fbpx
Menu Zamknij

EspritCAM Frezowanie CNC – Szybkie generowanie ścieżki narzędzia z pełną kontrolą procesu, aby wspierać unikalne wymagania każdej części.

Obróbka ukierunkowana na model CAD

Bazując na modelu CAD, ESPRIT analizuje geometrię części w celu zidentyfikowania cech nadających się do obróbki. Cykle obróbkowe wykorzystują właściwości cech, takie jak głębokość, pochylenie ścian i rodzaj otworu, aby zminimalizować ręczne wprowadzanie danych, przyspieszając proces programowania i zmniejszając ryzyko błędu. Każda cecha jest automatycznie powiązana z płaszczyzną roboczą, która napędza 4 lub 5 oś, aby odpowiednio ustawić w przestrzeni przedmiot obrabiany. Jeśli model CAD jest zmieniany, powiązana ścieżka narzędzia jest automatycznie aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany w geometrii.

 • Dzięki znajomości geometrii części można uprościć programowanie
 • Przyspieszenie procesu programowania i zmniejszenie szans na błędy
 • Automatyczne płaszczyzny robocze dla 3+2, 4 lub 5 osi, prawidłowa orientacja części do obróbki
 • Automatyczne aktualizacje asocjacyjne ścieżki narzędzia, odzwierciedlające zmiany w geometrii

Automatyzacja programowania

Począwszy od obrabiarek numerycznych, szablony są używane do zdefiniowania wspólnych ustawień dla danej klasy części. Biblioteki komponentów definiują uchwyty i mocowania, dzięki czemu proces ustawiania elementu przebiega szybko. Biblioteki narzędzi zapewniają łatwą metodę uzbrojenia maszyny do danego zadania. Korzystając z ustalonego w firmie zestawu procesów i metod, ustawienie warunków skrawania dla każdego cyklu jest wykonywane szybko, a procesy są spójne dla wszystkich zadań, zapewniając powtarzalne wyniki.

 • Wychwycenie i ponowne wykorzystanie metod obróbki dla automatyzacji i spójności
 • Szablony częstych ustawień operacji dla danej klasy części
 • Biblioteki mocowań i narzędzi do szybkiego ustawiania maszyn
 • Powtarzalne wyniki przy użyciu najlepszych rozwiązań stosowanych w firmie

Adaptacyjne cykle obróbkowe

Cykle obróbkowe SolidMill firmy ESPRIT dostosowują się do pełnego wykorzystania możliwości maszyny, w tym oferują obróbkę obrotową z interpolacją biegunową. Może to być zastosowane do każdego cyklu, gdy oś obrotowa jest równoległa do osi narzędzia, co skutkuje zoptymalizowanym ruchem narzędzia. Cykle te zapewniają szeroką kontrolę nad ścieżką narzędzia, w tym szeroki wybór strategii podejścia, wejścia, wyjścia i wycofania, aby zapewnić, że narzędzie nie zostanie uszkodzone w momencie wejścia lub wyjścia z materiału. Posuwy, odległości bezpieczne, odsunięcia i wiele innych parametrów technicznych są zarządzane w całym procesie obróbki, aby uzyskać optymalne wyniki. Wszystkie cykle SolidMill mogą być używane z jedną, dwoma lub trzema osiami obrotowymi, aby wypozycjonować część przed obróbką. ESPRIT zarządza tym procesem automatycznie w oparciu o osie maszyny i płaszczyzny robocze używane podczas programowania.

