowej części, redukują czas programowania i ustawiania, czasy cykli oraz nadzór operatora.

 • Zoptymalizowany dla maszyny bez potrzeby edycji G-kodu

Zaawanasowane strategie WEDM

Operacje obróbki kieszeni i konturowania w programie ESPRIT oferują szeroką kontrolę nad ścieżkami cięcia, aby zapewnić wymaganą jakość części, minimalizując przy tym czas obróbki i eliminując zerwanie drutu. Obejmuje to operacje specyficzne dla stempli i matryc, wkładek do form, wycinanie i kontrolę odpadów. Inne zaawansowane funkcje obejmują dodanie podcięć i specjalnych ruchów dla ostrych wewnętrznych i zewnętrznych narożników, techniki wejścia i wyjścia, które eliminują linie prowadzące oraz automatyczne zaokrąglanie narożników. Aby poprawić czas wykonywania cyklu wielu cięć, ESPRIT zmieni kierunek każdego cięcia zamiast wracać drutem do punktu początkowego podczas każdego przejścia.

 • Minimalizacja czasu obróbki i eliminacja zerwania drutu
 • Funkcje specyficzne dla danego zastosowania dla stempli i matryc, wkładek do form, obróbki stożkowej oraz kontroli resztek

Obrotowe obróbki WEDM

Dodanie osi obrotowej do elektrodrążenia drutem pozwala na obróbkę wielostronną części w jednym położeniu. Oś obrotowa zwiększa również różnorodność kształtów, które mogą być wycinane, ponieważ maszyna może łączyć jednocześnie ruch liniowy oraz obrotowy. ESPRIT obsługuje indeksowanie, obracanie i płynne cięcia z osią obrotową dla wszystkich maszyn WEDM, które obsługują ruch obrotowy.

Trzy typy dostępnych operacji obrotowych w ESPRIT:

 • Obróć-następnie-cięcie (obracanie obrabianego elementu do pozycji przed rozpoczęciem cięcia)
 • Obróć-podczas-cięcia (obracanie elementu podczas cięcia)
 • Obracanie WEDM (obracanie elementu podczas ciecia jak na tokarce)

Obróbka nienadzorowana EDM 

Dzięki programom G-kod, które minimalizują nadzór operatora, ESPRIT pozwala maszynom do elektrodrążenia drutowego pracować bez nadzoru przez długie okresy czasu. Aby to osiągnąć, ESPRIT klasyfikuje operacje na obróbkę zgrubną, wykańczająca i odcinanie, a następnie optymalizuje sekwencję tych operacji dla wielu elementów i przedmiotów obrabianych. Operacje zarządzania resztkami, kieszeni z wypalaniem resztek oraz dodatkowe zakładki dla większych przedmiotów obrabianych dodatkowo zmniejszają potrzebę interwencji operatora. Dzięki połączeniu optymalnej sekwencji cięć i zarządzania resztkami oraz automatycznego odcięcia drutu i ponownego nawlekania, maszyna pracuje dłużej przy mniejszym nadzorze.

 • Obróbka zgrubna, wykańczająca i odcinania zoptymalizowana dla wielu elementów i przedmiotów obrabianych
 • Zarządzanie resztkami dzięki bezresztkowemu wypalaniu
 • Dodatkowe zakładki dla większych elementów

Obróbka WEDM oparta na modelu

W celu znacznego uproszczenia procesu programowania, obróbka sterowana modelem automatycznie pobiera informacje bezpośrednio z oryginalnej geometrii części w celu utworzenia elementu przeznaczonego do obróbki. Informacje te obejmują początkowe położenie drutu, punkt początkowy na profilu, kierunek cięcia, kąty stożka, wysokość dowolnego obszaru, style narożników oraz opcjonalnie synchronizację 4tej osi. Wynikowe cechy zawierają wszystkie informacje geometryczne niezbędne do sterowania cyklami konturowania i kieszeniowania z automatyczną klasyfikacją części, które mogą być obrabiane w 2 osiach i tych, które wymagają 4 osi.

 • Ścieżka drutu bezpośrednio z modelu CAD

Automatyczna klasyfikacja części 2- i 4-osiowych

Cykle SolidWire WEDM

Konturowanie, 2-osiowe z zaawansowanymi stożkami

 • Oferuje oddzielne strategie zgrubne i wykańczające dla ścian stożkowych i prostych. Pomiędzy cięciami ESPRIT automatycznie wykonuje wszystkie niezbędne instrukcje odcięcia i nawlekania drutu.

Kieszeniowanie, 2-osiowe bez resztek

 • Gdy rozmiar lub kształt wgłębienia utrudnia efektywną obróbkę resztek (rdzeni), cykl ten powoduje usunięcie całego materiału wewnątrz wgłębienia bez tworzenia resztek.

4-osiowe konturowanie

 • Prowadzona erozyjnie z wykorzystaniem niezależnych profili górnych (UV) i dolnych (XY), które mogą obejmować synchronizację w dowolnym punkcie cięcia z obróbką zgrubną, zarządzaniem zakładkami i opcjonalnym cięciem wykańczającym.

4-osiowa kieszeniowanie bez resztek

 • Użycie 2-osiowej ścieżki narzędzia do wycięcia największego obszaru, który może być usunięty jako odpad, a następnie 4-osiowe ruchy omijające rdzeń w celu usunięcia pozostałego materiału, który nie może być usunięty jako odpad; lub pełna 4-osiowa obróbka kieszeni dla całego obszaru bez tworzenia odpadu

Obrotowa WEDM

 • Obróć-następnie-cięcie (indeksowanie): Obróbka konturowa lub kieszeni przy użyciu osi obrotowej pod stałym kątem
 • Obróć-podczas-cięcia: Konturowanie z ciągłym obrotem przedmiotu obrabianego podczas wypalania drutem
 • Obracaj i tnij: Podobne do toczenia na tokarce, z tym ze usuwanie materiału przebiega poprzez przemieszczanie drutu zamiast narzędzia, wzdłuż obracającego się przedmiotu obrabianego w celu uzyskania osiowo symetrycznych kształtów
 • Planowanie tokarskie: Obróbka zgrubna z wykorzystaniem serii kątów indeksowych wokół przedmiotu obrabianego, po której następuje cykl konturowania usuwający materiał. Materiał jest usuwany w dużych kawałkach, co pozwala na łatwy odzysk i recykling.
 • Konturowanie tokarskie: Cykl wykańczający, w którym obraca się przedmiot obrabiany za pomocą osi obrotowej podczas konturowania w 2 osiach

Wiercenie EDM (Rozwiertak do otworów)

 • Wiercenie otworów przy użyciu elektrody do precyzyjnej obróbki otworów o małej średnicy

Ręczny EDM

 • Tworzy operację elektrodrążenia drutem ruchem szybkim i/lub roboczym z zadanym posuwem wzdłuż ręcznie wybranej geometrii

Opcjonalne moduły specjalistyczne

 • Generator przekładni
 • Generator CAM

Chcesz rozpocząć programowanie CNC Twoich maszyn?

Napisz do nas udostępnimy Ci darmową wersję oprogramowania i pomożemy w testach

Program do wycinarek drutowych EspritCAM – filmy