 • Opcje obróbki 3+1, 3+2 oraz obróbki obrotowej
 • Cykle zapewniają szeroką kontrolę nad ścieżką narzędzia
 • Obróbki szybkościowe wbudowane w każdy cykl obróbczy:
  • Stałe obciążenie freza w celu zminimalizowania odkształcenia narzędzia
  • Strategie rowkowania dla wąskich kanałów i szczelin
  • Obróbka zgrubna od dołu do góry, aby zminimalizować czas pracy
  • Obróbka spiralna ze stałym zachodzeniem
  • Wygładzanie ostrych narożników
  • Wejście w materiał helikalne i po rampie

Wiercenie

Za pomocą cykli do wykonywania otworów można uzyskać wiele różnych typów otworów, w tym nieprzelotowe, przelotowe, przerywane, głębokie, gwintowane, pogłębione stożkowo i walcowo. Z opcją użycia narzędzia do wiercenia, obracającego się przedmiotu obrabianego lub obu (obracającego się narzędzia i przedmiotu), pakiet cykli wiercenia ESPRITCAM jest odpowiedni do użycia zarówno na frezarce jak i tokarce. Pracując z cechą otworu zawierającą zestaw właściwości, które definiują styl otworu i jego kształt geometryczny, cykle ESPRITCAM do wykonywania otworów szybko tworzą ścieżki narzędzia zoptymalizowane dla minimalnego czasu cyklu dla dowolnej liczby otworów.

 • Szybkie tworzenie ścieżek narzędziowych zoptymalizowanych pod kątem minimalnego czasu cyklu
 • Obróbka szerokiej gamy otworów: nieprzelotowych, przelotowych, przerywanych, głębokich, gwintowanych, pogłębianych i innych
 • Odpowiednie zarówno do wykorzystania na frezarce jak i tokarce
 • Użycie narzędzia do wiercenia, obracającego się detalu lub obu tych elementów

Obróbka planowania i zgrubna

ESPRIT posiada szereg cykli skrawających do obróbki zgrubnej; najbardziej wydajny jest cykl kieszeniowy. Obróbki kieszeniowania szybko usuwają duże ilości materiału dla kieszeni i wgłębień, które mogą zawierać wyspy, wypustki i pod-gniazda. Ten elastyczny cykl tworzy ścieżkę narzędzia, która stopniowo usuwa materiał wewnątrz granic na przyrostowych głębokościach zoptymalizowanych dla resztek materiału w miarę postępu cyklu. Cykl obsługuje otwarte lub zamknięte kształty, które mogą być ślepe lub przelotowe. W ramach jednej operacji kieszeni, cykl może tworzyć przejścia zgrubne, przejścia wykańczające ściany, przejścia wykańczające powierzchnię dna lub dowolną kombinację tych trzech.

 • Zbiór cykli skrawania do obróbki zgrubnej; najbardziej wydajny jest cykl kieszeniowy
 • Szybko usuwa duże ilości materiału z kieszeni i zagłębień, które mogą zawierać wyspy, wypustki i zagłębienia.
 • W jednym cyklu można wykonać przejścia zgrubne, przejścia wykończeniowe ścian, przejścia wykończeniowe dna lub dowolną kombinację tych trzech elementów.

Obróbki konturowe i wykańczające

Obróbki konturowe SolidMill to niezwykle elastyczny cykl skrawania odpowiedni dla wielu różnych potrzeb obróbczych w zakresie obróbki zgrubnej i wykańczającej oraz kształtów otwartych i zamkniętych. Operacje konturowania są powszechnie stosowane do usuwania materiału wzdłuż pionowych lub stożkowych ścian oraz do wycinania faz wzdłuż krawędzi części. Pojedyncza operacja może wykonywać obróbkę zgrubną i wykańczającą z wieloma przejściami dla stopni i przyrostów głębokości. Automatyczne przycinanie ścieżki narzędzia do pozostałego materiału przygotówki dodatkowo minimalizuje czasy cyklu.

 • Elastyczny cykl frezowania odpowiedni dla wielu różnych potrzeb obróbczych
 • Obróbka zgrubna lub wykańczająca obszarów otwartych lub zamkniętych
 • Minimalizacja czasu cyklu poprzez automatyczne przycięcie ścieżki narzędzia do pozostałego materiału.

Optymalizacja obróbki pod kątem aktualnego stanu przygotówki (pozostałego nieobrobionego materiału)

ESPRIT zarządza w czasie rzeczywistym pozostałymi reszkami materiału w danej obróbce i pomiędzy operacjami, jak również pomiędzy bazowaniami detalu, co skutkuje krótszymi czasami cyklu i zapewnia bezkolizyjną obróbkę. Pozostały naddatek materiału jest dostępny do wizualizacji w dowolnym kroku procesu obróbki, a symulacja może być rozpoczęta w dowolnym punkcie programu z wykorzystaniem tej samej zaktualizowanej przygotówki. Dynamiczne monitorowanie pozostałego materiału podczas frezowania eliminuje skrawanie w powietrzu i umożliwia ponowną obróbkę w celu usunięcia materiału pozostałego po większych frezach zgrubnych.

 • Modele przygotówek aktualizowane na bieżąco w trakcie procesu eliminują frezowanie w powietrzu i minimalizują konieczność zmiany położenia, co skraca czas cyklu.
 • Pozostały naddatek materiału może być wizualizowany w każdym momencie procesu.
 • Symulację można rozpocząć w dowolnym momencie przy użyciu tej samej zaktualizowanej przygotówki

ProfitMilling

Ten cykl obróbki z dużymi prędkościami jest przeznaczony do obróbki zgrubnej w celu znacznego skrócenia czasu cyklu i zwiększenia trwałości narzędzia. Opatentowana technologia automatycznie zarządza obciążeniem wiórami* i bocznymi siłami skrawania, utrzymując jednocześnie kąt pochylenia frezu i przyspieszenie osi maszyny w idealnym zakresie. Z ProfitMilling, maszyna może wykonywać głębsze cięcia przy zwiększonych posuwach, które są również automatycznie dostrajane w całej ścieżce narzędzia dla optymalnych rezultatów. W porównaniu z tradycyjną obróbką, ProfitMilling zapewnia:

 • Skrócenie czasu cyklu o 75%
 • Wzrost trwałości narzędzia o 500%

* Obciążenie wiórami jest miarą grubości materiału usuwanego przez każdą krawędź skrawającą podczas skrawania. Jest to niezwykle ważna informacja, którą można wykorzystać do obliczenia nowych ustawień.

Zatem, więcej rowków wiórowych (a więc i ostrzy) zmniejsza obciążenie wiórami i poprawia wykończenie powierzchni, jeśli posuw pozostaje taki sam.

Cykle SolidMill

 • Planowanie czoła: Usuwa materiał na płaskiej powierzchni za pomocą liniowych przejść
 • ProfitMilling: Cykl szybkiej obróbki zgrubnej, który znacznie skraca czasy cyklu i zwiększa trwałość narzędzia
 • Kieszeniowanie: Oferuje dowolną kombinację cykli zgrubnych i wykańczających obróbek kieszeni, ścian i dna
 • Konturowanie: Uniwersalny cykl obróbki zgrubnej i wykańczającej, obróbki profili, granic, faz lub innych cech części
 • Wiercenie: Cykle wykonywania otworów nieprzelotowych, przelotowych, głębokich, gwintowanych, pogłębionych i wywierconych z możliwością zastosowania narzędzia obrotowego, przedmiotu obrotowego lub obu tych elementów
 • Spiralizacja: Tworzy operację frezowania w kształcie spirali na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie kształtów cylindrycznych
 • Frezowanie gwintów: Frezowanie gwintów wewnętrznych lub zewnętrznych
 • Frezowanie 3D po krzywych: Tworzy operacje frezowania 3D z profili dwuwymiarowych
 • Manualne ustawienie frezowania: Tworzy operację frezowania wzdłuż ręcznie wybranych elementów geometrycznych lub miejsc
 • Grawerowanie: Tworzy operację frezowania w celu wygrawerowania tekstu z wieloma opcjami kontroli czcionki, rozmiaru i orientacji tekstu. Wybierz jedną z trzech strategii: konturowanie linii środkowej, rzeźbienie w kształcie litery V (V-bit) lub koncentryczne kieszeniowanie

Chcesz rozpocząć programowanie CNC Twoich maszyn?

Napisz do nas udostępnimy Ci darmową wersję oprogramowania i pomożemy w testach

Program do frezowanie CNC CAM – EspritCAM filmy.